Ewch i’r prif gynnwys
Jianzhong Wu BSc (Hons), MSc, PhD , FIEEE, FEI, FLSW

Yr Athro Jianzhong Wu

(e/fe)

BSc (Hons), MSc, PhD , FIEEE, FEI, FLSW

Pennaeth yr Ysgol, Peirianneg.

Yr Ysgol Peirianneg

Email
WuJ5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70668
Campuses
Adeiladau'r Frenhines, Ystafell Pennaeth Swyddfa'r Ysgol, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Mae Jianzhong Wu yn Athro Systemau Ynni Aml-Fector ac mae'n Bennaeth yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ogystal, mae'n gwasanaethu fel cyd-olygydd Applied Energy, cyfnodolyn o fri gyda ffactor effaith o 11.2 a CiteScore o 21.1. Mae'r cylchgrawn hefyd yn derbyn dros 5 miliwn o lawrlwythiadau y flwyddyn, fel y dangosir ar ei wefan yn https://www.journals.elsevier.com/applied-energy.

Mae e:

 • Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni y DU;
 • Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Effaith Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC;
 • Aelod o Weithgor Ynni Tacsonomeg Llywodraeth y DU;
 • Aelod o Banel Cynghori Gwyddoniaeth a Thechnoleg Northern Powergrid;
 • Aelod o Gyngor Cynghori Annibynnol Sero Net Rhwydweithiau Ynni Scottish Power;
 • Aelod o Banel Rhanddeiliaid Strategol Rhwydweithiau Ynni Pŵer yr Alban ar gyfer Cymru a Lloegr; a
 • Aelod o Grŵp System Ynni Clyfar Cymru.

Ym mis Mehefin 2008, ymunodd â Phrifysgol Caerdydd fel Darlithydd ac yna cafodd ei ddyrchafu'n Uwch-ddarlithydd yn 2013, Darllenydd yn 2014, ac yn Athro yn 2015. Cyn iddo gael ei benodi yng Nghaerdydd, bu'n Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Manceinion rhwng 2006 a 2008.

Mae'r Athro Wu yn arbenigo ym meysydd Systemau Ynni Grid Smart ac Aml-Fector, sy'n cwmpasu isadeileddau ynni integredig. Mae'n cael ei gydnabod fel un o'r ymchwilwyr arloesol a gychwynnodd a sefydlodd feysydd ymchwil systemau aml-ynni a masnachu ynni rhwng cymheiriaid, sydd wedi dod i'r amlwg fel dau faes hanfodol o ymchwil ynni ledled y byd. Mae wedi cyfrannu at fwy na 60 Comisiwn Ewropeaidd, cynghorau ymchwil ac arloesi y DU, a phrosiectau a ariennir gan ddiwydiant naill ai fel Prif Ymchwilydd neu Gyd-ymchwilydd. Mae ei ymchwil wedi arwain at dros 300 o gyhoeddiadau a adolygwyd gan gymheiriaid, gan gynnwys 10 Papur Dyfyniad Uchel ESI Clarivate. Yn ogystal, mae wedi cyd-ysgrifennu nifer o lyfrau, gan gynnwys "Smart Grid: Technology and Applications" (2012, Wiley), "Smart Electricity Distribution Networks" (2017, CRC) a "The Future of Gas Networks" (2019, Springer).

Mae'n Llywydd Cangen y DU o Gymdeithas Electrodechnegol Tsieina, Golygydd Cysylltiol yn Bennaeth CSEE Journal of Power & Energy Systems, Dirprwy Brif Olygydd IET Energy Systems Integration, Cyfarwyddwr yr UNiLAB Rhyngwladol ar Synergeddau rhwng Rhwydweithiau Ynni, ac aelod ar y cyfan o Bwyllgor Technegol IEEE ar Niwtraliaeth Carbon, sy'n dangos ymhellach ei ymrwymiad i hyrwyddo ymchwil a hyrwyddo cydweithredu mewn ynni cynaliadwy a chyflawni Sero-Net.

Mae'r Athro Wu yn aelod o Weithgor Ynni yr Adran Diogelwch Ynni a Sero Ynni Sero Net sy'n rhoi cyngor arbenigol i'r Llywodraeth ar ddatblygu meini prawf sgrinio technegol (TSC) yn y sector ynni. Fe'i gwahoddwyd hefyd fel Tyst i gymryd rhan yn ymchwiliad Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tŷ'r Cyffredin i rôl hydrogen wrth gyflawni Sero Net. Yn ogystal, mae wedi gwasanaethu fel aelod o banel technegol Northern Powergrid o gynllun busnes ED2.

