Ewch i’r prif gynnwys
Jianzhong Wu  BSc (Hons), MSc, PhD

Yr Athro Jianzhong Wu

(Translated he/him)

BSc (Hons), MSc, PhD

Pennaeth yr Ysgol, Peirianneg.

Yr Ysgol Peirianneg

Email
WuJ5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70668
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell Pennaeth Swyddfa'r Ysgol, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Mae Jianzhong Wu yn Athro Systemau Ynni Aml-Fector ac mae'n Bennaeth yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ogystal, mae'n gwasanaethu fel cyd-olygydd Applied Energy, cyfnodolyn o fri gyda ffactor effaith o 11.2 a CiteScore o 21.1. Mae'r cylchgrawn hefyd yn derbyn dros 5 miliwn o lawrlwythiadau y flwyddyn, fel y dangosir ar ei wefan yn https://www.journals.elsevier.com/applied-energy.

Mae e:

 • Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni y DU;
 • Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC;
 • Aelod o Weithgor Ynni Tacsonomeg Llywodraeth y DU;
 • Aelod o Banel Cynghori Gwyddoniaeth a Thechnoleg Northern Powergrid;
 • Aelod o Scottish Power Energy Networks Independent Net Zero Advisory Council;
 • Aelod o Banel Rhanddeiliaid Strategol Rhwydweithiau Ynni Pŵer yr Alban ar gyfer Cymru a Lloegr; a
 • Aelod o Grŵp System Ynni Clyfar Cymru.

Ym mis Mehefin 2008, ymunodd â Phrifysgol Caerdydd fel Darlithydd ac yna cafodd ei ddyrchafu'n Uwch-ddarlithydd yn 2013, Darllenydd yn 2014, ac yn Athro yn 2015. Cyn iddo gael ei benodi yng Nghaerdydd, bu'n Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Manceinion rhwng 2006 a 2008.

Mae'r Athro Wu yn arbenigo ym meysydd Systemau Ynni Grid Smart ac Aml-Fector, sy'n cwmpasu isadeileddau ynni integredig. Mae'n cael ei gydnabod fel un o'r ymchwilwyr arloesol a gychwynnodd a sefydlodd feysydd ymchwil systemau aml-ynni a masnachu ynni Cymheiriaid, sydd wedi dod i'r amlwg fel dau faes hanfodol o ymchwil ynni ledled y byd. Mae wedi cyfrannu at fwy na 60 Comisiwn Ewropeaidd, cynghorau ymchwil ac arloesi y DU, a phrosiectau a ariennir gan ddiwydiant naill ai fel Prif Ymchwilydd neu Gyd-ymchwilydd. Mae ei ymchwil wedi arwain at dros 300 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid, gan gynnwys 10 Papur Dyfyniad Uchel ESI Clarivate. Yn ogystal, mae wedi cyd-ysgrifennu nifer o lyfrau, gan gynnwys "Smart Grid: Technology and Applications" (2012, Wiley), "Smart Electricity Distribution Networks" (2017, CRC) a "The Future of Gas Networks" (2019, Springer).

Mae'n Llywydd Cangen y DU o Gymdeithas Electrodechnegol Tsieina, Golygydd Cysylltiol yn Bennaeth CSEE Journal of Power & Energy Systems, Dirprwy Brif Olygydd IET Energy Systems Integration, Cyfarwyddwr Rhyngwladol UNiLAB ar Synergeddau rhwng Rhwydweithiau Ynni, ac aelod o Bwyllgor Technegol IEEE ar Niwtraliaeth Carbon, sy'n dangos ymhellach ei ymrwymiad i hyrwyddo ymchwil a hyrwyddo cydweithrediadau mewn ynni cynaliadwy a chyflawni Sero-Net.

Mae'r Athro Wu yn aelod o Weithgor Ynni yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Ynni Sero Net sy'n rhoi cyngor arbenigol i'r Llywodraeth ar ddatblygu meini prawf sgrinio technegol (TSC) yn y sector ynni. Fe'i gwahoddwyd hefyd fel Tyst i gymryd rhan yn ymchwiliad Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r Cyffredin i rôl hydrogen wrth gyflawni Sero Net. Yn ogystal, mae wedi gwasanaethu fel aelod o banel technegol Northern Powergrid o gynllun busnes ED2.

Mae'n Gymrawd y Sefydliad Ynni ac yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Contractau

