Ewch i’r prif gynnwys

Dr Dean Stroud

(e/fe)

PhD (Cardiff) FHEA MSc B.Sc. (Econ) Wales

Darllenydd

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
StroudDA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74000 ext 77406
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 2.39, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarllenydd yn addysgu ac yn ymchwilio ym maes sgiliau a datblygu'r gweithlu. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn economi wleidyddol systemau sgiliau a sgiliau, yn enwedig mewn perthynas â'r gweithle a threfnu addysg a hyfforddiant galwedigaethol, a rôl undebau llafur ynddo. Mae diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys gwyrddu sgiliau, swyddi ac economi a phrosesau newid technolegol a digideiddio. Mae diwydiant trwm, a diwydiant dur Ewrop yn enwedig, yn darparu'r cyd-destun ar gyfer llawer o'm hymchwil. Mae fy ymchwil diweddar yn cynnwys prosiect ESSA ar anghenion sgiliau'r diwydiant dur Ewropeaidd yn y dyfodol https://www.estep.eu/essa/ ac ar hyn o bryd rydw i'n ymwneud â phrosiect ALCHIMIA Prosiect Alchimia | (alchimia-project.eu) canolbwyntio ar optimeiddio effeithlonrwydd cynhyrchu dur mewn ffwrneisi Electric Arc.

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1315817-4m-funding-awarded-to-drive-skills-in-steel-industry

Arian sylweddol wedi'i roi ar gyfer prosiect ymchwil newydd i gynyddu cynaliadwyedd cynhyrchu dur - Newyddion - Prifysgol Caerdydd

Diwydiant 4.0 a'r Ffordd i Wneud Dur Cynaliadwy yn Ewrop: Ail-lunio'r Dyfodol | SpringerLink

Book cover

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Mae Dean Stroud yn Ddarllenydd mewn Sgiliau a Datblygu'r Gweithlu yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd. Prif ffocws ei ymchwil yw anghenion sgiliau a hyfforddiant a dysgu yn y gweithle. Mae meysydd eraill o ddiddordeb yn cynnwys y broses lafur a chysylltiadau diwydiannol, ailgyflunio gweithlu a chydraddoldeb ac amrywiaeth. Yn fwy diweddar mae ei ymchwil wedi canolbwyntio ar faterion 'gwyrdd' a chynaliadwyedd, yn enwedig o ran sgiliau a swyddi 'gwyrdd' a thrawsnewidiadau o economïau a phrosesau carbon isel uchel i isel o newid technolegol a digideiddio.

Ymchwil Cyfredol

€ 3.5M ALCHIMIA: Data a Deallusrwydd Artiffisial datganoledig ar gyfer diwydiant meteleg Ewropeaidd cystadleuol a gwyrdd Nod y prosiect yw adeiladu platfform yn seiliedig ar Ddysgu Ffederal a Dysgu Parhaus i helpu diwydiannau meteleg Ewropeaidd mawr ddatgloi potensial llawn AI i gefnogi trawsnewid i ddiwydiant o ansawdd uchel, cystadleuol, gwyrdd ac effeithlon. Horizon Europe - Galwad: HORIZON-CL4-2021-DIGITIAL-EMERGING-01 Prosiect Alchimia | (alchimia-project.eu)

Hyd: 2022-2025

Arian sylweddol wedi'i roi ar gyfer prosiect ymchwil newydd i gynyddu cynaliadwyedd cynhyrchu dur - Newyddion - Prifysgol Caerdydd

 

Prosiectau'r gorffennol

€ 3.9M Agenda Sgiliau Dur Ewropeaidd (ESSA) Nod y prosiect yw datblygu Glasbrint ar gyfer Agenda Sgiliau Dur Ewropeaidd gynaliadwy, wedi'i yrru a'i chydlynu gan ddiwydiant dur (ESSA). Bydd yr Agenda yn cyflwyno strategaeth ar gyfer bodloni gofynion sgiliau presennol ac yn y dyfodol, ac yn treialu datblygiad modiwlau ac offer ar gyfer adeiladu ymwybyddiaeth a gweithredu sgiliau newydd ar gyfer diwydiant sy'n gystadleuol yn fyd-eang. Y nod yw bod yn barod i ragweld gofynion sgiliau newydd a datblygu gweithgareddau ymarferol rhagweithiol i fodloni gofynion y diwydiant yn y dyfodol. https://www.estep.eu/essa/

