Ewch i’r prif gynnwys
Robert Morgan

Yr Athro Robert Morgan

Cadeirydd Syr Julian Hodge ac Athro Marchnata a Strategaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
MorganRE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70001
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell B23, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy angerdd yw syniadau—datblygu, rhannu, herio, gwella, a'u harchwilio'n feirniadol. Rwyf wedi bod yn Athro Llawn ers dros ugain mlynedd ac yn arbenigo yn y nexus rhwng rheolaeth strategol a marchnata gydag arbenigedd ymchwil mewn arloesi cynnyrch a phrosesau. Ar ôl cyflwyno dosbarthiadau, darlithoedd, a mewnwelediadau ymchwil ar bum cyfandir, mae Caerdydd yn gartref. Mae cydweithwyr, cyfadran, myfyrwyr a'r partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw yma yn cynnal fy chwilfrydedd, yn rhannu fy angerdd dros herio syniadau presennol a chynhyrchu rhai newydd, ac yn awyddus i ddatblygu eu hunain a'u sefydliadau. Mae hyn i gyd gydag ymdeimlad o sail, pwrpas, a gwerth cyhoeddus.

Rwy'n dal Cadair Syr Julian Hodge ac yn gwasanaethu fel Athro Marchnata a Strategaeth yn yr Adran Farchnata a Strategaeth yn yr Ysgol lle rwy'n cyfarwyddo'r portffolio Ymchwil, Effaith ac Ymgysylltu. Yn dilyn gradd gyntaf rheoli, ymunais â'r diwydiant electroneg rhyngwladol yn ddiweddarach gan ddychwelyd i astudio am PhD mewn strategaeth mynediad i'r farchnad fyd-eang. Gan dderbyn hyfforddiant ôl-ddoethurol yn INSEAD, Ffrainc, a'r Rock Center for Entrepreneurship, Ysgol Fusnes Harvard, UDA, datblygais yrfa academaidd. Yn ogystal, rwy'n Athro Ymweld yn Ysgol Fusnes Copenhagen, Vrije Universiteit Amsterdam, ac Universiteit van Amsterdam. 

Rwyf wedi cyhoeddi dros ddau gant o bapurau ysgolheigaidd, erthyglau rheoli, llyfrau, achosion cwmnïau, a phapurau gwyn arweinyddiaeth meddwl ar gyfer corfforaethau a chwmnïau ymgynghori. Er mwyn cael cydnabyddiaeth, rwyf wedi derbyn gwobrau ymchwil, addysgu ac addysg gan Gymdeithas Marchnata America, y Gymdeithas Rheoli Strategol, Sefydliad Rheolaeth Siartredig a'r Academi Farchnata. Mae fy ngwaith cyhoeddedig wedi'i nodi ar fwy na 14,000 o weithiau gan gynhyrchu mynegai Google H o 55 a mynegai i10 o 90. Wedi'i restru yn y 1% Uchaf o Fynegai Gwyddonwyr yn ôl Research.com gyda mynegai D = 43 gan gynhyrchu safle Gwyddonydd y Byd o #813 mewn ysgolion busnes. Rwy'n cyfarwyddo ymchwil yn ein hadran sydd wedi'i lleoli fel yr Adran Farchnata # 2 yn y DU, #9 yn Ewrop, a #20 yn fyd-eang mewn safleoedd ymchwil (MKTBig15 Safle 2023). Rwyf hefyd yn cadeirio'r Bwrdd Cynghori Rhyngwladol yn Ysgol Fusnes Copenhagen ac rwy'n Aelod o'r Bwrdd Cynghori Strategol ym Mhrifysgol Split.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

PhD supervision research interests

 • International strategy
 • Knowledge and learning
 • Marketing strategy
 • New product development and innovation

Addysgu

Teaching commitments

 • Advances in Strategic Management (MBA)
 • Marketing & Strategy Theory (MSc Strategic Marketing)
 • Marketing Plan (MSc Strategic Marketing)
 • Dissertation committee chair to five doctoral students