Pobl
TeitlGwerthNoddii Hyd ENGIN
Prif Ymchwilydd Integreiddio Hydrogen EPSRC Caerdydd ar gyfer Trawsnewid Ynni Carlam (Hi-ACT) Wu J, Qadrdan M, Henwood K EPSRC £1,406,988 (£1.84m i CU) 2023-2028
Prif Ymchwilydd Canolfan Effaith Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC 2023 Wu J, Abeysekera M EPSRC £758.567 2023-2028
Prif Ymchwilydd Caerdydd EPSRC PBIAA STREAM 2: Y Newid i Adeiladau Sero Net Wu J EPSRC Prosiect llawn vaule: £5,000,000 2024-2028
Prif Ymchwilydd EPSRC Cyflymu aDOption o PatenTed pŵer smart Electroneg Dyfeisiau (Mabwysiadu) Wu J EPSRC £20,000 2023
Prif Ymchwilydd prosiect EC Horizon Europe "Gwasanaethau hyblygrwydd yn seiliedig ar System Storio Ynni Hybrid Cysylltiedig a rhyngweithredol (FlexCHESS)"  Wu J, Qadrdan M, Zhou Y Comisiwn Ewropeaidd - Horizon Europe £258,750 2022-2025
Cyd-ymchwilydd Rhaglen Sêr Cymru – Gwobr Gwella Offer Cystadleurwydd 2022/23 gan Lywodraeth Cymru "Gweithgynhyrchu ac integreiddio cynwysorau lled-ddargludyddion cyfansawdd" Ming W, Navaratne R, Hou B, Wu J Llywodraeth Cymru £555,157 2022-2023
Cyd-ymchwilydd Cydlynydd EPSRC ar gyfer Canolfan Integreiddio Systemau Hydrogen a Thanwyddau Hylif Amgen (CSI-HALF) Wu J EPSRC £107,181 Ebr - Medi 2022
Cyd-ymchwilydd prosiect UKRI KTP gyda Powerstar "System Rheoli Asedau Batri sy'n seiliedig ar efeilliaid digidol" Ming W, Wu J, Abeysekera M, Shang W InnovateUK £232,247 2021-2024
Cyd-ymchwilydd y prosiect WEFO "Dylunio a datblygu modur trydan uwch ar gyfer cymwysiadau modurol (iCORE)" Navaratne R, Ming W, Ryan M, Wu J, Anayi F Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru £479,575 2021-2022
Cyd-ymchwilydd prosiect EPSRC "Hyblygrwydd o oeri a storio (Flex-Cool-Store)" Ugalde-Loo C, Abeysekera M, Qadrdan M, Wu J,   Jenkins N  EPSRC £632,000 2021-2024
Cyd-ymchwilydd prosiect EPSRC "rhwydweithiau gwresogi ac oeri integredig gyda rhagwyr smart wedi'u galluogi i rannu gwres" (EP / T022795 / 1) Qadrdan M, Wu J, Thomas H, Abeysekera M, Woodman B, Jenkins N EPSRC £644,550 01/04/2021-31/03/2025
Prif Ymchwilydd prosiect EPSRC/NFSC "Rheoli Aml-ynni Systemau Ynni Trefol Seiber-Ffisegol (MC2)" Wu J, Ugalde-Loo C, Ming W, Abeysekeya M, Jenkins N EPSRC £422,706 01/04/2020-31/03/2023
Prif Ymchwilydd prosiect EC 2020 "Virtual Power Plant for Interoperable and Smart isLANDS (VPP4ISLANDS)" Wu J, Qadrdan M Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 € 587,620 2020-2024
Prif Ymchwilydd a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni y DU Cam 4 (cyfanswm gwerth 18m) Wu J, Qadrdan M EPSRC £472,972 01/05/2019-30/04/2024
Cyd-ymchwilydd prosiect National Grid Electricity Transmission plc "Asesu effeithiau amserol a gofodol datgarboneiddio gwres a thrafnidiaeth ar rwydweithiau trydan" Qadrdan M, Wu J, Jenkins N Grid Cenedlaethol £132,443 2019-2021
Prif Ymchwilydd a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC Caerdydd (£5.1m cyfanswm gwerth) Wu J EPSRC £536,656 01/10/2018-30/09/2022
Cyd-ymchwilydd y Ganolfan Adeiladu Gweithredol (£36m gwerth cyfanswm prosiect ISCF) Wu J, Jenkins N EPSRC £122,266 03/09/2018-02/03/2022
Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni - Craidd - EnergyREV (£8m cyfanswm gwerth) Wu J UKRI £74,634 01/12/2018-31/03/2022
Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni - ynghyd â - EnergyREV - Y don nesaf o systemau ynni lleol mewn cyd-destun systemau cyfan (£1m cyfanswm gwerth) Wu J UKRI £145,888 01/12/2018-31/03/2022
Prosiect PI Caerdydd o NIA "Gweithrediad rhwydwaith dosbarthu wedi'i alluogi gan Technoleg Leger Ddosbarthu (DeDSO)" Cam 1 Wu J, Thomas L, Ming W Scottish Power Energy Networks, SSE a UK Power Networks £131,052 01/06/2018-31/12/2019
Prosiect PI Caerdydd o NIA "Gweithrediad rhwydwaith dosbarthu wedi'i alluogi gan Dechnoleg Leger Ddosbarthu (DeDSO)" Cam 2 Wu J, Zhou Y, Ming W Scottish Power Energy Networks, SSE a UK Power Networks £66,936 01/08/2019-31/07/2020
Prif Ymchwilydd y prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru "Datblygu Rhwydwaith Preifat Rhithwir Lleol Sir y Fflint" Wu J, Zhou Y Llywodraeth Cymru £40,000 01/09/18-31/12/20
Partneriaeth Addysg ac Ymchwil y DU-Jordan i Adeiladu Capasiti Grid Pŵer i Integreiddio Systemau PV Solar Wu J, Ming W, Long C, Zhou Y Academi Frenhinol Peirianneg £40,555 01/04/2018-31/03/2020
Cardiff PI o brosiect a ariennir gan Innovate UK "Development of a Distributed Ledger Technology (DLT) Micro-grid Management Platform" Wu J, Abeysekera M InnovateUK £48,991 01/12/2018-31/05/2019
Cronfa Flex CESI o Ganolfan Genedlaethol Systemau Ynni EPSRC, "Offeryn Cymorth Penderfyniad ar gyfer Gweithredu Systemau Aml-ynni Sector Cyhoeddus" Abeysekera M, Wu J, a  Jenkins N EPSRC £39,508 01/01/2019-31/12/2019
Microgridiau oddi ar y grid ar gyfer y Gweithdy Trydaneiddio Cymunedau o Bell Wu J, Ming W British Council £23,100 2017-2018
Prosiect PI o H2020 Caerdydd "Dod â hyblygrwydd a ddarperir gan integreiddio aml-gludwyr ynni i MAINT newydd" (gwerth cyfanswm o € 4m) Wu J, Qadrdan M, Ugalde-loo C, Jenkins N Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 € 248,575 01/10/2017-31/03/2021
Prosiect Cydweithredol Diwydiant-Academia i Fynd i'r afael ag Effeithiau System Eang Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy mewn Rhaglen Peirianneg Wu J, Ming W, Long C Academi Frenhinol Peirianneg £95,792 17/04/2017-16/04/2019
Consortiwm y DU ar gyfer cydweithio â Grŵp Prifysgolion Cynghrair Rhagoriaeth Tsieineaidd (E9) Wu J British Council £500,000 (Cyfanswm gwerth y prosiect) 15/02/2017 - 14/02/2021
MISTRAL: Multi-scale Infrastructure Systems Analytics Jenkins N, Wu J EPSRC £329,736 11/02/2016 - 10/08/2020
Prosiect NIC Angle DC dan arweiniad Scottish Power Energy Networks Liang J, Wu J, Ugalde-loo C OFGEM £220,000 01/2016 - 04/2020
Cyd-Brif Ymchwilydd "Systemau Ynni Integredig Hyblyg" Jenkins N, Wu J, Ugalde-loo C, Cipcigan L,  Ming W WEFO £2,500,000 2016-2021
Cardiff PI o Joint UK-India Clean Energy Centre (JUICE) Wu J, Jenkins N EPSRC £117,812 2016 - 2020
Blockchain yn seiliedig ar gontractau smart ar gyfer masnachu ynni cymheiriaid i gyfoed gan ddefnyddio system mesuryddion smart GB Wu J, Thomas L EPSRC drwy HubNet £50,091 2016 - 2017
HDPS SUPERGEN - Craidd - gyda Strathclyde - HIDEF Jenkins N, Ekanayake J, Wu J EPSRC £421,811 01/07/2009 - 30/06/2013
System rheoli rhwydwaith gweithredol rhanbarthol ymreolaethol Jenkins N, Wu J Coleg Imperial Llundain £49,380 17/03/2008 - 30/06/2010
Trawsnewid top a chynffon rhwydweithiau ynni Jenkins N, Haddad M, Pidgeon N (Psych), Wu J EPSRC drwy Imperial £538,087 01/10/2011 - 30/09/2015
Deinameg tymor hir systemau seilwaith rhyngddibynnol - pontio seilwaith (ITRC) Jenkins N, Wu J EPSRC £285,730 01/01/2011 - 31/12/2015
Rôl storio ynni wrth wella gweithrediad a sefydlogrwydd perfformiad systemau pŵer cynaliadwyedd (RESTORES) Jenkins N, Wu J EPSRC drwy Brifysgol Manceinion £101,610 01/07/2014 - 30/06/2017
HubNet: gweler y cyfeirnod dyfarnu 1746 Jenkins N, Wu J EPSRC trwy Imperial College 0 01/06/2011 - 31/05/2016
Gweithredu a chynllunio integredig ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu pŵer trydan smart (OPEN) Jenkins N, Wu J EPSRC £1,002,351 21/04/2013 - 20/04/2016
Economeg a chynllunio grid ar gyfer electrosymudedd smart Jenkins N, Wu J, Cipcigan L EPSRC trwy Goleg Imperial Llundain £325,170 31/12/2013 - 30/12/2016
Cynyddu arsylwi systemau distrubtion trydanol gan ddefnyddio mesuryddion smart Wu J, EPSRC £99,733 01/04/2012 - 30/09/2013
Rhwydweithiau dosbarthu ynni craff gan gymheiriaid i gyfoedion Wu J, Ekanyake J, Jenkins N Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 £304,592 01/01/2015 - 31/12/2017
PI o brosiect NIC "Datblygu modelau galw deinamig yn ffatri pŵer DigSILENT " Wu J, Jenkins N Grid Cenedlaethol £212,519 01/05/2014 - 30/04/2016
Dwysedd egni a phŵer uchel (HEAPD): Atebion i ddiffygion ynni mawr Wu J, Jenkins N EPSRC drwy Brifysgol Caerfaddon £276,544 01/05/2014 - 30/04/2017
Ardaloedd y Dyfodol (DoF) Wu J, Jenkins N Comisiwn Ewropeaidd £50,645 11/01/2015 - 31/10/2016
Rhwydweithiau Dosbarthu Ynni Peer i Gyfoed Smart Wu J, Ugalde-loo C Toshiba Research Europe Ltd £58,056 01/04/2014 - 31/03/2017
Heriau pensaernïaeth system: Supergen + ar gyfer Hubnet Ugalde-Loo C, Wu J EPSRC trwy Goleg Imperial Llundain £104,907 01/01/2015 - 31/05/2016
Cefnogi effeithlonrwydd ynni mewn gridiau cenedlaethau smart trwy ICT - SEESGEN-ICT Ekanayake J, Wu Y Comisiwn y Cymunedau Ewropeaidd £11,520 01/06/2009 - 31/05/2011
Adnoddau Ynni Symudol mewn Gridiau Trydan (UNGE) Ekanayake J, Jenkins N, Cipcigan L, Wu J Y Comisiwn Ewropeaidd (FP7) £238,558 01/01/2010 - 31/12/2011
Rheoli galw drwy fesuryddion smart Ekanayake J, Wu J TOSHIBA RESEARCH EUROPE LTD £1,500 01/10/2013 - 31/12/2013
Rheoli galw drwy fesuryddion smart Ekanayake J, Wu J Toshiba Research Europe Ltd £20,188 01/01/2010 - 30/09/2011
Cymrodoriaeth Broffesiynol y Gymanwlad 2015 - Mr Samarakoon Ekanayake J, Wu J Comisiwn Ysgoloriaethau'r Gymanwlad £1539 26/01/2015 - 24/04/2015

 

Addysgu

Ers ymuno â Chaerdydd, mae Jianzhong Wu wedi addysgu ar bob lefel o fyfyrwyr israddedig Blwyddyn 1 i fyfyrwyr MSc, o'r modiwl lefel ysgol (EN1042 gyda thua 360 o fyfyrwyr) mewn theatrau addysgu mawr, hyd at 1 i 1 goruchwyliaeth. Ef / oedd arweinydd modiwl Peirianneg Bŵer EN1065, EN3708 Technolegau Ynni Adnewyddadwy, EN3701 Dadansoddi System Pŵer, Dadansoddi System Bŵer ENT778, Astudiaeth Ymchwil ENT774, EN4705 / ENT739 Systemau Ynni Amgen a Thraethawd Hir ENT759. Mae'r modiwlau a addysgodd hefyd yn cynnwys Dadansoddiad Rhwydwaith EN1064, EN1042 Cyfrifiadura I, EN1040 Technoleg Drydanol, Labordy EN1072, EN2073 Lab. a Dylunio, Dadansoddiad System Bŵer ENT778 a Diogelu System Power ENT777 / EN4708.

Bywgraffiad

Apwyntiadau

2020- Pennaeth yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
2018-2020 Pennaeth yr Adran Peirianneg Drydanol ac Electronig, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
2015- Athro ar Systemau Ynni Aml-Fector, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd
2014-2015 Darllenydd yn y Sefydliad Ynni, Ysgol Peirianneg Caerdydd
2013-2014 Uwch Ddarlithydd yn y Sefydliad Ynni, Ysgol Peirianneg Caerdydd
2008-2013 Darlithydd yn y Sefydliad Ynni, Ysgol Peirianneg Caerdydd
2006-2008 Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Joule, Prifysgol Manceinion
2006-2008 Athro Cyswllt, Ysgol Peirianneg Drydanol ac Awtomeiddio, Prifysgol Tianjin, Tsieina
2004-2006 Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Ysgol Peirianneg Drydanol ac Awtomeiddio, Prifysgol Tianjin, Tsieina

 

Cymwysterau

Phd Peirianneg Drydanol, Prifysgol Tianjin 2004
Msc Peirianneg Drydanol, Prifysgol Tianjin 2002
Bsc Peirianneg Drydanol, Prifysgol Tianjin 1999

 