Mae "Agenda Sgiliau Newydd Steel": Agenda a Strategaeth Sgiliau Dur Ewropeaidd cynaliadwy (ESSA) sy'n cael ei yrru gan y diwydiant yn Alwad Erasmus +: Cynghreiriau Sgiliau Sector (Lot 3) Gweithredu: Cynghreiriau Sgiliau Sector mewn addysg alwedigaethol a hyfforddiant Math o weithredu: Cynghreiriau Sgiliau Sector ar gyfer gweithredu dull strategol newydd (Glasbrint) i gydweithrediad sectoraidd ar sgiliau
Rhif y Prosiect: 600886-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA-B
Rhif y Cytundeb: 2018-3059/001-001

Hyd: 2019-2023

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1315817-4m-funding-awarded-to-drive-skills-in-steel-industry

Diwydiant 4.0 a'r Ffordd i Wneud Dur Cynaliadwy yn Ewrop: Ail-lunio'r Dyfodol | SpringerLink

£12,647k Paratoi ar gyfer Pontio Cyfiawn: diwallu Anghenion Sgiliau Gwyrdd ar gyfer Diwydiant Dur Cynaliadwy, Cyllidwr: Undeb Cymunedol Gorffennaf-Hydref 2021: Nod y prosiect hwn yw deall parodrwydd gweithwyr dur gwell ar gyfer datgarboneiddio a gwyrddio'r diwydiant dur.

Mynediad i'r adroddiad yma: Cwrdd â'r angen sgiliau gwyrdd - Undeb Llafur Cymunedol (community-tu.org)

€ 1.7M Dromosplan, Cyllidwr: Cronfa Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Glo a Dur 2016-2020: Nod y prosiect hwn yw gwerthuso'r manteision sy'n deillio o gymhwyso Cerbydau Awyr Di-griw (UAVs) mewn gwaith dur

http://www.dromosplan.eu/

Rôl Arbenigol € 738K : "Glasbrint ar gyfer cydweithredu sectoraidd ar sgiliau: tuag at strategaeth UE sy'n mynd i'r afael ag anghenion sgiliau'r sector dur" Cyllidwr: Y Comisiwn Ewropeaidd - Rhaglen Asiantaeth Weithredol Busnesau Bach a Chanolig (EASME): COSME - Rhaglen yr UE ar gyfer Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig, 2019-2020

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steelcareers_en

€ 1.7M WaterWatt, cyllidwr: Y Comisiwn Ewropeaidd Horizon 2020 (2016-18 arwain partner / cyd-ymgeisydd y DU gyda DECHEMA, o brosiect ymchwil 24 mis, gyda RA pt6 llawn, ynghyd â chostau ymchwil). Y Prosiect WaterWatt "Gwella effeithlonrwydd ynni mewn cylchedau dŵr diwydiannol gan ddefnyddio gamification ar gyfer hunanasesu ar-lein, meincnodi a chymorth penderfyniadau economaidd", a ddechreuodd ar 1 Ebrill 2016, sydd â'r prif amcan o gynyddu effeithlonrwydd ynni mewn cylchedau dŵr diwydiannol. http://www.waterwatt.eu/

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/530575-waterwatt

https://www.watertechonline.com/process-water/article/16202786/gaming-key-to-tackle-waterenergy-nexus-across-europe-finds-research

https://www.technology.org/2016/12/16/waterwatt/

WaterWatt | myScience / Newyddion

€ 2K Pwyllgor Deialog Cymdeithasol y Sector Dur – Gweithgor Hyfforddi: Datblygu'r Gweithlu, Recriwtio a Chadw: Mapio Demograffeg Cymdeithasol, Cyllidwr: Y Comisiwn Ewropeaidd (2015-2016/7: Ymgysylltu fel arbenigwr rhyngwladol a phrif ymchwilydd)