Bywgraffiad

Yn dilyn gradd gyntaf rheoli, ymunais â'r diwydiant electroneg rhyngwladol yn ddiweddarach gan ddychwelyd i astudio am PhD mewn strategaeth mynediad i'r farchnad fyd-eang. Gan dderbyn hyfforddiant ôl-ddoethurol yn INSEAD, Ffrainc, a'r Rock Center for Entrepreneurship, Ysgol Fusnes Harvard, UDA, datblygais yrfa academaidd - ac rwyf wrth fy modd! Ar hyn o bryd rwy'n cyd-gyfarwyddo'r portffolio Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu yn Adran Marchnata a Strategaeth yr Ysgol. Yn ogystal, rwy'n Athro Ymweld yn Ysgol Fusnes Copenhagen, Vrije Universiteit Amsterdam, ac Universiteit van Amsterdam. 

O fewn gweinyddiaeth y Brifysgol, rwyf wedi cael fy mhenodi i gyfres o rolau uwch gan gynnwys Is-Deon, Aelod o'r Senedd, Cadeirydd yr Adran a Chadeirydd y Bwrdd Cynghori Adrannol. O ran arweinyddiaeth, roeddwn yn allweddol wrth adeiladu tîm yng Nghaerdydd sydd wedi'i leoli fel Adran Farchnata #2 yn y DU, #9 yn Ewrop, a #20 yn fyd-eang mewn safleoedd ymchwil (MKTBig15 Ranking 2023). Rwyf hefyd yn cadeirio'r Bwrdd Cynghori Rhyngwladol yn Ysgol Fusnes Copenhagen ac rwy'n Aelod o'r Bwrdd Cynghori Strategol ym Mhrifysgol Split.

Rwy'n cymryd rhan weithredol mewn addysg weithredol ac ymgynghori ac mae fy rhestr cleientiaid yn cynnwys: Banc Barclays, BBC, Bisley, British Council, BT, Dell Technologies, Deloitte, KPN, PWC, a Siemens yn ogystal â sefydliadau rhanbarthol gan gynnwys Acuity Legal, Hugh James, Julian Hodge Bank, a Dŵr Cymru.

Meysydd goruchwyliaeth

I welcome receiving PhD applications by proposal with a supporting resume from enthusiastic and capable students interested in my research areas of specialty. In addition, I particularly encourage students to contact me where they are methodologically trained in statistics or econometrics and are seeking to potentially use secondary data sources to construct and analyze panel data or big data using artifical intelligence or machine-learning approaches to assess topics within the strategic management, marketing strategy, or innovation fields.

I have supervised several hundred Master-level thesis and dissertation students to date and have also been first supervisor (doctoral committee chair) to over 20 successfully completed PhD students, many of whom have reached Full Professor appointments in academia and Director/Senior Vice President level in corporations.

"I owe my own career positions as Global CMO, VP Marketing, and Senior Director for some of the world’s largest brands (Microsoft, Dell, Siemens, British Telecom, NCR) to Professor Morgan who has helped me, over the last twenty years, to make a difference to my approach and thinking. He has been instrumental in my commercial development and his counsel has led to the achievement of strong commercial returns for the technology businesses that I have represented". Dr. Gopal Kutwaroo, Vice President Marketing, The Lego Group (former doctoral student).

My research philosophy centres on five key dimensions:

 • Quality: consistently producing rigorous original research and targeting leading and highly regarded international journals in the field;
 • Relevance: engaging in research work that is interesting, pertinent, and meaningful to managers and researchers with clear implications for practice;
 • Collaboration: promoting partnerships with individuals possessing complementary research capabilities, skills, and knowledge to enhance my self-development, as well as, contribute to the development of others;
 • Dissemination: sharing research findings widely in academic and practitioner communities by presenting results in conferences, lectures, and social media outlets; and,
 • Impact: helping business managers, public policymakers and society engage in research-informed changes to make a positive difference in their line of work.

In my experience, these five dimensions are important in producing and disseminating new knowledge in a relevant, rigorous and impactful way. If these dimensions align with your own, and you are interested to develop your research within my area of expertise, please contact me with your research proposal.

Goruchwyliaeth gyfredol

Katerina Boncheva

Katerina Boncheva

Myfyriwr Ymchwil/Tiwtor Graddedig