Arweinyddiaeth Academaidd

2019-2024 Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni y DU
2018-2028 Cyd-gyfarwyddwr EPSRC Supergen Energy Networks Hub
2023-2028 Cyd-gyfarwyddwr  Integreiddio Hydrogen ar gyfer Cyflymu Trawsnewid Ynni (Hi-ACT) Hub
2018-2021 Cyd-Gadeirydd Grŵp Buddiannau Systemau Ynni y DU, a gyd-arweinir gan Energy Systems Catapult (gan gynnwys mwy na 100 o aelodau o'r llywodraethau, diwydiant a'r byd academaidd)
2016- Cyfarwyddwr Sefydlu UNiLAB Rhyngwladol ar Synergeddau rhwng Rhwydweithiau Ynni (http://applied-energy.org/unilab/sen/home), sy'n cynnwys sefydliadau ymchwil blaenllaw a chwmnïau yn fyd-eang (DTU, KTH, GVGW, Coleg Imperial, Prifysgol Tianjin, Prifysgol Tsinghua, TNO, KUL, Prifysgol Malardalen, Prifysgol Pisa, Toshiba a Phrifysgol Caerdydd)
2017- Llywydd Cangen y DU o Gymdeithas Electrodechnegol Tsieina (Cadeirydd Dros Dro ac Ysgrifennydd Cyffredinol rhwng 2013-2017; Mae gan CES fwy na 50k o aelodau)
2018- Is-lywydd Cangen y DU o Gymdeithas Peirianneg Drydanol Tsieineaidd (mae gan CSEE fwy na 143k o aelodau)

 

Gweithgareddau proffesiynol

2022-

Aelod o Scottish Power Energy Networks Independent Net Zero Advisory Council

2022-

Aelod o Banel Cynghori Gwyddoniaeth a Thechnoleg Northern Powergrid

2021-

Aelod o'r DESNZ "Gweithgor Ynni Tacsonomeg y DU (EWG)" i gefnogi datblygiad Tacsonomeg Gwyrdd uchelgeisiol yn y DU.

https://www.gov.uk/government/publications/independent-expert-group-appointed-to-advise-government-on-standards-for-green-investment/energy-working-group-membership-list

2021-

Aelod ar y cyfan o'r Pwyllgor Technegol IEEE ar Niwtraliaeth Carbon (http://www.ieee-cn.org/)

2021- 2025

Arholwr Allanol ar gyfer Prifysgol Manceinion: MSc; Diploma PG; Tystysgrif PG / Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Glân ac Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Glân gydag Ymchwil Estynedig ac unedau cysylltiedig

2020- Aelod o Banel Technegol Grid Pwer Gogledd ED2 Cynllun Busnes
2019-2020 Aelod o Gomisiwn Polisi Ynni CBI (Cydffederasiwn Diwydiant Prydain) ar Ynni Thermol (Gwres)
2018- Aelod o Grŵp System Ynni Clyfar Cymru
2016- Aelod o Banel Rhanddeiliaid Strategol Rhwydweithiau Ynni Pŵer yr Alban, Cymru a Lloegr
2016- Aelod o Bwyllgor Arbennig y Rhyngrwyd Ynni, Cymdeithas Electrodechnegol Tsieina
2016- Aelod o Gymdeithas Electrodechnegol Cyngor Tsieina

 

Gweithgareddau Golygyddol

2022- Cyd-olygydd Golygydd yn Brif Ynni Cymhwysol
2022-

Golygydd Cyswllt Rheolwr-yn-Bennaeth CSEE Journal of Power & Energy Systems

2022-

Aelod Bwrdd Golygyddol dros Ddiogelu a Rheoli Systemau Pŵer Modern

2019-2021 Golygydd Cyswllt Ynni Cymhwysol
2018- Dirprwy Brif Olygydd IET Journal ar Integreiddio System Ynni
2017- Golygydd Cyswllt IET Journal of Smart Grid
2016- Aelod Bwrdd Golygyddol o CSEE Journal of Power & Energy Systems 
2015- Golygydd Gweithredol y pwnc arbennig ar "Smart Grid" ar gyfer cyfnodolyn Engineering, Chinese Academy of Engineering
2019- Aelod Panel Golygyddol ICE Energy 
2023

Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar "Towards Renewable-Dominant Power Systems Proactively Ymateb i Newid Hinsawdd" ar gyfer cyfnodolyn Engineering

2021 Golygydd Guest Rhifyn Arbennig ar Farchnadoedd Trydan Lleol a Dosbarthu ar gyfer IEEE Trans ar Smart Grid 
2021 Guest-Editor-in-Chief of Special Issue ar Systemau Ynni Integredig yn y Diwydiant Prosesau ar gyfer Ynni Cymhwysol
2021 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Ddigideiddio ac Efeilliaid Digidol ar gyfer Systemau Ynni Integredig Modern ar gyfer Ynni Cymhwysol
2021 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Dechnolegau Smart ar gyfer Systemau Ynni Allyriadau Net-Zero ar gyfer Elsevier Journal of Control Engineering Practice
2021 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Smart Grid ac Energy Internet for Engineering journal
2020 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Reoli Ynni Trawsnewidiol Cymheiriaid mewn Systemau Dosbarthu Pŵer ar gyfer CSEE Journal of Power and Energy Systems 
2020 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Systemau Ynni Lleol Integredig (iLES) ar gyfer International Journal of Electrical Power & Energy Systems
2020 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Gynllunio Integredig, Gweithredu a Rheoli Systemau Ynni Aml-gludwr ar gyfer International Journal of Electrical Power & Energy Systems
2020 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Dechnolegau System Seiber-Ffisegol ar gyfer Systemau Ynni ac Ynni Cynaliadwy ar gyfer CSEE Journal of Power and Energy Systems 
2020 Guest-Editor-in-Chief of Special Issue ar Systemau Ynni Trefol Carbon Isel Smart ar gyfer Rhyngrwyd Ynni Byd-eang
2019 Golygydd Guest Rhifyn Arbennig ar Storio Ynni Aml-gludwr ar gyfer Harneisio Cynhyrchu Adnewyddadwy ar gyfer Cynhyrchu Pŵer Adnewyddadwy IET
2018 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Tuag at Systemau Pŵer Ynni Integredig Lefel Rhanbarth Doethach ar gyfer CSEE Journal of Power and Energy Systems 
2018 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Ynni Dosbarthedig a Microgrid ar gyfer Ynni Cymhwysol
2017 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar ICAE2017 ar gyfer Ynni Cymhwysol
2016 Guest-Editor-in-Chief of Special Issue on Synergies rhwng Energy Networks for Applied Energy
2016 Golygydd Gwadd Rhifyn Arbennig ar Ynni Dosbarthedig a Microgrid ar gyfer Ynni Cymhwysol
2015 Guest-Editor-in-Chief of Special Issue ar Systemau Ynni Integredig ar gyfer Ynni Cymhwysol

 

PWYLLGORAU

2023 Aelod o'r Pwyllgor Gwyddonol Rhyngwladol, Cynhadledd Wyddonol a Thechnegol Ryngwladol ar Systemau ac Unedau Pŵer Modern, Mai 24-26, Cracow, Gwlad Pwyl, 2023
2023 Cyd-Gadeirydd Pwyllgorau Gwyddonol Cynadleddau Rhyngwladol Ynni Cymhwysol
2023 Cadeirydd Llywio Rhyngwladol IEEE 6ed Cynhadledd Drydanol ac Ynni Rhyngwladol, Mai 12-14, Hefei, 2023
2022 Cyd-Gadeirydd Cynhadledd IEEE 2022 ar Integreiddio System Ynni Rhyngrwyd ac Ynni, Tachwedd 11-13, Chengdu, 2022
2022 Cyd-gadeirydd y Pwyllgor Gwyddonol Rhyngwladol, Symposiwm Ynni Cymhwysol Ynni Glân tuag at Niwtraliaeth Carbon, Ebrill 23-25, Ningbo, 2022
2022 Aelod o Fwrdd Llywio Gwasanaeth Ymchwil y Dyfodol Prifysgol Caerdydd
2022 Aelod o Grŵp Portffolio Addysg a Phrofiad Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
2018-21 Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, IEEE PES DC Power System Technegol Comittee
2018-2022 Aelod o Bwyllgorau Gwyddonol Cynadleddau Rhyngwladol Ynni Cymhwysol
2016-2021 Aelod o Bwyllgor Hyrwyddo Academaidd Prifysgol Caerdydd
2017 Cyd-gadeirydd y 9fed Gynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE), Caerdydd, y DU, 21-24 Awst, 2017. Roedd dros 630 o gynrychiolwyr o 55 o wledydd
2017 Cadeirydd HubNet Colloquium ar Rwydweithiau Gwresogi Ardal - bylchau arferion ac arloesi cyfredol, Caerdydd, y DU, 1af Mawrth 2017. Roedd 80 o fynychwyr yn bennaf o'r llywodraeth a'r diwydiant
2016 Aelod o Bwyllgor Trefnu 8fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE), Beijing, Tsieina
2016 Aelod o'r Pwyllgor Trefnu, Rhaglen a Chadeirydd Trac Symposiwm Ynni Cymhwysol a Fforwm 2016 ar Integreiddio Ynni Adnewyddadwy gyda Mini/Microgrid (REM2016), Maldives
2015 Aelod o'r Pwyllgor Trefnu Symposiwm Ynni Cymhwysol ac yn Cyflwyno 2015 ar Ddinasoedd Carbon Isel ac Ynni Trefol, Fuzhou, China
2015 Aelod o Bwyllgor Trefnu 6ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE), Abu Dhabi, Emiradau Arabaidd Unedig
2013 Aelod o Bwyllgor Trefnu 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE), Pretoria, De Affrica
2013 Aelod o Bwyllgor Trefnu Symposiwm Grid Smart HubNet, Caerdydd
2012-2014 Aelod ac Arweinydd Adran 3 Gweithgor CIGRE WG C6.21 mesuryddion clyfar – o'r radd flaenaf, rheoleiddio, safonau a gofynion y dyfodol
2012 Is-gadeirydd Pwyllgor Trefnu 2012 Technolegau Grid Smart Arloesol IEEE PES (ISGT Asia)
2010 Aelod o Bwyllgor Trefnu 2010 45fed Cynhadledd Peirianneg Bŵer Prifysgolion Rhyngwladol (UPEC), Caerdydd
2010 Aelod o'r Pwyllgor Llywio Mesuryddion Smart ar gyfer Gweithdy Gridiau Smart, Llundain