€ 3K + treuliau Hybu Sgiliau Eco-systemau ar gyfer Swyddi Gwyrddach yn Rhanbarth Pomeranian yng Ngwlad Pwyl Cyllidwr: Rhaglen LEED OECD (2014: ymgysylltu fel arbenigwr rhyngwladol)

$ 20K (AUS) Sgiliau y Bae Geelong - Proffil Rhanbarthol y Farchnad Lafur, Cyllidwr: Llywodraeth Wladwriaeth Victoria a RMIT Melbourne (2012-13: ymgynghorydd ar brosiect ymchwil 12 mis, gyda rhan amser RA pt6) 

€ 530K - Greening Technical VET - Modiwl Hyfforddiant Cynaliadwy ar gyfer y cyllidwr: Diwydiant Dur Ewropeaidd Leonardo da Vinci Prosiectau Amlochrog: Datblygu Arloesi (2011-2013: partner / cyd-ymgeisydd arweiniol y DU gyda SFS Dortmund, o brosiect ymchwil 24 mis, gyda RA llawn pt6, ynghyd â chostau ymchwil).  

$8K (AUS) Latrobe Valley Sgiliau ac Astudiaeth Pontio Cyllidwr: Llywodraeth Wladwriaeth Victoria a RMIT Melbourne (2011-12: ymgynghorydd ar brosiect ymchwil 6 mis, gyda rhan amser RA pt6

€ 25K tuag at gyngor Dur Ewropeaidd ar Swyddi a Sgiliau: Adnabod yr Actorion, Cyllidwr: Y Comisiwn Ewropeaidd (2010-2011, partner arweiniol yn y DU fel arbenigwr gwahoddedig)

£2K Gwerthusiad o Gronfeydd Sylfaenol Hyfforddiant Hylosgi Nwy: Tata Steel (2009-10: ymgynghorydd ar brosiect ymchwil/gwerthuso 6 mis)

£5K Menywod ym Mhorthoedd, Cyllidwr: Ffederasiwn Gweithwyr Trafnidiaeth Rhyngwladol a Ffederasiwn Gweithwyr Trafnidiaeth Ewrop (2009: Ymchwilydd)

£14.5K Yr Arferion a'r Broses o Ddysgu yn y Gweithle yn Cyllidwr Diwydiant Dur Prydain: Canolfan Ymchwil SKOPE ESRC (2007-08: cyd-ymgeisydd gyda Peter Fairbrother)

£6K Addysg yn y Gweithle: Archwilio effeithiolrwydd strategaethau dysgu seiliedig ar waith Cyllidwr: Cynllun Gwobrau'r Gwyddorau Cymdeithasol Nuffield (2007-08: Prif Ymchwilydd)

£10k Ymchwiliad i ailhyfforddi gweithwyr dur diangen mewn cymunedau dur yng Nghymru Cyllidwr: Prifysgol Caerdydd, Menter Ymchwilydd Ifanc Caerdydd (2007-08: Prif Ymchwilydd)

Astudiaeth Annibynnol ar Ddatganoli System Cefnogi Myfyrwyr a'r drefn ffioedd dysgu yng Nghymru, cyllidwr: Llywodraeth Cynulliad Cymru (2005: Ymchwilydd)

€ 572K Dysgu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Cyllidwr Diwydiant Dur Ewrop: Prosiect Peilot Leonardo Da Vinci (2004-2007: partner / cyd-ymgeisydd arweiniol y DU gyda Peter Fairbrother o brosiect ymchwil 36 mis)

€ 25K Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Cyllidwr Diwydiant Trydan Ewrop: Y Comisiwn Ewropeaidd (2004: Ymchwilydd)

€ 540K Heriau'r Diwydiant Dur Newydd Cyllidwr: Prosiect Peilot Leonardo da Vinci (2001-2004: Rheolwr Prosiect ac Ymchwilydd)

€ 31K Anghenion Sgiliau yn y Dyfodol yn y Sector Trydan Ewropeaidd, Cyllidwr: Y Comisiwn Ewropeaidd (2003: Ymchwilydd)

Grŵp Ymchwilio Annibynnol ar galedi a chyllid myfyrwyr, Cyllidwr: Llywodraeth Cynulliad Cymru (2000: Ymchwilydd)

Ysgoloriaeth PhD ESRC Ymchwiliad i adeiladu marchnadoedd llafur yn gymdeithasol gan fyfyrwyr mewn addysg uwch' (1997-2000).

