Ewch i’r prif gynnwys
Qingwei Wang

Yr Athro Qingwei Wang

Athro Cyllid

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
WangQ30@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75514
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell F28, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Qingwei Wang sy'n dal y Cadeirydd Cyllid Personol yn Ysgol Busnes Caerdydd. Ymunodd ag Ysgol Busnes Caerdydd fel Uwch-ddarlithydd ym mis Medi 2014. Cyn hynny, bu'n gweithio fel Darlithydd Cyllid yn Ysgol Busnes Bangor, ac yn ymchwilydd yn y Ganolfan Ymchwil Economaidd Ewropeaidd (ZEW, Mannheim, yr Almaen). Mae wedi cymryd rhan mewn prosiectau gyda Deutsche Bank, Weinyddiaeth Economeg a Llafur Ffederal yr Almaen, a Sefydliad Gwyddoniaeth yr Almaen.

Mae Qingwei yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae hefyd yn gyn-gyfarwyddwr Grŵp Cyllid Empirig Caerdydd, cyfarwyddwr Centre for China Business Research, ac yn gyd-gyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Fintech Caerdydd. Mae'n gwasanaethu fel aelod o fwrdd golygyddol British Accounting Review, golygydd cysylltiol Finance Research Letters a The European Journal of Finance, ac yn Olygydd Gwadd ar gyfer y rhifyn arbennig ar "Fintech and Financial Markets" yn The European Journal of Finance. Mae wedi cyhoeddi mewn nifer o gyfnodolion, gan gynnwys Journal of International Business Studies, Journal of Empirical Finance, European Financial Management a International Journal of Forecasting.

Cyfraniadau'r cyfryngau

 • Cyfweliadau teledu: Phoenix CNE
 • Ymchwil yn ymddangos yn: Bloomberg, Reuters, Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Ewrop Busnes a Ffordd o Fyw (erthygl wahoddedig)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2019

2018

2016

2015

2014

2011

2010

2009

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Fintech
 • Dysgu peirianyddol a buddsoddi data mawr
 • Cyllid Ymddygiadol
 • Strategaethau Buddsoddi
 • Newid hinsawdd

Sgyrsiau a seminarau gwahoddedig

 • Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerfaddon, Canolfan Ymchwil Economaidd Ewrop (yr Almaen), Banc Canolog Ewrop, Prifysgol Glasgow, Prifysgol Goethe Frankfurt, Prifysgol Heriot-Watt, Prifysgol Loughborough, Prifysgol Reading, Xi'an Jiaotong-Prifysgol Lerpwl, Prifysgol Anhui Cyllid ac Economeg, Prifysgol Sun Yat-sen, Prifysgol Xiamen, Prifysgol Bremen, Wythnos Tech Cymru.

Ymchwil Ymweld

 • Canolfan Ymchwil Economaidd Ewropeaidd, Prifysgol Freiburg, Prifysgol Cyllid ac Economeg Anhui, Prifysgol Bremen

Addysgu

Ymrwymiadau Addysgu cyfredol

 • Microstrwythur y Farchnad a Masnachu Electronig (Arweinydd modiwl Ôl-raddedig)

Ymrwymiadau Addysgu blaenorol 

 • Pynciau Ymchwil mewn Cyllid (Arweinydd modiwl Ôl-raddedig)
 • System Microstrwythur a Masnachu Marchnad (Arweinydd modiwl Ôl-raddedig)
 • Cyllid Corfforaethol Rhyngwladol (arweinydd modiwl ôl-raddedig)
 • Cyllid Corfforaethol Rhyngwladol (arweinydd modiwl israddedig)

Bywgraffiad

Cyflogaeth Academaidd

 • Cadeirydd Personol mewn Cyllid, Ysgol Busnes Caerdydd, Awst 2022 - presennol
 • Darllenydd mewn Cyllid, Ysgol Busnes Caerdydd, Medi 2019 - Gorffennaf 2022
 • Uwch Ddarlithydd mewn Cyllid,  Ysgol Busnes Caerdydd, Medi 2014 - Gorffennaf 2019
 • Darlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Cyllid,  Ysgol Busnes Bangor,  Mawrth 2010 - Awst 2014
 • Cymrawd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Economaidd Ewropeaidd, Mannheim, yr Almaen, Medi 2005 - Ionawr 2010