 

Llyfrau a Phenodau Llyfrau

Jing R, Zhou Y, Wu J "Systemau Ynni Integredig", yn Encyclopedia of Electrical and Electronic Power Engineering, tt. 165-176 (2023)
Sami S, Zhou Y, Qadrdan M, Wu J Pennod 6 "Systemau Storio Ynni Rhithwir ar gyfer Planhigion Pŵer Rhithwir" yn "Ateb Planhigion Pŵer Rhithwir ar gyfer Cymunedau Ynni Clyfar y Dyfodol", Gwasg CRC (2023)
Zhou Y, Wu J "Masnachu ynni cyfoedion-i-gyfoed mewn microgridiau a systemau ynni lleol", mewn "microgridiau a systemau ynni lleol", IntecOpen (Rhagfyr 2021)
Cyd-awdur "Adran 2 Pennod 7: Systemau Ynni Integredig", yn "Energy Internet", Cyhoeddi Gwyddoniaeth Tsieina (Mawrth 2020)

Qadrdan M., Abeysekera M., Wu J., Jenkins N., Gaeaf B.

"Dyfodol Rhwydweithiau Nwy: Rôl Rhwydweithiau Nwy mewn System Ynni Carbon Isel", Briffiau Springer mewn Ynni (Medi 2019)

Wang C., Wu J., Ekanakaye J., Jenkins N.

"Smart Rhwydweithiau Dosbarthu Trydan", CRC (Chwefror 2017)

Qadrdan M., Jenkins N., Wu J.

"Smart Grid and Energy Storage", yn "Mcevoys Handbook of Photovoltaics", Trydydd Argraffiad: Hanfodion a Cheisiadau, Gwasg Academaidd, tt. 915-927 (Medi 2017)

Ekanayake J, Liyanage K, Wu J, Yokoyama A, Jenkins N

"Smart Grid - Technolegau a Chymwysiadau", Wiley (Chwefror 2012)
Cyd-awdur Pennod ar "Hyfforddiant y Gweithlu ac Addysg ar Gridiau Clyfar", yn "Smart Grid Handbook", Wiley (Gorffennaf 2016)
Cyd-awdur "Pennod 16: System Ddosbarthu ac Awtomeiddio Dosbarthu", yn "Canon Peirianneg Trydanol Tsieina", Cyhoeddwr Pŵer Trydanol Tsieina (Medi 2008)

 

Adroddiadau:

 1. Canolfan Ymchwil Ynni y DU, Dyfodol Rhwydweithiau Gwresogi ac Oeri Ardal, Mehefin 2023
 2. Canolfan Ymchwil Ynni y DU, dim ond trosglwyddo i Sero-Net Cymru, ymateb i'r ymgynghoriad, Mai 2023,
 3. Canolfan Ymchwil Ynni y DU, Storio Gwres yn Dymhorol mewn Tyllau Bore, Chwefror 2023
 4. Canolfan Ymchwil Ynni y DU, Adolygiad o Bolisi Ynni 2021, Rhag 2021, https://ukerc.ac.uk/publications/rep21/
 5. Canolfan Ymchwil Ynni y DU, Y llwybr at wres sero net yn y DU, Medi 2020, https://ukerc.ac.uk/publications/net-zero-heating/
 6. Comisiwn Gwres a sefydlwyd gan CBI a Phrifysgol Birmingham, Net-Zero: y ffordd i wres carbon isel, Gorffennaf 2020, https://www.cbi.org.uk/articles/net-zero-the-road-to-low-carbon-heat/
 7. Canolfan Ymchwil Ynni y DU, Adolygiad o Bolisi Ynni 2019, Rhag 2019, https://ukerc.ac.uk/publications/rep19/
 8. Abeysekera M., Wu J., Jenkins, N., Systemau ynni integredig: Trosolwg o fuddion, dulliau dadansoddi, bylchau a chyfleoedd ymchwil, Papur Sefyllfa HubNet, 2016. https://orca.cf.ac.uk/133441/1/HubNET%20Position%20paper-Multi%20Energy-Revised%20version.pdf

Patent:

Aithal A, Wu J

Diagnosteg fai mewn Rhwydwaith Cyflenwi Trydan, Swyddfa Eiddo Deallusol y DU, Rhif 1816580.3, 11 Hyd 2018

Long C, Wu J

Rheoli Rhwydwaith Dosbarthu Trydan yn lleol gan ddefnyddio Trawsnewidyddion Ffynhonnell Foltedd, Swyddfa Eiddo Deallusol y DU, Rhif 2006520.7, 4 Mai 2020

ARHOLIAD PhD

Arholwr Allanol ar gyfer (58 PhD o 26 Prifysgolion mewn 9 Gwledydd)