Addysgu

Rwy'n addysgu ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd gwaith, cyflogaeth, marchnadoedd llafur a sgiliau, gan gynnwys ar raglenni MSc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol ac MSc Addysg.

Roeddwn yn Gyfarwyddwr Rhaglen MSc Sgiliau a Datblygu'r Gweithlu, sy'n gydweithrediad â'r Sefydliad Dysgu Oedolion, Prifysgol Gwyddorau Cymdeithas Singapore ac a gynhaliwyd rhwng 2014-2022 https://www.cardiff.ac.uk/news/view/112813-successful-start-to-the-first-year-of-the-msc-skills-and-workforce-development

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/383173-singapore-based-masters-celebrates-successful-second-year

Rwy'n goruchwylio ymchwil PhD ym meysydd addysg a hyfforddiant, datblygu sgiliau, gwaith, cyflogaeth a chysylltiadau diwydiannol. Rwy'n arweinydd llwybr addysg ar gyfer Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Graddedigion ESRC Cymru (WGSSS) http://walesdtp.ac.uk/pathway/education/

Ers 2015 rwyf wedi trefnu lleoliad Erasmus+ blynyddol gyda fy mhartneriaid ymchwil yn Sozialforschungsstelle, Prifysgol Dechnegol Dortmund https://www.cardiff.ac.uk/news/view/103869-four-undergraduates-win-overseas-placements-for-summer-2015 ar gyfer israddedigion ail flwyddyn.

Rwy'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Bywgraffiad

Education

 • PhD in Sociology of Education (School of Education, Cardiff University) Title: $acirc; The Social Construction of Labour Markets by Students in Higher Education$acirc; .
 • MSc Econ. Social Science Research Methods (School of Social and Administrative Studies, Cardiff University).
 • BSc Econ. Sociology (School of Social and Administrative Studies, Cardiff University)

Academic Employment

2008 $acirc; Present Lecturer (F/T) A range of undergraduate and postgraduate teaching across the fields of sociology and education; Undergraduate, Masters, PhD and Professional Doctorate dissertation supervision.

2006 $acirc; 2008       Research Associate/Project Manager (F/T) Centre Manager and researcher attached to the Regeneration Institute (RI), Cardiff University. Development of research capacity and profile of the RI. Also managing the Equality and Diversity Learning in the European Steel Industry (Leonardo Project); The Practices and Process of Workplace learning in the British Steel Industry: A Case Study (SKOPE).

2004 $acirc; 2006       Research Associate/Project Manager (80%) Equality and Diversity Learning in the European Steel Industry (Leonardo Project); Workplace Education: Exploring the efficacy of workplace learning strategies and the potential for poorly qualified employees$acirc; engagement with new learning opportunities (Nuffield) and The Practices and Process of Workplace learning in the British Steel Industry: A Case Study (SKOPE); ESRC Identities Programme: Working Class Identities of Ex-Steelworkers in Ebbw Vale $acirc; (Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University).

