Ewch i’r prif gynnwys
Vicki Stevenson SFHEA, Chartered Energy Engineer, FEI MIMMM

Dr Vicki Stevenson

SFHEA, Chartered Energy Engineer, FEI MIMMM

Darllenydd, Cyfarwyddwr Cwrs MSc Dylunio Amgylcheddol Adeiladau, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig

Ysgol Bensaernïaeth

Email
StevensonV@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70927
Campuses
Adeilad Bute, Ystafell Ystafell 1.26A, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cyfrifoldebau

Rwy'n Gyfarwyddwr Cwrs MSc Dylunio Amgylcheddol Adeiladau (https://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/taught/courses/course/environmental-design-of-buildings-msc) ac mae gennyf rôl allweddol yn ei adnewyddiad diweddar a lansiwyd yn hydref 2023!  

Fi yw'r Hyrwyddwr Ysgol dros Addysg ar Gynaliadwyedd ac rwy'n cyfrannu at gyrsiau eraill sy'n cael eu cynnal yn yr ysgol ar bynciau cynaliadwyedd.

Rwy'n Gyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig gyda chyfrifoldeb cyffredinol am gymwysterau TGAU sy'n astudio yn yr ysgol. Rwyf hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD mewn pynciau sy'n ymwneud ag effeithlonrwydd ynni, dylunio goddefol, carbon bywyd cyfan, deunyddiau cynaliadwy, cynhyrchu ynni adnewyddadwy a storio, effeithlonrwydd ynni.  

Gweithgareddau allanol

Aelod o'r Pwyllgor (Cadeirydd gynt, Is-gadeirydd, Swyddog Aelodaeth ac Addysg) ar gyfer cangen De Orllewin a De Cymru o Sefydliad Ynni.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

2005

 • Stevenson, E. V. 2005. Design and validation of experiment to verify air flow in mathematical model for a solar air heating facade. Presented at: Welsh School of Architecture: Second research student conference Presented at Loach, J. D. ed.Welsh School of Architecture: Second research student conference. Cardiff: Welsh School of Architecture pp. 95-102.
 • Stevenson, E. V., Jones, P. J., Alexander, D. K., John, V. and Jones, B. 2005. Mathematical analysis of profiled cladding products as a source of solar heat and passive ventilation for large buildings. Presented at: ISES 2005 Solar World Congress: Bringing Water to the World, Orlando, FL, USA, 6-13th August 2005.
 • Stevenson, E. V., Alexander, D. K., Jones, P. J. and Jones, B. 2005. Analysis of solar air heating facade. Presented at: 22nd International Conference PLEA 2005: Passive and Low Energy Architecture, Lebanon, 13-16th November 2005 Presented at Raydan, D. K. and Melki, H. K. eds.Environmental Sustainability: The Challenge of Awareness in Developing Societies, Vol. 1. NDU Press pp. 433-438.
 • Stevenson, E. V., Jones, P. J., Alexander, D. K., Jones, B. and Jones, P. 2005. Development of a solar air heating facade. Presented at: Second Scottish Conference for Postgraduate Researchers of the Built and Natural Environment (PRoBE), Glasgow, UK, 16-17 November 2005 Presented at Egbu, C. O. and Tong, M. K. L. eds.The second Scottish conference for postgraduate researchers of the built and natural environment. Glasgow: Caledonian University pp. 483-492.

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Fideos

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn dylunio goddefol, cynhyrchu a storio ynni adnewyddadwy, deunyddiau cynaliadwy, ynni oes gyfan a ffermio trefol fel y mae'n berthnasol i'r amgylchedd adeiledig. Mae hyn yn cynnwys:

 • Economi gylchol, cost oes gyfan ac egni ymgorffori deunyddiau adeiladu,
 • Cynaliadwyedd cyfannol deunyddiau adeiladu, gan gynnwys eu heffaith ar ansawdd aer dan do,
 • Y berthynas rhwng technolegau arbed ynni / ynni isel mewn adeiladau a chysur preswylwyr - yn enwedig o ran ansawdd aer dan do.
 • Defnyddio fy nhŷ fy hun fel astudiaeth achos ar bynciau gan gynnwys ffermio trefol

  (https://blogs.cardiff.ac.uk/green-futures/) a chynhyrchu a storio ynni adnewyddadwy.