 1. Y Zhang, prisio rhwydwaith cost-adlewyrchol ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu foltedd uchel a foltedd isel, Prifysgol Caerfaddon, Mai 2012.
 2. P Pachanapan, Gwella Ansawdd Pŵer mewn Rhwydweithiau Dosbarthu gyda Chynhyrchu Dosbarthedig, Prifysgol Strathclyde, Hydref 2012.
 3. Zheng, Asesiad Effeithlonrwydd CO2 Cyffredinol ar gyfer System Ynni Carbon Isel, Prifysgol Caerfaddon, Ebrill 2014.
 4. R Storry, dull optimeiddio aml-amcan o drefniant rhwydwaith storio thermol trydanol, Prifysgol Strathclyde, Awst 2014.
 5. P Mathuria, Optimeiddio Portffolio mewn Marchnadoedd Trydan, Sefydliad Technoleg Cenedlaethol Malaviya, India, Medi 2014.
 6. S Mohtashami, Cynllunio Rhwydwaith Dosbarthu Strategol gyda Thechnolegau Grid Smart, Coleg Imperial, Rhagfyr 2014.
 7. F Perkonigg, Dull ar gyfer Datblygu a Dilysu Systemau Aml-Asiant gan ddefnyddio Modelu Rhwydwaith Cyfathrebu Cywir, Coleg Imperial, Rhagfyr 2014.
 8. F Starfelt, o wres a phŵer cyfun i Polygeneration, Prifysgol Mälardalen, Sweden, Ebrill, 2015.
 9. F Teng, Asesiad o werth hyblygrwydd trwy ddefnyddio Offeryn Amserlennu Stochastig, Coleg Imperial Ebrill 2015.
 10. B Numbi, rheoli ynni gorau posibl o brosesau malu yn y diwydiant mwyngloddio, Prifysgol Pretoria, Mehefin 2015.
 11. Y Fan, Integreiddio Rhwydwaith Dosbarthu Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerfaddon, Hydref 2015.
 12. Nni, Rheoli Ynni Optimaidd Systemau Pŵer a Microgridiau sy'n ymgorffori rhaglenni ymateb galw, Prifysgol Pretoria, Tachwedd 2015.
 13. K Sharma, Integreiddio Pŵer Gwynt ar Raddfa Fawr yn y Farchnad Trydan Gystadleuol, Sefydliad Technoleg Cenedlaethol Malaviya, India, Tachwedd 2015.
 14. R Moreira, Modelau Busnes ar gyfer Systemau Storio Ynni, Coleg Imperial, Rhagfyr 2015.
 15. Bruce, effeithiau cynhyrchu adnewyddadwy amrywiol ar gyfundrefnau gweithredu gweithfeydd pŵer thermol, Prifysgol Caeredin, Ionawr 2016.
 16. T Lau, gwirio arbedion carbon mewn seilwaith ynni clyfar, Prifysgol Brunel, Chwefror, 2016.
 17. Q Chen, gan gael mewnwelediad i'r grid clyfar trwy ddadansoddi data mesuryddion clyfar, Prifysgol Bryste, Mai 2016.
 18. D Yu, maint cyfannol a Optimeiddio Gweithredol Systemau Storio Ynni Hybrid a Micro-CHP Domestig, Prifysgol Caerfaddon, Mehefin 2016.
 19. J Devlin, Dadansoddiad Ymrwymiad Uned Gyfyngedig Llif Ynni Nwy o Systemau Pŵer Prydain ac Iwerddon sy'n ystyried treiddiad pŵer gwynt uchel, Prifysgol Queen's Belfast, Mehefin 2016.
 20. Zhang, Cyfraniadau Cynhyrchu Dosbarthedig i'r System Trosglwyddo Trydan, Prifysgol Caerfaddon, Rhagfyr 2016.
 21. W Kong, tuag at grid trydan clyfar y dyfodol trwy ddadansoddeg data uwch ar gyfer cwsmeriaid, Prifysgol Sydney, Ebrill 2017.
 22. Z Ma, Trosglwyddo Smart gydag Ynni Adnewyddadwy Mawr, Prifysgol Caerfaddon, Ebrill 2017.
 23. Y Zhang, Integreiddio Storio Batri a Hydrogen gyda System Ffotofoltäig Cysylltiedig â'r Grid mewn Adeiladau, Sefydliad Technoleg Brenhinol KTH, Sweden, Mai 2017.
 24. K Murray, Effaith y tywydd a newid yn yr hinsawdd ar weithredu rhwydweithiau pŵer meshed, Prifysgol Strathclyde, Mai, 2017.
 25. Nechifor, amcangyfrif paramedrau model llwyth deinamig gan ddefnyddio mesuriadau amser real a chrynhowr data Phasor hyblyg, Prifysgol Manceinion, Mai 2017.
 26. Saint-Pierre, Dadansoddi ac Asesu Hyblygrwydd mewn Systemau Aml-Ynni, Prifysgol Manceinion, Mehefin 2017.
 27. H Ameli, gwerth opsiynau hyblygrwydd wrth drosglwyddo i Goleg Imperial Systemau Nwy Naturiol a Phŵer Carbon Isaf, Ionawr 2018.
 28. Q Zhai, Modelu System Storio Ynni ym Marchnad Drydan Awstralia, UNSW, Ebrill 2018.
 29. G Hawker, agregiad gofodol ac amserol o fodelau ynni system gyfan trwy rwydweithiau aml-gludwr lleol enghreifftiol, Prifysgol Strathclyde, Mai 2018.
 30. M Syed, gwell rheolaeth amledd ar gyfer datganoli mwy a gweithrediad dosbarthu systemau pŵer: dylunio i ddilysu labordy. Prifysgol Strathclyde, Mehefin 2018.
 31. C Zhang, Gweithredu a Chynllunio Adnoddau Ynni Dosbarthedig mewn Rhwydweithiau Dosbarthu Gweithredol, UNSW, Mehefin 2018.
 32. P Jain, Cerbyd i'r Grid a'r Grid-i-Gerbyd: Asesiad Effaith a Modelu Adnoddau i Alluogi Cymorth Grid, IIT Indore, Gorffennaf 2018.
 33. R Mohanty, Amddiffyn a Lleoliad Bai ar gyfer Microgridiau DC, IIT Kharagpur, Gorffennaf 2018.
 34. I Saratakos, ymchwilio i effaith cyflwr asedau ar ad-drefnu rhwydwaith dosbarthu a'i werth capasiti, Prifysgol Newcastle, Mawrth 2019.
 35. Ian Brocklebank, Model Syml ar gyfer Dichonoldeb Gwresogi Ardal, Prifysgol Sheffield, Mawrth 2019.
 36. Yue Zhu, Safle llwythi system bŵer yn seiliedig ar eu dylanwad ar sefydlogrwydd system pŵer, Prifysgol Manceinion, Ebrill 2019.
 37. Haoran Ji, Gweithredu a Rheoli Rhwydwaith Dosbarthu Hyblyg o Safbwynt Hyblygrwydd, Prifysgol Tianjin, Mai 2019.
 38. Zhenghui Zhao, dylunio a chynllunio gorau posibl Rhwydwaith Dosbarthu Deallus, Prifysgol Manceinion, Awst 2019.
 39. Fframwaith Modelu Cyffredinol Sebastian Long ar gyfer Systemau Aml-Ynni gyda Cheisiadau Rheoli Rhagfynegol Model, Prifysgol Manceinion, Tachwedd 2019.
 40. Firdous Nazir, Stochastic Volt/VAr Rheoli Systemau Dosbarthu Pŵer, Coleg Imperial, Rhagfyr 2019.
 41. Erfan Bashar, cynllun amddiffyn newydd ar gyfer digolledwyr cyfres mewn rhwydwaith foltedd canolig ac sy'n cynnwys codiad tymheredd PCT Thyristor yn ystod cylched fer, Prifysgol Warwick, Mai 2020.
 42. Eleni Tsioumpri, Rhagweld Diffygion mewn Rhwydweithiau Dosbarthu, Prifysgol Strathclyde, Mai 2020.
 43. Hamada Almasalma, swyddogaethau cymorth grid sy'n seiliedig ar gymheiriaid ar gyfer gwrthdroyddion clyfar - Foltedd Dosbarthu a Rheoli Amlder, KU Leuven, Gorffennaf 2020.
 44. Julio Perez Olvera, Rheoli Rhwydwaith Gweithredol ar gyfer Gwell Hyblygrwydd mewn Rhwydweithiau Dosbarthu, Coleg Imperial, Tachwedd 2020
 45. Jing Yu, Ymchwil ar Strategaethau o Hyrwyddo Integreiddio Ynni Adnewyddadwy Dosbarthedig mewn Gweithrediad Gorau Optimaidd System Pŵer, Prifysgol Tsinghua, Ebrill 2021
 46. Chaoyu Dong, astudiaeth ar sefydlogrwydd y system ynni-wybodaeth ar gyfer esblygiad trefol gydag adnoddau dosbarthedig, Prifysgol Tianjin, Ebrill 2021
 47. Nur Sabrina Binti Md Noorpi, Operation of Nested Microgrids, Prifysgol De Cymru Newydd, Hydref 2021
 48. Aruna Chandrasekar, yn ymchwilio i rôl nwy naturiol hydrogen mewn system ynni integredig yn y dyfodol, Coleg Prifysgol Dulyn, Ionawr 2022
 49. Simone Polimeni, Fframwaith Stochastig ar gyfer Gweithrediad MicroGrid Gorau posibl o dan Ansicrwydd Rhagolwg, Politecnico Di Milano, Chwefror 2022
 50. Lorenzo Meraldi, Optimeiddio mewn Systemau Rheoli Ynni: Safbwynt Diwydiannol, Politecnico Di Milano, Chwefror 2022
 51. Yichen Liu, gwasanaeth ategol pŵer adweithiol wedi'i optimeiddio sy'n ystyried strategaethau caffael ac anfon yn seiliedig ar well algorithm genetig mewn systemau integredig pŵer gwynt, Prifysgol Manceinion, Mawrth 2022
 52. Mengxuan Wang, Cyfraniad Rheoli Ochr Galw (DSM) i fwy o hyblygrwydd o weithredu rhwydweithiau trosglwyddo, Prifysgol Manceinion, Prifysgol Manceinion, Prifysgol Manceinion, Mehefin, 2022
 53. Nur Sabrina Binti Md Noorpi, Operation of Nested Microgrids, Prifysgol De Cymru Newydd, Medi 2022
 54. Xiangyu Li, Modelau Rhannu Ynni ar gyfer Integreiddio Ynni Adnewyddadwy: Lefel is-drosglwyddo, lefel dosbarthu, a lefel gymunedol, Prifysgol De Cymru Newydd, Tachwedd 2022
 55. Debayan Sarkar, Uchafswm Dull Echdynnu Pŵer o Systemau Ffotofoltäig Integredig Adeiladu, Sefydliad Technoleg India Dhanbad, Tachwedd 2022
 56. Timothy Hutty, Cildroadwy Celloedd Ocsid Solid mewn Microgridiau a Marchnadoedd Ynni Cyfoedion-i-gyfoed, Prifysgol Sheffiled, Mai 2023
 57. Yue Feng, Asesiad Ymwybyddiaeth Sefyllfaol o Systemau Aml-Ynni gyda chymorth Amcangyfrif y Wladwriaeth, Prifysgol Manceinion, Gorffennaf 2023
 58. Yiqiao Xu, Rheoli Systemau Pŵer ac Ynni sy'n Seiliedig ar Optimization, Prifysgol Manceinion, Medi 2023

Arholwr Mewnol ar gyfer

 1. I Grau, Rheoli Batri Cerbydau Trydan Codi Tâl mewn Rhwydweithiau Dosbarthu, 2012.
 2. M Ahemda, Perfformiad Daearu Twrau Llinell Trawsyrru, 2012.
 3. L Livermore, Integreiddio Ffermydd Gwynt ar y Môr trwy Rwydweithiau Cyfredol Uniongyrchol Foltedd Uchel, 2013.
 4. J Licari, Rheoli Tyrbin Gwynt Cyflymder Amrywiol, 2013.
 5. B. Whitby, Rheoli Tyrbin llif llanw echelinol, 2013.
 6. M Al-Essa, Integreiddio Adnoddau Ynni Dosbarthu i Systemau Pŵer Trydan, 2017.
 7. C Li, Amddiffyn a Rhyng-gysylltiad Gridiau HVDC, 2017.
 8. M Nawir, integreiddio ffermydd gwynt i gridiau AC gwan, 2017.
 9. K Zhang, Prototeip Townhouse Nearly-Zero-Energy Fforddiadwy ar gyfer Tai Carbon Isel Tsieina yn y Dyfodol, 2020.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 

 

2021 "Gwobr Hyrwyddo CSEE JPES" gan CSEE JPES Journal i gydnabod y cyfraniadau sylweddol mewn hyrwyddo ar gyfer CSEE Journal of Power and Energy Systems
2021 Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
2019 "Gwobr Dosbarthu Eithriadol Aelod o'r Bwrdd Golygyddol" gan CSEE JPES Journal 
2018 "Gwobr Cyfraniad Eithriadol" gan Elsevier Applied Energy Journal
2018 "Gwobr Cyfraniad Eithriadol Aelod o'r Bwrdd Golygyddol" o CSEE JPES Journal

 

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd y Sefydliad Ynni

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Uwch Aelod IEEE

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

1. Prif Araith o'r enw "Technolegau Newydd mewn Dosbarthu a Defnyddio Trydan Clyfar", Fforwm Zijin o

Systemau Pŵer, Tianjin, 29 Gorffennaf 2023.

2. Prif Araith o'r enw "Peer to Peer to Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", 15th International

Cynhadledd Ynni Gwyrdd, Glasgow, 13 Gorffennaf 2023.

3. Gwahoddiad Araith o'r enw "Gweithio tuag at Gyhoeddiadau o Ansawdd Uchel", Gweithdy ar Cwrdd â'r Golygyddion, 15fed

Cynhadledd Ynni Gwyrdd Rhyngwladol, Glasgow, 11 Gorffennaf 2023.

4. Prif Araith o'r enw "Integreiddio System Hydrogen ar gyfer Trawsnewid Ynni Carlam", ABCP Blynyddol

Cynhadledd Manceinion, 7 Gorffennaf 2023.