2001 $acirc; 2004       Research Associate (F/T) Leonardo Da Vinci funded pilot project entitled $acirc; New Steel Industry Challenges Project$acirc; (Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University)

2001 $acirc; 2001       Research Associate (0.5) Welsh Assembly Government funded investigation entitled $acirc; Independent Investigation on Student Hardship and Funding$acirc; (Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University)

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)
 • Australian Research Council (ARC) Proposal Assessor
 • Member of DYSG Research Forum (Learning and Skills Development Agency for Wales)
 • Member of DYSG Equality Network Forum (Learning and Skills Development Agency for Wales)
 • An associate member of DYSG (Learning and Skills Development Agency for Wales)
 • Expert Advisor $acirc; European Metalworkers$acirc; Federation Steel Select Social Dialogue Committee on Workforce Development, Recruitment and Retention
 • Discussant to the ESRC Waste of the World Programme (Steel Project)
 • Associate member of SKOPE
 • Reviewer $acirc; Economic and Industrial Democracy
 • Reviewer $acirc; Sociology

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Ers 2003 rwyf wedi cael gwahoddiad i siarad mewn amryw o ddigwyddiadau a fforymau, gan gynnwys:

 • Cyflwynwyd ar oblygiadau gweithlu rhyngwladoli'r diwydiant dur yn rhaglen broffesiynol Eurosteelmaster yn Terni, yr Eidal. (2003)
 • Ers 2005 rwyf wedi mynychu ar wahoddiad Pwyllgor Deialog Cymdeithasol Sector y Comisiwn Ewropeaidd Steel i siarad ar sgiliau a hyfforddiant, Brwsel.
 • Gwahodd trafodwr i Bord gron Rhaglen Gwastraff y Byd ESRC, Prifysgol Sheffield. (2007)
 • Cyflwynodd dystiolaeth y DU ar yr achos dros Gyngor Dur Ewropeaidd ar swyddi a sgiliau, Brwsel. (2011)
 • Cyflwyno canfyddiadau prosiect 'Skilling the Bay' (Ardal Geelong Ranbarthol) i lywodraeth Talaith Victoria (Adran Addysg), Geelong. (2013)
 • Wedi'i wahodd gan Centre for Sustainable Organisations and Work, RMIT i siarad ar ranbarthau gwyrddio, Melbourne. (2013)
 • Cyflwyniad i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gyd-fuddsoddi ar sgiliau oedolion (2014) https://www.iwa.wales/agenda/2014/08/a-skills-levy-for-more-and-better-training-at-work/
 • Gwahoddwyd arbenigwr i weithdy a drefnwyd fel rhan o brosiect rhaglen Datblygu Economaidd a Chyflogaeth Leol (LEED) yr OECD ar wyrddni economi las rhanbarth Pomerskie, Gdansk. (2015)
 • Gwahodd trafodydd i fwrdd crwn a drefnwyd gan ASE Jean Lambert ar ddatblygu economi werdd ar gyfer adroddiad i Bwyllgor Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol y Senedd, Llundain. (2015)
 • Gweithdy: Economi wleidyddol gyfnewidiol: Newid Hinsawdd a gwaith - Safbwyntiau rhyngwladol, Donald Lafleur, Is-lywydd Cyngres Lafur Canada, Bela Galgoczi o Sefydliad yr Undeb Llafur Ewropeaidd, Carla Lipsig Mummé, o Brifysgol Efrog, Toronto, John Calvert, Prifysgol Simon Fraser, British Columbia, Graham Petersen, UCU a Greener Jobs Alliance; Dean Stroud a Claire Evans o Brifysgol Caerdydd; Linda Clarke a Colin Gleeson, ProBE, Prifysgol Westminster; Martin Mayer, Sheffield TUC; Sheffield 4 Ebrill (2017)
 • Panel y Gynhadledd: Yr Athro Carla Lipsig Mummé (Cadeirydd) (Prifysgol Efrog, Canada); Dean Stroud (Prifysgol Caerdydd); Donald Lafleur (VC gweithredol, Cyngres Lafur Canada); Lisa Schulte (Prifysgol Middlesex) Materion Gwyrdd: Newid hinsawdd a digideiddio, Cynhadledd Proses Llafur Ryngwladol, Sheffield, 5 Ebrill (2017)
