Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Newman

Dr Daniel Newman

Darllenydd yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
NewmanDC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74049
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 1.11, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd yng Nghaerdydd ac rwyf wedi bod yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ers 2015. Mae gen i arbenigedd ar fynediad at gyfiawnder, cymorth cyfreithiol a'r proffesiwn cyfreithiol, ar draws cyfiawnder troseddol a chyfraith lles cymdeithasol.

Mae fy llyfrau wedi cynnwys Legal Aid Lawyers and the Quest for Justice (Hart, 2013), Justice in a Time of Austerity (Bristol University Press, 2021) gyda Jon Robins, a Experiences of Criminal Justice (Bristol University Press, 2022) gyda Roxanna Dehaghani. Ar hyn o bryd rwy'n ysgrifennu Cymorth Cyfreithiol a Dyfodol Mynediad at Gyfiawnder (Hart, 2023) gyda Jacqueline Kinghan, Jess Mant a Catrina Denvir.

Golygais Leading Works in Law and Social Justice (Routledge, 2021) gyda Faith Gordon, Access to Justice in Rural Communities (Routledge, 2023) gyda Faith Gordon. Ar hyn o bryd rwy'n golygu Leading Works on the Legal Profession (Routledge, 2023), Law and Humanities (Anthem, 2023) gyda Russell Sandberg, a Global Reflections on Positionality in Rural Access to Justice Research (Hart, 2025) gyda Michele Statz.

Rwyf wedi cyhoeddi mwy na dau ddwsin o erthyglau cyfnodolion academaidd a adolygwyd gan gymheiriaid. Mae hyn yn cynnwys cyfnodolion cyffredinol blaenllaw megis Astudiaethau Cyfreithiol a Modern Law Review, a chyfnodolion arbenigol blaenllaw fel International Journal of the Legal Profession.

Golygais y gyfres lyfrau, Perspectives on Law and Access to Justice, ar gyfer Bristol University Press gyda Jess Mant. Dyma'r gyfres lyfrau gyntaf ar fynediad at gyfiawnder a bydd y teitl cyntaf yn cael ei rhyddhau yn 2024.

Rwyf wedi cynnal adroddiadau comisiwn ar gymorth cyfreithiol a'r sector cynghori. Mae hyn yn cynnwys y Cyfrifiad Cymorth Cyfreithiol gyda Catrina Denvir, Jacqueline Kinghan, Jess Mant a Sasha Aristotle; yr arolwg mwyaf o gyfreithwyr cymorth cyfreithiol a gynhaliwyd erioed yng Nghymru a Lloegr. Mae hefyd yn cynnwys ymchwil ar gyngor cyfunol mewn cyfreithiwr lles cymdeithasol a gynhaliwyd gyda Jess Mant a Danielle O'Shea ar gyfer y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae fy ngwaith ar fynediad at gyfiawnder wedi cael ei nodi yn seneddau'r DU a Chymru. Rwyf wedi ymddangos fel arbenigwr ar fynediad at gyfiawnder ar y teledu a'r radio ac mewn papurau newydd.

Rwy'n olygydd cylchgrawn Common Law World Review gyda Lucy Welsh. Rwyf ar fwrdd rhyngwladol International Journal of the Legal Profession.  

Rwy'n arweinydd llwybr ar gyfer Llwybrau Empirig DTP ESRC Cymru yn y Gyfraith. Fi yw'r arweinydd llwybr ar gyfer y Gyfraith ar Radd Meistr Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol.

O 2023-2025, rwy'n PI ar ragamcaniad a ariennir gan yr Academi Brydeinig / Leverhulme o'r enw, The Profession and the Pandemic: Legal Aid Lawyers in the Era of Austerity a COVID-19. Rwy'n gweithio ar y prosiect hwn gyda Jess Mant ac Emma Cooke.