5. Cadeirydd y Gweithdy ar "Gyflymu datgarboneiddio gwres yn y DU", gweithdy ar-lein, 29 Mehefin 2023

6. Prif Araith o'r enw "Seilwaith Ynni Integredig Gyrru'r Trawsnewid Sero Net", Rhyngwladol

Cynhadledd ar Systemau ac Unedau Pŵer, Cracow, Gwlad Pwyl, 24 Mai 2023.

7. Prif Araith o'r enw "Integreiddio System Hydrogen ar gyfer Trawsnewid Ynni Carlam", Ynni Cymhwysol

Symposiwm ar Ynni Glân tuag at Niwtraliaeth Carbon, Ningbo, Tsieina, 23 Ebrill 2023.

8. Prif Araith o'r enw "Powering the Net Zero Future", y3ydd Cynhadledd Dechnegol Xiawu, Xaimen, 22

Ebrill 2023.

9. Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Smart Electrical Distribution Networks", Prifysgol Amaethyddol Tsieina, 2 Ebrill 2023

10. Prif Araith o'r enw "Rôl Hyblygrwydd mewn Rhwydweithiau Ynni Trefol Carbon Niwtral", 2022 Sero Net

Fforwm Canolfan Beirianneg, Birmingham a Nanjing, 16 Rhagfyr 2022.

11. Cadeirydd y gweithdy ar "UK Workshop on Emerging Net-Zero Technologies", 2022 Peirianneg Sero Net

Fforwm y Ganolfan, Birmingham a Nanjing, 16 Rhagfyr 2022.

12. Cadeirydd sesiwn gweithdy ar "Gyflymu Trawsnewid System Ynni", Canolfan Peirianneg Sero Net 2022

Fforwm Birmingham a Nanjing, 16 Rhagfyr 2022.

13. Cadeirydd, Fforwm Technoleg Offer Trydanol ac Ynni Tsieina-DU, Birmingham a Nanjing, 17

Rhagfyr 2022.

14. Araith a wahoddir o'r enw "Cyflwyniad i HI-ACT", Cynulliad Terfynol Hyb Supergen H2FC, Llundain, 9 Rhag

2022.

15. Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Seilweithiau Ynni Trefol Aml-Fector Integredig", Prifysgol Xi'an

Technoleg, 3 Rhag 2022

16. Gwahodd araith o'r enw "Peer to Peer i Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", Zhejiang

Prifysgol, 8 Hyd 2022

17. Prif Araith o'r enw "Rôl Trydaneiddio i Gyflawni Niwtraliaeth Carbon", 2022 World Electrical

Fforwm Technoleg a Datblygu Peirianneg, Wuhan, 23-25 Medi 2022.

18. Araith a wahoddir o'r enw "Rôl Hyblygrwydd mewn Rhwydweithiau Dosbarthu Trefol Carbon Niwtral", Ford Gron –

Cynllunio a Gweithredu Rhwydwaith Dosbarthu Trefol Carbon Niwtral, CIRED 2022 Gweithdy Shanghai,

Shanghai, 21-22 Medi 2022.

19. Gwahodd araith o'r enw "Isadeileddau Ynni Trefol Aml-Fector Integredig", Prifysgol Nanjing Normal, 15

Medi 2022

20. Gwahodd araith o'r enw "Peer to Peer i Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", Prifysgol Dalian

Technoleg, 25 Awst 2022

21. Araith a wahoddir o'r enw "Peer to Peer i Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", Distinguished

Cyfres y Darlithwyr, Prifysgol Macau, 24 Awst 2022

22. Gwahodd araith o'r enw "Menywod mewn Ynni Cymhwysol", Pan ar Menywod mewn Ynni Cymhwysol, Rhyngwladol

Cynhadledd ar Ynni Cymhwysol (ICAE 2022), 9fed Awst 2022

23. Araith a wahoddir o'r enw "Isadeileddau Ynni Trefol Aml-Fector Integredig", Prifysgol Beijing

Technoleg, 8 Awst 2022

24. Prif Araith o'r enw "Sut mae Dysgu Peiriant yn Cyd-fynd â Dyfodol Rhwydweithiau Ynni Clyfar", ECC

Gweithdy ar ddysgu Peiriant mewn systemau ynni clyfar, Llundain, 12fed Gorffennaf 2022.

25. Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Peer to Peer i Peer Energy Trading", Prifysgol Hohai, 17 Mehefin 2022.

26. Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Pensaernïaeth Rhwydwaith Ynni Galluogi Dyfodol Carbon Niwtral", Huazhong

Prifysgol Amaethyddol, 21 Rhagfyr 2021.

27. Araith a wahoddir o'r enw "Seilwaith Rhwydwaith Aml-Ynni Integredig – Hwylusydd ar gyfer y Dyfodol Sero Net" yn

Sesiwn y Panel: Seilwaith Ynni ar gyfer Sero-Net, Cynhadledd Ynni Dyfodol Cymru, 25Tachwedd 2021

28. Cyfwelwyd gan NBC News ynghylch y wasgfa ynni, https://www.nbcnews.com/news/world/covid-centerworld-

ynni-crunch-rhaeadru-problemau-tanwydd-rcna2688, 8fed Hyd 2021

29. Araith a wahoddir o'r enw "Pensaernïaeth Rhwydwaith Ynni Galluogi Dyfodol Carbon Niwtral" yn 2021 Purple

Fforwm Rhyngwladol y Mynydd, 16eg Awst 2021

30. Cyd-gadeirydd "Panel: Gwasanaethau Ynni wedi'u Galluogi gan y Rhyngrwyd Ynni" yng Nghyfarfod Cyffredinol IEEE PES 2021, 27ain

Gorffennaf 2021.

31. Prif araith o'r enw "Energy Network Architectures Enabling a Carbon Neutral Future" yn y 2021

Cynhadledd Ynni Gwyrdd Rhyngwladol (IGEC-XIII), 15-18 Gorffennaf, 2021.

32. Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Rhwydweithiau Aml-Ynni Galluogi Dyfodol Sero Net" yn 2021 ABCP Blynyddol

Cynhadledd3 Gorffennaf, 2021.

33. Cyd-gadeirydd y sesiwn "Offer modelu system ynni, optimeiddio a chynllunio" yn y Hydrogen

Gweithgaredd Rhwydweithio gyda Chylch Ymchwil ac Arloesi Qu.bec-Europe (CRIQUE), 15 Mehefin, 2021.

34. Cyflwyno wrth gwrs o'r enw "Sector a Marchnadoedd Ynni Esblygol" drwy'r Cynllun ar gyfer Hyrwyddo

Cydweithio Academaidd ac Ymchwil (SPARC) y Weinyddiaeth Addysg, India, 20 Mawrth – 16Mai , 2021.

35. Gwahoddiad fel Tyst i ymuno ag ymchwiliad Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r Cyffredin i rôl

hydrogen wrth gyflawni Net Zero, 12Mai 2021. https://committees.parliament.uk/committee/135/science-andtechnology-

Pwyllgor Cyffredin/Newyddion/155015/Pwyllgor-Holds-bedwerydd-dystiolaeth-sesiwn i mewn ymchwiliad/

36. Araith a wahoddir o'r enw "Map Ffordd o Geisiadau DLT mewn Cwmnïau Dosbarthu Pŵer" yn Round Table 4

"Sut i chwarae rôl ynni dosbarthedig wrth drawsnewid ynni", Cynhadledd Ryngwladol Tsieina ar

Dosbarthu trydan (CICED), 9Ebrill 2021.

37. Cadeirydd y Gweithdy DU-India ar "Allyriadau Sero Net yn y Sector Pŵer", y Cynllun ar gyfer Hyrwyddo

Cydweithrediad Academaidd ac Ymchwil (SPARC) y Weinyddiaeth Addysg, India, 26 Mawrth 2021.

38. Gwahoddiad Araith o'r enw "Peer-to-Peer Smart Energy Systems" yn 1st UK-China UCEER Symposiwm on

Rhagoriaeth Drydanol ac Ynni Clyfar, 12Rhagfyr 2020.

39. Gwahoddiad Araith o'r enw "Gweithio tuag at Gyhoeddiadau Effaith Uchel" yn y Panel ar Gyhoeddiadau Ysgolheigaidd,

Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE 2020), 6Rhagfyr 2020.

40. Cadeirydd Sesiwn Cyweirnod Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE 2020), 1Rhagfyr 2020.

41. Gwahoddiad Araith o'r enw "Masnachu Ynni Cyfoed-i-Cyfoed" yn 2020 Cynhadledd Ynni ac Ynni Cynaliadwy IEEE

(iSPEC 2020) yn y Panel "Tuag at gydbwysedd galw cyflenwi mewn systemau pŵer newydd sy'n cael eu dominyddu gan ynni", 23-25

Tachwedd 2020.

42. Gwahoddiad Araith o'r enw "Map Ffordd o Geisiadau o DLT mewn Cwmnïau Dosbarthu Pŵer" yn IEEE PES

Cyfarfod Cyffredinol 2020 yn y Panel "Mynd i'r afael â Heriau Gweithredu System Pŵer Gan ddefnyddio Blockchain", 5th

Awst 2020, cynhadledd ar-lein.

43. Gwahoddiad Araith o'r enw "Technoleg Ledger Dosbarthedig ar gyfer DNO i DSO Transition – Trosolwg o Presennol

Treialon ac Achosion Defnydd" yng Nghyfarfod Cyffredinol IEEE PES 2020 yn y Panel "Sut mae Meddwl ar y Rhyngrwyd yn Newid Ynni

Systemau", 4th Awst 2020, cynhadledd ar-lein.

44. Prif Araith o'r enw "Peer-to-Peer Energy Trading and Local Balancing" yn CSEE-IET jointed ar-lein

Gweithdy ar y Rhyngrwyd Ynni, 21 Gorffennaf, 2020.