 • Siaradwr panel gwadd yng nghanmlwyddiant ILO Future of Work, Debating the Future of Work, Sheffield. (2019)
 • Wedi'i wahodd yn arbenigwr i weithdy ESRC/EPSRC/Innovate UK ar Gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol UKRI arfaethedig meysydd newydd, 'Trawsnewid y Diwydiannau Sylfaen' (2019)
 • Gwahodd trafodwr i Brifysgol Glasgow ac Alex Ferry Foundation RoundTable ar  'Y cyfleoedd ymchwil a pholisi a heriau sy'n ymwneud â materion 'gwaith da', TUC Congress House, Llundain. (2019)
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar fapiau ffyrdd y diwydiant i'r 'Adeiladu'r sgiliau cywir ar gyfer y diwydiant dur Ewropeaidd', Cynhadledd Gyrfaoedd y Sector Dur, Brwsel. (2020)
 • Gwahodd trafodwr i Bord Gron Seneddol y Comisiwn Polisi ar Sgiliau ar gyfer Gweithgynhyrchu Cynaliadwy, 27 Ionawr, 2021
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Arloesi ar gyfer effeithlonrwydd ynni: Gamification digidol yn niwydiant dur Ewrop', yng Nghynhadledd ETUI-ETUC: Tuag at gontract cymdeithasol-ecolegol newydd - Panel 1: Contract cymdeithasol newydd ar gyfer byd di-garbon, 4 Chwefror, 2021
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Paratoi gweithwyr ar gyfer dyfodol gwyrdd a digidol: Persbectif VET Ewropeaidd' yn y Sefydliad Materion Cyhoeddus Ewropeaidd (EIPA) a Phrifysgol Gwyddorau Gweinyddol yr Almaen, Speyer: Sgiliau ar gyfer  Amgylchedd Gwaith Modern a Digidol, 25 Chwefror, 2021
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Effaith Pontio i Economi Werdd ar Ddatblygu Sgiliau' ar Weithwyr Ailsgilio ETUI ar Lefel Sectoraidd ar gyfer digwyddiad hyfforddi Economi Werdd, 25 Chwefror, 2021
 • Gweithdy: Gwahoddiad i gymryd rhan yng Ngweithdy Trawsnewid y Diwydiannau Sylfaen Innovate UK ar Ddarpariaeth Sgiliau Technegol yn y DU (wedi'i drefnu gan Ymgynghorwyr SQW), 23ain Ebrill, 2021
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Sicrhau sgiliau a thalent ar gyfer Diwydiant Dur y DU' yng nghanolfan ymchwil EPSRC 'Cynnal cynhadledd ddwy-flynyddol: Cynaliadwyedd mewn Dur'. 2nd Rhagfyr, 2021 Diwydiant dur yn ymgynnull i drafod cynaliadwyedd - Newyddion - Y Peiriannydd Cemegol
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Technoleg a Lles Digidol: Persbectif Cymdeithasegol' yn Weminar Arloesi Grŵp Celsa 2022 - Gwella Lles trwy Ddeallusrwydd Artiffisial. 16 Chwefror, 2022
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Agenda Sgiliau Dur Ewropeaidd' yng Nghynhadledd Canol Tymor SPIRE-SAIS, sesiwn ar 'Gweithredu a Chyflwyno', 3ydd / 4 Mawrth, 2022
 • Tystiolaeth arbenigol a wahoddir - Llywodraeth Cymru: Prif ffrydio Cydraddoldeb a Phontio Cyfiawn i Sero-Net, 22 Mawrth 2022
 • Cyflwyniad gwahoddedig ar 'Ddiffinio ac addasu sgiliau a swyddi ar gyfer diwydiant dur profedig yn y dyfodol' yn 5ed Cyfarfod Llwyfan Pontio yn unig: Ailsgilio a swyddi sy'n addas i'r dyfodol, 12 Mai 2022
 • Cyfraniad arbenigol i strategaeth sgiliau gwyrdd ar gyfer y Swyddfa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Seneddol y DU (POST) cyhoeddi'r adroddiad ar-lein 13 Hydref 2023
 • Gwahoddiad i dystiolaeth i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 'Dyfodol Dur Cymru' Chwefror 29ain 2024