Addysgu

Cyfarwyddwr y Cwrs:

Darlithio

 • Strategaethau a Dylunio Goddefol
 • Cynhyrchu a storio ynni adnewyddadwy
 • Ôl troed carbon oes gyfan (carbon wedi'i ymgorffori a gweithredol mewn adeiladau)
 • Cyfrifoldeb personol a phroffesiynol
 • Deunyddiau ac Adeiladau Cynaliadwy
 • Strwythuro ymchwiliad

MSc Goruchwylio traethawd Hir

 • Strategaethau a Dylunio Goddefol
 • Effaith amgylcheddol toeau / ffasadau llystyfiant (gwyrdd)
 • Egni bywyd cyfan / carbon  mewn dylunio (gan gynnwys egni corfforedig)
 • ansawdd aer dan do
 • Dylunio adnewyddu effeithlon o ran ynni
 • Effaith adeiladu parod ar wastraff
 • Cynaliadwyedd deunyddiau yn yr amgylchedd adeiledig gan gynnwys Economi Gylchol
 • Strategaethau ar gyfer adeiladau di-garbon / isel
 • Cynaliadwyedd cymdeithasol

Bywgraffiad

Ar ôl sawl blwyddyn fel ymchwilydd diwydiannol a chwblhau fy Eng D mewn casglwyr solar thermol gwydrog, ymunais ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru fel ymchwilydd yn 2006. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roeddwn yn ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau ymchwil ac ymgysylltu/lledaenu gan gynnwys:

 • Hyfforddiant Cynaliadwyedd Amgylchedd Adeiledig
 • Hyfforddiant Sector Ynni Cymru
 • Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel
 • Arddangosfa Amlen Adeiladu Cynaliadwy
 • Datblygu Hydrogen Cynaliadwy
 • Gwelliannau amgylcheddol cynaliadwy yn y sector masnachol

Cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd (2015), yna'n Uwch Ddarlithydd (2019) ac yn fwyaf diweddar Darllenydd (2022).  Rwy'n gwerthfawrogi fy rôl fel Cyfarwyddwr Cwrs MSc Dylunio Amgylcheddol Adeiladau (https://www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/taught/courses/course/environmental-design-of-buildings-msc) am y cyfle y mae'n ei roi i mi arwain cymaint o raddedigion talentog i broffesiwn a fydd yn elwa o'u sgiliau!  Yn yr un modd, rwyf wedi mwynhau'r cyfle i weithio gyda sawl un Ymchwilwyr Ôl-raddedig wrth iddynt symud ymlaen trwy eu hastudiaethau doethurol.  Rwy'n hynod falch o'u llwyddiant!

Rydw i wedi bod yn mwynhau rôl Arholwr Allanol ar gyfer yr MSc mewn Peirianneg Facade ar gyfer UWE ers 2021/22 - mae wedi bod yn gyfle gwych i gyfnewid syniadau!

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Uwch Gymrawd - Ymlaen AU 2019
 • Enwebiad Rhagoriaeth Addysgu (Prifysgol Caerdydd) 2018
 • Adolygydd Eithriadol ar gyfer "Energy and Building" Journal
 • Rownd Derfynol Gwobr Rhagoriaeth WISE 2010
 • Gwobr EBP am Gymorth Cwricwlwm 2010
 • Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Rhagoriaeth WISE 2009
 • Cymrodyr: Sefydliad Ynni 2006
 • Peiriannydd Siartredig / Aelod: Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio 1998

Aelodaethau proffesiynol

 • Uwch Gymrawd - Advance HE
 • Cymrawd y Sefydliad Ynni
 • Peiriannydd Ynni Siartredig
 • Aelod o'r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio
 • Peiriannydd Siartredig

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2022-presennol: Darllenydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2021/22-cyfredol: Arholwr Allanol, UWE
 • 2019-2022: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2015-2019: Darlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • 2013-2015: Rheolwr Prosiect - Hyfforddiant Sector Ynni Cymru, Prifysgol Caerdydd
 • 2008-2013: Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2006-2008: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
 • 2000-2002: Rheolwr Cynnyrch, IQE
 • 1992-2002: Swyddog Ymchwil, Dur Prydain / Tata

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd grant EPSRC
 • Adolygydd grant Canolfan Caergrawnt ar gyfer Prydain Adeiledig Digidol
 • Adolygydd cyfnodolion - Ynni ac Adeiladu
 • adolygydd cyfnodolion - Detritus
 • Golygydd Pwnc - Sustainability Journal
 • Aelod o Goleg y Sefydliad Ynni
 • Pwyllgor Gwyddonol - Cynhadledd Meistr, NCEUB

Meysydd goruchwyliaeth

Profiad goruchwylio

Goruchwylio 5 PhD i gwblhau'n llwyddiannus. Ar hyn o bryd prif oruchwyliwr ar gyfer 4 PhD a chyd-oruchwyliwr ar gyfer 2 PhD

Diddordebau goruchwylio ychwanegol

Yn hapus i ystyried pynciau gwyddoniaeth bensaernïol cysylltiedig, er enghraifft:

 • Deunyddiau cynaliadwy
 • Ymgorffori ynni / dŵr ac ôl troed carbon deunyddiau yn y diwydiant adeiladu
 • Ansawdd aer dan do mewn adeiladau

Goruchwyliaeth gyfredol

Esther Onyekwere

Esther Onyekwere

Myfyriwr ymchwil

Lizzie Wynn

Lizzie Wynn

Myfyriwr ymchwil