45. Cadeirydd sesiwn y Sesiwn Safbwyntiau Rhyngwladol yn EPSRC Hwb Rhwydweithiau Ynni Supergen 2020 Ar-lein

Cynhadledd 14Mai 2020.

46. Gwahoddiad i ymuno â Thechnolegau Ynni 2030: Gweithdy Gwres yn Fforwm Economaidd y Byd, fel Cyd-gyfarwyddwr

UKERC, Llundain, 27Tachwedd , 2019.

47. Prif Araith o'r enw "Energy Infrastructure and Multi-vector Energy Systems" yn y Gynhadledd Genedlaethol

ar Ynni Dŵr Nexus, Môr Marw, Gwlad yr Iorddonen, 4-5 Tachwedd, 2019.

48. Prif araith o'r enw "datgarboneiddio cyflenwad gwres gan ddefnyddio dull aml-ynni" yn y Cymhwysol

Symposiwm Ynni 2019: Dinasoedd Carbon Isel a Systemau Ynni Trefol, Xiamen, Tsieina, 16-18 Hydref,

2019.

49. Prif Araith o'r enw "datgarboneiddio systemau cyflenwi gwres / oeri gan ddefnyddio dull aml-ynni"

yn y 3ydd Symposiwm Rhyngwladol ar ddulliau, offer a thechnolegau grid smart, Jinan, Tsieina, 16-19

Medi 2019.

50. Cadeirydd sesiwn Fforwm JPES CSEE ar Bensaernïaeth a Model o Systemau Ynni a Phwer Cynaliadwy,

Prifysgol M.Lardalen, Sweden, 14th Awst 2019.

51. Prif Araith o'r enw "Green Energy and Energy Sharing" yn y 180fed Fforwm XiaoGuWei, Guangzhou,

Tsieina, 23Mehefin , 2019.

52. Prif Araith o'r enw "Cydbwyso a Rhannu Ynni gan Gymheiriaid Lleol" yng Nghynhadledd Flynyddol y

Cymdeithas Electrodechnegol Tsieina, Guangzhou, Tsieina, 21Mehefin , 2019.

53. Prif Araith o'r enw "Dadansoddiad a safbwyntiau o'r radd flaenaf ar gyfer masnachu ynni rhwng cymheiriaid" yn y 18fed

Pwer Blynyddol Symposiwm 2019 Power & Energy Section, Y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg,

Hong Kong, 14Mehefin 2019.

54. Gwahoddwyd gan EPSRC, ymunodd â Gweithdy EPSRC-NSFC mewn Cyflenwad Pŵer Cynaliadwy, i lunio'r DU-Tsieina

galw ar Sustainable Power Supply fel un o gynrychiolwyr y DU. Llundain, 3-4 Mehefin, 2019.

55. Cadeirydd Rhaglen UK-China a YESS 2019 ar Dechnoleg Drydanol ac Ynni

Offer, Caerdydd, 28Mai , 2019.

56. Cadeirydd Gweithdy ar Fodelu Rhwydweithiau Aml-Ynni Integredig – Arferion Cyfredol ac Arloesi

Gaps, Llundain, 5Ebrill , 2019.

57. Prif Araith o'r enw "Offer Modelu ar gyfer Systemau Ynni Aml-Fector" yng ngweithdy INCOSE,

Manchester, 14Chwefror 2019.

58. Prif Araith o'r enw "Systemau Ynni Lleol Clyfar" yn y Gweithdy ar Nexus o Ynni Clyfar,

Systemau Gweithgynhyrchu a Thrafnidiaeth Deallus, Leeds, y DU, 24-25 Ionawr 2019.

59. Prif Araith o'r enw "Rhwydweithiau Cyflenwi Ynni y Dyfodol" yn IEEE 2il Trydanol ac Ynni Rhyngwladol

Cynhadledd (CIEEC2018), Beijing, Tsieina, 4- 7Tachwedd , 2018.

60. Gwahoddiad Araith o'r enw "Smart Local Energy Systems" yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE 2018 ar Power

Technoleg System (PowerCon 2018), Guangzhou, Tsieina, 6th -8th Tachwedd, 2018.

61. Prif Araith o'r enw "Systemau Ynni Lleol Carbon Isel" ar 22 Hyd 2018 mewn Peirianneg Fyd-eang

Cynhadledd (GEC), 22- 26Hydref 2018 yn Llundain. Mae GEC yn rhan o'n rhaglen deucanmlwyddiant ICE 200, y

50 mlwyddiant WFEO a Blwyddyn Peirianneg Llywodraeth y DU. GEC wedi dod â mwy na

2000 o beirianwyr o bob cwr o'r byd i Lundain i rannu syniadau ar sut i fynd i'r afael â Chynaladwyedd y Cenhedloedd Unedig

Nodau Datblygu.

62. Ymweliad y Gwir Anrhydeddus Claire Perry AS, sy'n Weinidog Gwladol dros Ynni a Thwf Glân ar 18Hydref

2018 ym Mhrifysgol Caerdydd, fel rhan o weithgareddau Wythnos Green GB.

63. Cadeirydd y Panel "Ynni Cymhwysol UNiLAB Byd-eang o Microgridiau Aml-Ynni" yn y 10fedCynhadledd Ryngwladol

ar Ynni Cymhwysol (ICAE), Hong Kong, 24 Awst, 2018.

64. Gwahoddiad Araith o'r enw "Gweithredu Cydlynol Aml-Energies" yng Nghyfarfod Cyffredinol IEEE PES 2018 yn y

Panel "Rhyngrwyd Ynni: Cysyniad a Thechnolegau Allweddol", Portland, yr Unol Daleithiau, 7fed Awst 2018.

65. Gwahoddiad Araith o'r enw "Rhwydweithiau Cyflenwi Ynni yn y Dyfodol" i Drawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Grŵp ar Ynni Cynaliadwy, Caerdydd, y DU, 13Mehefin , 2018

66. Gwahoddiad Araith o'r enw "Multi-Vector Innovation" yn Wythnos Cyfleustodau Live, Birmingham, y DU, 22Mai , 2018.

67. Gwahoddiad Araith o'r enw "Integreiddio'r Rhwydweithiau" yng Nghynhadledd Ynni Cymru 2018, Caerdydd, y DU, 16eg

Mai 2018.

68. Prif Araith o'r enw "Systemau Storio Ynni Rhithwir ar gyfer Ymateb Amlder System Pŵer" yn 2017

Cynhadledd Drydanol ac Ynni Rhyngwladol Tsieina, Beijing, Tsieina, 26ain Hydref, 2017.

69. Cadeirydd y Ford Gron "Ynni Cymhwysol UNiLAB" yn 2017 Tsieina Rhyngwladol Trydanol ac Ynni

Cynhadledd Beijing, Tsieina, 26 Hydref, 2017.

70. Cadeirydd y Panel "UNiLAB o Ynni Dosbarthedig a Microgridiau" yn Symposiwm Rhyngwladol Adnewyddadwy

Integreiddio Ynni trwy Mini/Microgridiau (REM), Caerdydd, y DU, 19Hydref , 2017.

71. Prif Araith o'r enw "Synergeddau rhwng Rhwydweithiau Aml-Ynni" yn y33ain Cynhadledd Flynyddol o

Pŵer ac Awtomeiddio Trydan, Shenyang, Tsieina,14th Hydref 2017.

72. Cadeirydd Panel "Synergeddau rhwng Rhwydweithiau Ynni" yn 9fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol

(ICAE), Caerdydd, y DU, 22 Awst, 2017.

73. Prif Araith o'r enw "Dadansoddiad Cadarn o Rwydweithiau Dosbarthu Smart" yn symposiwm Rhyngwladol 2nd ar

dulliau, offer a thechnolegau grid smart, Weihai, Tsieina, 4-7 Gorffennaf, 2017

74. Wedi'i wahodd gan y InnovateUK and Scottish Power Energy Networks, ymunodd â'r "Urban Innovation in Brazil

Ymweliad Adeiladu Partneriaeth" a drefnwyd gan Gronfa Newton a KTN, ac fel un o'r 14 a fynychwyd yn y DU, ymwelodd

Sao Paulo a Belo Horizonte yn ystod 2127Ionawr 17.

75. Prif Araith o'r enw "Peer to Peer Smart Energy Systems" yn Symposiwm Rhyngrwyd Ynni, Beijing,

Tsieina, 11 Hyd 2016.

76. Cadeirydd Panel "Rhwydweithiau Ynni Integredig" yn 8fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE),

Beijing, Tsieina, 9 Hydref, 2016.

77. Gwahodd Aelod Panel o "Ynni Cymhwysol UNiLAB" yn 8fed Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol

(ICAE), Beijing, Tsieina, 9 Hydref, 2016.

78. Wedi'i wahodd gan yr RCUK, ymunodd â digwyddiad "Pweru'r Dyfodol" RCUK-sin-ukti, Shanghai, Tsieina, 23ain Medi

2016. Daeth Powering the Future ag ymchwilwyr ynni'r DU a Tsieineaidd ynghyd â llunwyr polisi a gwneuthurwyr polisi

busnesau i arddangos yr ymchwil a'r arloesedd gorau ar gyfer dyfodol y ddarpariaeth ynni. Adeiladu ar yr Åí70

miliwn o fuddsoddiad ar y cyd hyd yn hyn gan EPSRC, Sefydliad Gwyddorau Naturiol Cenedlaethol Tsieina, Tsieina

Y Weinyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac Academi Gwyddorau Tsieineaidd, darparodd y digwyddiad hwn gyfleoedd i

lledaenu canfyddiadau ymchwil a rhwydweithio â gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol mewn polisi a busnesau ynni Tsieineaidd

Diddordeb mewn arwain ymchwil ynni.