Mae'n Gymrawd IEEE, y Sefydliad Ynni, a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Contractau

Pobl
TeitlGwerthNoddii Hyd ENGIN
Prif Ymchwilydd Integreiddio Hydrogen EPSRC Caerdydd ar gyfer Trawsnewid Ynni Carlam (Hi-ACT) Wu J, Qadrdan M, Henwood K EPSRC £1,406,988 (£1.84m i CU) 2023-2028
Prif Ymchwilydd Canolfan Effaith Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC 2023 Wu J, Abeysekera M EPSRC £758.567 2023-2028
Prif Ymchwilydd Caerdydd EPSRC PBIAA STREAM 2: Y Newid i Adeiladau Sero Net Wu J EPSRC Prosiect llawn vaule: £5,000,000 2024-2028
Prif Ymchwilydd EPSRC Cyflymu aDOption o PatenTed pŵer smart Electroneg Dyfeisiau (Mabwysiadu) Wu J EPSRC £20,000 2023
Prif Ymchwilydd prosiect EC Horizon Europe "Gwasanaethau hyblygrwydd yn seiliedig ar System Storio Ynni Hybrid Cysylltiedig a rhyngweithredol (FlexCHESS)"  Wu J, Qadrdan M, Zhou Y Comisiwn Ewropeaidd - Horizon Europe £258,750 2022-2025
Cyd-ymchwilydd Rhaglen Sêr Cymru – Gwobr Gwella Offer Cystadleurwydd 2022/23 gan Lywodraeth Cymru "Gweithgynhyrchu ac integreiddio cynwysorau lled-ddargludyddion cyfansawdd" Ming W, Navaratne R, Hou B, Wu J Llywodraeth Cymru £555,157 2022-2023
Cyd-ymchwilydd Cydlynydd EPSRC ar gyfer Canolfan Integreiddio Systemau Hydrogen a Thanwyddau Hylif Amgen (CSI-HALF) Wu J EPSRC £107,181 Ebr - Medi 2022
Cyd-ymchwilydd prosiect UKRI KTP gyda Powerstar "System Rheoli Asedau Batri sy'n seiliedig ar efeilliaid digidol" Ming W, Wu J, Abeysekera M, Shang W InnovateUK £232,247 2021-2024
Cyd-ymchwilydd y prosiect WEFO "Dylunio a datblygu modur trydan uwch ar gyfer cymwysiadau modurol (iCORE)" Navaratne R, Ming W, Ryan M, Wu J, Anayi F Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru £479,575 2021-2022
Cyd-ymchwilydd prosiect EPSRC "Hyblygrwydd o oeri a storio (Flex-Cool-Store)" Ugalde-Loo C, Abeysekera M, Qadrdan M, Wu J,   Jenkins N  EPSRC £632,000 2021-2024
Cyd-ymchwilydd prosiect EPSRC "rhwydweithiau gwresogi ac oeri integredig gyda rhagwyr smart wedi'u galluogi i rannu gwres" (EP / T022795 / 1) Qadrdan M, Wu J, Thomas H, Abeysekera M, Woodman B, Jenkins N EPSRC £644,550 01/04/2021-31/03/2025
Prif Ymchwilydd prosiect EPSRC/NFSC "Rheoli Aml-ynni Systemau Ynni Trefol Seiber-Ffisegol (MC2)" Wu J, Ugalde-Loo C, Ming W, Abeysekeya M, Jenkins N EPSRC £422,706 01/04/2020-31/03/2023
Prif Ymchwilydd prosiect EC 2020 "Virtual Power Plant for Interoperable and Smart isLANDS (VPP4ISLANDS)" Wu J, Qadrdan M Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 € 587,620 2020-2024
Prif Ymchwilydd a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni y DU Cam 4 (cyfanswm gwerth 18m) Wu J, Qadrdan M EPSRC £472,972 01/05/2019-30/04/2024
Cyd-ymchwilydd prosiect National Grid Electricity Transmission plc "Asesu effeithiau amserol a gofodol datgarboneiddio gwres a thrafnidiaeth ar rwydweithiau trydan" Qadrdan M, Wu J, Jenkins N Grid Cenedlaethol £132,443 2019-2021
Prif Ymchwilydd a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC Caerdydd (£5.1m cyfanswm gwerth) Wu J EPSRC £536,656 01/10/2018-30/09/2022
Cyd-ymchwilydd y Ganolfan Adeiladu Gweithredol (£36m gwerth cyfanswm prosiect ISCF) Wu J, Jenkins N EPSRC £122,266 03/09/2018-02/03/2022
Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni - Craidd - EnergyREV (£8m cyfanswm gwerth) Wu J UKRI £74,634 01/12/2018-31/03/2022
Consortiwm Ymchwil Chwyldro Ynni - ynghyd â - EnergyREV - