Ewch i’r prif gynnwys
Emmanuel Ogbonna

Yr Athro Emmanuel Ogbonna

Professor of Management and Organizational Behaviour

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
Ogbonna@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75212
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Ystafell C56, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1992

1990

1989

1988

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Diwylliant mewn sefydliadau
 • Ymroddiad a sabotage gweithwyr
 • Lleiafrifoedd ethnig a sefydliadau
 • Cysylltiadau rhyng-sefydliadol
 • Rhyngwyneb Marchnata ac Ymddygiad Sefydliadol

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Diwylliant mewn sefydliadau
 • Ymroddiad a sabotage gweithwyr
 • Lleiafrifoedd ethnig a sefydliadau
 • Cysylltiadau rhyng-sefydliadol
 • Rhyngwyneb marchnata ac ymddygiad sefydliadol

Addysgu

Teaching commitments

 • Organizational Behaviour (MBA)

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

Mae gwaith Emmanuel wedi derbyn nifer o ddyfyniadau rhagoriaeth cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys y papur gorau mewn ymchwil gwasanaethau (UDA), y 50 erthygl rheoli a ddarllenir fwyaf, erthyglau a lawrlwythwyd fwyaf a sawl erthygl sydd wedi'u rhestru fel dewisiadau golygyddion.  Mae Emmanuel yn aelod cyfredol neu gyn-aelod o Fyrddau Golygyddol llawer o'r prif gylchgronau rheoli ac mae wedi gwasanaethu mewn galluoedd cynghori ac ymgynghori i ystod o sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol ac asiantaethau. Fe'i gwahoddwyd yn ddiweddar i ymuno â Bwrdd Ymgynghorol y Comisiwn Adfer Covid newydd dan arweiniad John Allan (Cadeirydd Tesco Plc) ac ar hyn o bryd mae'n cynghori pum Cyngor Chwaraeon y DU ar eu hadolygiad o gydraddoldeb hiliol mewn chwaraeon.    Mae hefyd wedi dal nifer o benodiadau Gweinidogol yng Nghymru gan gynnwys: Aelod o Is-grŵp Addysg Menywod mewn STEM a Dirprwy Weinidog Cymru a'r Prif Chwip, aelod o Grŵp Cynghori COVID-19 Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, cadeirydd Is-grŵp economaidd-gymdeithasol COVID-19 Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a chadeirydd y Grŵp Llywio sy'n arwain y gwaith o ddatblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol cyntaf Cymru Gyfan.

Aelodaethau proffesiynol

Mae Emmanuel yn Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (FCIPD).