79. Siaradwr gwadd yn siarad am "Systemau Ynni Craff gan Gymheiriaid" yng Nghynhadledd Carbon Isel Cymru, y DU, 7fed

Gorffennaf 2016.

80. Cadeirydd Panel "Storio Ynni" yn y IEEE 8th Rhyngwladol Power Electroneg a Rheoli Cynnig

Cynhadledd (IPEMC 2016), Hefei, 22-25 Mai, 2016

81. Gwahoddwyd gan EPSRC, ymunodd â gweithdy EPSRC KETEP mewn Gridiau Smart i siapio galwad Grid Smart y DU-Korea

fel un o'r 10 o gynrychiolwyr yn y Deyrnas Unedig. Llundain, 1Gorffennaf , 2015

82. Siaradwr gwadd yn siarad am "Systemau Ynni Aml-Fector" yng Nghynhadledd Xiangshan, Tsieina, 21-23

Ebrill 2015.

83. Cadeirydd Panel "Smart Energy Supply Networks" yn y 5ed IEEE PES Technolegau Grid Smart Arloesol

(ISGT) Cynhadledd Ewropeaidd 2014, Hydref 12-15, 2014 yn Istanbul.

84. Siaradwr gwadd yn Symposiwm Grid Smart HubNet, 9-10 Medi, 2014, Glasgow

85. Siaradwr gwadd ar gyfer y tiwtorial "Future Grid with Non-Conventional Renewable Energy additions" yn ystod

2013 Cynhadledd IEEE 8fed Rhyngwladol ar Systemau Diwydiannol a Gwybodaeth (http://www.iciis.org/2013/Pre-

Gynhadledd%20Tiwtorial gweithdy.html), 17-20 Rhag 2013

86. Gwahodd Aelod Panel o'r Sesiwn Ford Gron "Rhannu profiad Smart Grid a mapiau ffordd

yn rhyngwladol", yr 22ain Gynhadledd Ryngwladol ac Arddangosfa ar Ddosbarthu Trydan (CIRED 2013),

Sweden: 10-13 Mehefin 2013

87. Gwahoddwyd gan EPSRC, ymunodd â gweithdy NSFC EPSRC ar Gridiau Smart ac Integreiddio Cerbydau Trydan,

i lunio galwad Grid Smart y DU-Tsieina ar Gerbydau Trydan, fel un o 10 cynrychiolydd y DU. Xiamen, Tsieina, 29-

30 Hyd 2012

88. Siaradwr gwadd yn y Panel o "Gridiau Smart y tu hwnt i Drydan" yn 2011 2il Cynhadledd IEEE PES isgt,

Manceinion, "Dadansoddiad Integredig o Seilweithiau Ynni Smart", Rhagfyr 2011

89. Gwahoddwyd gan EPSRC, ymunodd â gweithdy NSFC EPSRC ar Gridiau Smart, i siapio 1 Grid Smart y DU-Tsieina1af

Ffoniwch fel un o 12 cynrychiolydd y DU. Kunming, Tsieina, 7-8 Tachwedd, 2011

90. Siaradwr gwadd yn Symposiwm Ymchwil Smart Grid, Glasgow, 13-15 Ebr 2010, "Mesuryddion Smart, Electric

Cerbydau a Systemau Ynni Hybrid"

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd ar gyfer Cyfnodolion: Mwy nag 20 o gyfnodolion gorau, gan gynnwys IEEE Trans. ar Systemau Pŵer; IEEE Trans. ar Smart Grid, IEEE Trans. ar Systemau Trafnidiaeth Deallus; ynni, egni cymhwysol; Polisi Ynni; IETGeneration, Trosglwyddo a Dosbarthu; ayyb
 • Adolygydd Cynnig Prosiect Ymchwil ar gyfer: UKRI; ANR (Agence nationale de la recherche); Sefydliad Cenedlaethol Gwyddoniaeth Naturiol Tsieina; Partneriaethau Diwydiannol Maryland; Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol Singapore; y Sefydliad Gwybodaeth Sweden, ANR Ffrainc, Science Foundation Ireland, Cronfa Ymchwil Genedlaethol Lwcsembwrg, ac ati. Adolygydd ar gyfer Briff Polisi RAEng, Cymrodoriaethau, a Chadeiryddion mewn Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg
 • Aelod Panel o Ganolfan Galw Ynni UKRI (CREDS II), 2022
 • Aelod Panel Rhaglen Seilwaith Ymchwil SFI, Science Foundation Ireland, 2021 a 2023
 • Aelod o'r panel o'r cynigion o Brifysgol Polytechnig Hongkong a China Southern Power Grid (CSG) "Sefydliad ar y Cyd ar gyfer Grid Pŵer Gwyrdd a Diogel", 2022-
 • Gwerthuswr Perfformiad Ysgol Electronig, Gwybodaeth a Pheirianneg Drydanol a'i aelodau cyfadran, Prifysgol Jiaotong Shanghai, Tsieina, 2017.
 • Gwerthuswr perfformiad yr Ysgol Peirianneg Drydanol a'i aelodau cyfadran, Prifysgol Zhejiang, Tsieina, 2017.
 • Adolygydd Cynnig Llyfr ar gyfer: John Wiley & Sons, Inc; CRC Press/Taylor a Francis Group, ac ati

Meysydd goruchwyliaeth

Gridiau Smart, masnachu Ynni Cyfoed-i-Gymar, systemau ynni aml-fector, integreiddio system ynni, integreiddio system hydrogen.

Goruchwyliaeth gyfredol

Christopher Jones

Christopher Jones

Myfyriwr ymchwil

Jon Amirmadhi

Jon Amirmadhi

Myfyriwr ymchwil

Elliott O'malley

Elliott O'malley

Myfyriwr ymchwil

Miriam Prazmowska-toporowska

Miriam Prazmowska-toporowska

Myfyriwr ymchwil

Xun Jiang

Xun Jiang

Myfyriwr ymchwil

Chen Li

Chen Li

Myfyriwr ymchwil

Kaiqing Qiu

Kaiqing Qiu

Myfyriwr ymchwil

Margi Shah

Margi Shah

Myfyriwr ymchwil

Vikalp Jha

Vikalp Jha

Myfyriwr ymchwil

Dushani Herath Mudiyanselage

Dushani Herath Mudiyanselage

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Enw'r myfyriwr Teitl traethawd ymchwil PhD

ABDELRAHMAN Mohamed

Pwyntiau Agored Meddal wedi'u graddio'n rhannol ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu trydan (2022)

CANET Alexandre

Asesu opsiynau cyflenwi gwres ar gyfer datgarboneiddio anheddau: astudiaethau achos o Gaerdydd, Abertawe a Chasnewydd (2021)

JAYASURYA Lahiru

Modelu aml-raddfa o systemau cyflenwi ynni integredig (2021)

NAN Xiaodan

Dadansoddiad effaith y galw am ynni adeiladau domestig a cherbydau trydan sy'n codi tâl ar rwydweithiau dosbarthu foltedd isel (2021)

BURCHILL Alasdair

mesuryddion clyfar a'i ddefnydd ar gyfer rheoli rhwydwaith dosbarthu (2020)

JIN Xiaolong

Modelu aml-raddfa a rheoli ynni ar gyfer systemau ynni cymunedol integredig adeiladau (2019, goruchwyliaeth ar y cyd)

PAN Zhaoguang

Asesu a rheoli systemau trydan a gwresogi integredig (2019, goruchwyliaeth ar y cyd)

QI Qi

Dadansoddiad budd o ddefnyddio cysylltiadau DC meddal mewn rhwydweithiau dosbarthu foltedd canolig (2018)

ABEYSINGHE Sathsara

Offeryn asesu ystadegol ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu trydan (2018)

AITHAL Avinash

Gweithredu Pwynt Agored Meddal mewn rhwydwaith dosbarthu o dan amodau rhwydwaith diffygiol (2018)

Zhang Chenghua

Masnachu ynni cyfoedion-i-gyfoed mewn rhwydweithiau dosbarthu trydanol (2017)

SAMI Saif

Storio ynni rhithwir ar gyfer rheoli amlder a foltedd (2017)

OLANREWAJU

Oluwabamise

Effaith y rhwydwaith nwy Ewropeaidd ar weithrediad rhwydweithiau nwy a thrydan Prydain Fawr (2017)

ALWAKEEL Ali

Llwyth integredig ac amcangyfrif y wladwriaeth gan ddefnyddio mesuriadau mesurydd smart domestig (2016)

ABEYSEKERA Muditha

Dadansoddiad cyfunol o rwydweithiau ynni cypledig (2016)

NISTOR Silviu

Ymateb galw preswyl yn y system bŵer (2015)

CAO Wanyu

Pwyntiau Agored Meddal ar gyfer gweithredu Rhwydweithiau dosbarthu foltedd canolig (2015)

THOMAS Lee

Anghydbwysedd Cysylltiad mewn rhwydweithiau dosbarthu foltedd isel (2015)

CHENG Meng

Galw deinamig am wasanaethau ymateb amledd yn system bŵer Prydain Fawr (2014)

LIU Xuezhi

Dadansoddiad cyfunol o rwydweithiau trydan a gwres (2013)

PIROUTI Marouf

Modelu a dadansoddi rhwydwaith gwresogi ardal (2013)

REES Marc

Dylunio integredig cynlluniau cyflenwi ynni aml-fector newydd (2012)

QADRDAN Meysam

Modelu rhwydwaith nwy a thrydan integredig gyda gallu gwynt sylweddol (2012)

Arbenigeddau

 • Systemau Ynni Aml-Fector
 • Gridiau Smart
 • Ynni Cyfoed-i-Gyfoed
 • Rhwydweithiau Ynni
 • Integreiddio System Hydrogen