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cyngor Ymchwil Awstralia (ARC) Asesydd Cynnig
 • Asesydd Cynnig ESRC
 • Adolygydd cyfnodolion:
  • Democratiaeth economaidd a diwydiannol,
  • International Journal of Education Development,
  • Cymdeithaseg
  • Globaleiddio,
  • Cysylltiadau Industrielles,
  • British Educational Research Journal,
  • European Journal of Industrial Relations (rhifyn arbennig)
  • Cambridge Journal of Regions, Economi a Chymdeithas
  • Ynni a'r Amgylchedd
  • Trosglwyddo
  • Gwybodaeth a Threfniadaeth
  • Economeg Gymhwysol
 • Adolygydd cynnig llyfr: Gwasg Polity

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD a'r Athro Doc ym meysydd:

 • Economi wleidyddol gymharol
 • Sgiliau a datblygu'r gweithlu
 • Cysylltiadau diwydiannol
 • Gwyrddio swyddi, sgiliau a'r economi
 • Technoleg a digideiddio

Ar hyn o bryd yn goruchwylio:

 • Tracy Eastment - The Myths, The Magic and the Melancholy: Proffesiynoli a chredydau hyfforddwyr syrffio
 • Emma Chivers - Sut gall SAU gynyddu cadw a dilyniant myfyrwyr blwyddyn sylfaen mewn addysg uwch yng Nghymru?
 • Gareth Downey - Diwygio cymwysterau galwedigaethol yng Nghymru - rôl a dylanwad darparwyr dysgu yn y broses ddiwygio
 • Andrew Burnett - Effaith hyfforddiant athrawon proffesiynol ar hunaniaeth broffesiynol y proffesiynau meddygol
 • Geena Whiteman - Entrepreneuriaeth Ddigidol Ieuenctid mewn Gwledydd Ôl-Wrthdaro / Ôl-Sosialaidd: Astudiaeth Gymharol o Kosovo a Slofenia
 • Francisco Pando Junco - Ymchwiliad dulliau cymysg i agweddau gweithwyr at Ddiwydiant 4.0 yn y Diwydiant Bwyd a Diod: Cymhariaeth rhwng Sbaen a'r DU.

Goruchwyliaeth gyfredol

Emma Chivers

Emma Chivers

Myfyriwr ymchwil

Gareth Downey

Gareth Downey

Myfyriwr ymchwil

Andrew Burnett

Andrew Burnett

Athro Prifysgol

Geena Whiteman

Geena Whiteman

Myfyriwr ymchwil

Francisco Pando Junco

Francisco Pando Junco

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Jean Pia - "nangangamuhan": Dadansoddiad o'r contract cyflogaeth safonol (POEA-SEC ) ar gyfer morwyr Filipino (Dyfarnwyd 2018)

Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Junichi Mori - Ffurfio Sgiliau Dynamig yn Fietnam: Tu hwnt i batrwm 'Skill Mismatch' (Dyfarnwyd 2019)

Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Issa Al Shabibi - Cynllunio ar gyfer Entrepreneuriaeth mewn Economi Wladwriaeth Rentier State: Addysg Entrepreneuriaeth ar gyfer Arallgyfeirio Economaidd yn Oman (Dyfarnwyd 2020)

Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Scott McKenzie - Cymhwyso polisïau ac arferion sy'n seiliedig ar ardal yn agenda mynediad prifysgolion yng Nghymru (Dyfarnwyd 2022)

Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Khalifa Al Hatmi - Effaith Cymwysterau a Chyfalaf Cymdeithasol ar Ganlyniadau Cyflogaeth (Dyfarnwyd 2022)

Cyd-oruchwyliwr (50%) ar gyfer Faisal Al Balushi - Rôl Cynghorau Cynghori Myfyrwyr yn Datblygu Sgiliau Dinasyddiaeth a Chyfranogiad Dinesig ymhlith Myfyrwyr Addysg Uwch yn Oman (Dyfarnwyd 2023)

Arbenigeddau

 • Cysylltiadau diwydiannol a gweithwyr
 • Gweithlu