Cymwysterau

 • PGCert mewn Addysg Uwch, 2014
 • PhD mewn Cyllid, Prifysgol Mannheim
 • MA mewn Economeg a Gwyddoniaeth Rheoli, Prifysgol Humboldt yn Berlin
 • LL.B. mewn Cyfraith Economaidd Ryngwladol, Prifysgol Fudan
 • B.A. mewn Economeg, Anhui Prifysgol Normal

Rolau gweinyddol presennol

Rôl weinyddol y gorffennol

Aelod o'r bwrdd golygyddol o:

Cyfraniadau'r cyfryngau

 • Cyfweliadau teledu: Phoenix CNE
 • Ymchwil yn ymddangos yn: Bloomberg, Reuters, Handelsblatt, WirtschaftsWoche, Ewrop Busnes a Ffordd o Fyw (erthygl wahoddedig)

Sgyrsiau cyhoeddus diweddar

 • Cyweirnod yn y gynhadledd "Agoredrwydd a Datblygiad Ariannol Tsieina yn yr Oes Ôl-Covid-19", rhithwir, 2021
 • Sgwrs panel, "Ymchwil Blockchain: Asedau Digidol a thu hwnt", Wythnos Technoleg Cymru, 2020
 • Sgwrs panel, Gweithdy Effaith Sbarduno ESRC ar "Datgloi potensial blockchain", Caerdydd, 2019

Arholwr allanol

 • Ôl-raddedig mewn Cyllid a Rheolaeth ym Mhrifysgol Bryste
 • Rhaglen MSc mewn Cyllid yn y Brifysgol Agored
 • Rhaglen MSc mewn Economeg Macro ac Ariannol a Chyllid ym Mhrifysgol Birmingham (2017)
  2021)

Dyfarnu

 • Adolygydd y grant: ESRC, Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir, Xi'an Jiaotong-Prifysgol Lerpwl, Prifysgol Caerdydd
 • Cyfnodolion: British Journal of Management, British Accounting Review, Journal of Banking and Finance, International Journal of Forecasting, International Journal of Finance and Economics, Journal of Financial Stability, European Journal of Finance, Accounting Horizons, Quantitative Finance, International Review of Financial Analysis, Review of Quantitative Finance and Accounting, Journal of Behavioral Finance, Review of Behavioral Finance, Journal of Forecasting, Journal of Economics and Statistics, Emerging Markets Finance and Trade, Central Bank Review

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Enwebiadau Gwobr Ymchwil Cynhadledd Gorau EFMA-WRDS, 2024
 • Gwobr Terfynwr Papur Gorau yn 21ain Symposiwm Tsieina ar Gyfrifeg Empirig, 2022
 • Gwobr Papur Gorau (PhD) yn 22ain Gweithdy BAFA SIG-AFEE AR Gyfrifeg a Chyllid mewn Economïau sy'n Dod i'r Amlwg, 2022
 • Enillydd y Rhaglen Academaidd Orau, Gwobrau Fintech Wales, 2022
 • Cyrhaeddodd rownd derfynol y Rhaglen Academaidd Orau, Gwobrau Fintech Cymru, 2021
 • Gwobr Papur Gorau, 12fed Cynhadledd Ymchwil Busnes a Gwyddorau Cymdeithasol Byd-eang, 2016

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Cyllid Arbrofol
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch
 • Cydymaith Ymchwil y Ganolfan Ymchwil Economaidd Ewropeaidd, yr Almaen

Meysydd goruchwyliaeth

Sylwch, oherwydd nifer fawr o fyfyrwyr PhD presennol, nad wyf yn gallu derbyn rhai newydd ar hyn o bryd.

Diddordebau goruchwylio PhD:

 • Fintech, gan gynnwys cryptoasedau, dysgu peirianyddol a buddsoddi data mawr
 • Teimlad buddsoddwr, sylw buddsoddwr a chaffael gwybodaeth
 • Strategaethau buddsoddi
 • Newid hinsawdd

Myfyrwyr PhD cyfredol:

Lleoliadau myfyrwyr PhD yn y gorffennol:

 • Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Southampton, Prifysgol Northampton, Prifysgol Greenwich, Prifysgol Groningen, ac ati.

Arholiadau PhD:

 • Prifysgol Birmingham, Prifysgol Caerdydd (mewnol), Prifysgol Durham, Prifysgol IFHE, Prifysgol Newcastle, Prifysgol Strathclyde, Prifysgol Abertawe.

Goruchwyliaeth gyfredol

Mengjia Li

Mengjia Li

Myfyriwr Ymchwil/Tiwtor Graddedig