Rwyf hefyd yn aelod o'r Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol rhwng 2022 a 2025. Yma rwy'n gweithio ar hyrwyddo buddiannau defnyddwyr gwasanaethau cyfreithiol.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar fynediad at gyfiawnder. Mae fy mhrosiectau yn cynnwys:

edrych ar effaith llymder ar y sector cynghori;

archwilio sut mae toriadau cymorth cyfreithiol troseddol yn effeithio ar y berthynas rhwng y cyfreithiwr-cleient o dan gymorth cyfreithiol troseddol;

gwerthuso effaith LASPO ar gyfraith lles cymdeithasol;

ystyried sut mae ardaloedd gwledig yn cael eu difrodi gan lai o wariant ar gyfiawnder drwy dwf anialwch cyngor;

profiadau cyfreithwyr cymorth cyfreithiol yn y Cyfrifiad Cymorth Cyfreithiol, a;

Deall y defnydd o ddarpariaeth gyfun yn y sector cynghori.

Rwyf wedi cyhoeddi llyfrau gyda Bristol University Press, Edward Elgar a Hart. Rwyf wedi cyhoeddi mewn amrywiaeth o gyfnodolion cyffredinol ac arbenigol megis Astudiaethau Cyfreithiol, Modern Law Review a'r International Journal of the Legal Profession. Mae fy ymchwil wedi cael ei nodi yn seneddau'r DU a Chymru.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n gyd-arweinydd y modiwlau israddedig Global Problems and Legal Theory, a Crime, Law and Society, yn ogystal â'r modiwl ôl-raddedig, Themâu mewn Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol. Rwyf hefyd yn dysgu ym maes Cymdeithaseg y Gyfraith.

Rydw i wedi dysgu yn flaenorol ar Gyfraith Droseddol a Barnwriaeth.

Bywgraffiad

Cyflogaeth

Ionawr 2021-presennol – Darllenydd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd

Ionawr 2019-Rhagfyr 2020 – Uwch Ddarlithydd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd.

Awst 2015-Rhagfyr 2018 – Darlithydd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd.

Awst 2013-Gorffennaf 2015 – Cynorthwy-ydd Ymchwil, Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd.

Awst 2011-Gorffennaf 2013 – Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol Busnes Caerdydd.

Mehefin 2011-Awst 2011 – Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bryste.

Addysg

2007-2011 PhD Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol, Prifysgol Bryste.

2006-2007 MSc Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol, Prifysgol Bryste.

2005-2006 MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol, Prifysgol Bryste.

2004-2005 MSc Theori Cymdeithasol a Diwylliannol, Prifysgol Bryste.

2001-2004 BSc (Anrh) Cymdeithaseg, Prifysgol Bryste.

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD sy'n edrych ar fynediad at gyfiawnder a gofal cymdeithasol yng Nghymru, llafur plant, anabledd a mynediad at gyfiawnder yng Nghymru, anialwch cyngor cyfreithiol yng ngogledd Cymru, profiadau traws* o dan wladychiaeth, a bregusrwydd a'r broses droseddol. Rwyf eisoes wedi goruchwylio PhD sy'n edrych ar dechnoleg a'r proffesiwn cyfreithiol, a thrafnidiaeth gynaliadwy yn Ethiopia.

Rwy'n hapus i oruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig sy'n gweithio ar fynediad at gyfiawnder, cyfiawnder troseddol neu brosiectau cymdeithasol-gyfreithiol eraill. Yn fy rôl fel arweinydd llwybr ar gyfer Astudiaethau Empirig DTP ESRC Cymru yn y Gyfraith, rwyf bob amser yn barod i siarad ag ymgeiswyr posibl am eu prosiectau.

Goruchwyliaeth gyfredol

Chloe MacDonald

Chloe MacDonald

Myfyriwr ymchwil

Gabriela Elizeche Santacruz

Gabriela Elizeche Santacruz

Myfyriwr ymchwil

Daniel McGarry

Daniel McGarry

Myfyriwr ymchwil

Cole Matthews

Cole Matthews

Myfyriwr ymchwil