Ewch i’r prif gynnwys
Amanda Potts

Dr Amanda Potts

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
PottsA@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74912
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 3.60, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd mewn Trafodaeth Gyhoeddus a Phroffesiynol. Mae fy arbenigedd mewn dadansoddiad beirniadol o destunau a phynciau mewn cyfathrebu cyhoeddus a phroffesiynol, yn fwyaf diweddar: trafodaeth yn y cyfryngau, cyfathrebu meddygol, ac iaith y gyfraith. Yn fy ngwaith, rwyf fel arfer yn cymryd dull methodolegol cymysg, gan archwilio rhyw gyfuniad o'r pynciau isod:

 • semanteg
 • Dadansoddiad trosiad
 • Dadansoddiad o ddiwylliant
 • sosioieithyddiaeth
 • Cynrychioliadau o hunaniaeth
 • rhywedd/rhywioldeb
 • Ymchwilio i drafodaethau gwahaniaethol
 • Trafod cymunedau yn y cyfryngau cymdeithasol

Fel Prif Ymchwilydd, rwyf wedi llwyddo i gael dros £525,000 mewn cyllid gan yr Academi Brydeinig, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), a Llywodraeth y DU.

Yn 2017, deuthum yn gyd-olygydd sefydlol y Journal of Corpora and Discourse Studies, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Caerdydd. Mae JCaDS yn gyfnodolyn agored ar-lein, ar-lein, mynediad agored sy'n cyhoeddi ymchwil a gynorthwyir gan corpws i drafodaeth, a ddiffinir fel iaith sy'n cael ei defnyddio fel cyfrwng cyfathrebu. Mae JCaDS yn lluosog: rydym yn croesawu astudiaethau o bob maes yn y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol sy'n ymgorffori technegau corpws wrth ymchwilio i sut mae iaith lafar ac ysgrifenedig yn cael ei defnyddio a sut mae ystyron yn cael eu creu a'u harchwilio.

Rwy'n aelod o'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu, Rhwydwaith Corpws Caerdydd, a CaLL: Iaith a'r Gyfraith Caerdydd.

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009

Adrannau llyfrau

Arall

Cynadleddau

Erthyglau

Gwefannau

Monograffau

Addysgu

I currently teach on three undergraduate modules: 

 • Introduction to Media Communication
 • Discourse
 • Reading and Writing in the Digital Age

I also teach on two postgraduate modules: 

 • Research Foundations
 • Project in Forensic Linguistics 

In previous years, I have taught Forensic Linguistics, Forensic Linguistics 2, and Lifespan Communication at Cardiff University, in addition to various undergraduate modules (Corpus-based English Language Studies; Discourse Analysis; Introduction to English Language; Language and Style) and postgraduate modules (Research Methods; Corpus Linguistics) at Lancaster University.

Bywgraffiad

Education and qualifications 

 • 2014 - 2015: Postgraduate Certificate in Academic Practices, Lancaster University, UK
 • 2010 - 2013: Ph.D. Linguistics, Lancaster University, UK
 • 2008 - 2009: Master of Applied Linguistics (with merit), Sydney University, Australia
 • 2005 - 2007: Bachelor of Arts: Humanistic Studies in Literature (summa cum laude), Adelphi University, USA

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod, Coleg Adolygu gan Gymheiriaid ESRC
 • Cymrodyr, Academi Addysg Uwch
 • Aelod, Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain
 • Aelod, Cymdeithas Ryngwladol Rhyw ac Iaith
 • Aelod, Cymdeithas y Gyfraith a Chymdeithas

Pwyllgorau ac adolygu

Pwyllgorau Prifysgol Caerdydd

 • Y Pwyllgor Addysg: Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
 • Pwyllgor Ymchwil: Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Pwyllgorau allanol

 • Bwrdd Astudiaethau (fel arholwr allanol): Prifysgol Nottingham Trent
 • Cyd-olygydd sefydlu: Journal of Corpora and Discourse Studies

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

 • Corpus-based (critical) discourse analysis
 • (Social) media discourse
 • Language of law
 • Discourse and identity
 • Language, gender, and sexuality

Goruchwyliaeth gyfredol

Kate Kavanagh

Kate Kavanagh

Myfyriwr ymchwil

Phanupong Thumnong

Phanupong Thumnong

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Cyn hynny, goruchwyliais PhD Kate Barber, o'r enw "(Re)framing rape: Dadansoddiad disgwrs cymdeithasolwybyddol o drais rhywiol ar groesffordd goruchafiaeth gwyn a gwrywaidd", a ddyfarnwyd yn 2022.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Diwylliant, cynrychiolaeth a hunaniaeth
 • Y Gyfraith a chymdeithas ac ymchwil gymdeithasol-gyfreithiol
 • Astudiaethau cyfathrebu a'r cyfryngau
 • Corpus ieithyddiaeth
 • Astudiaethau rhywedd

External profiles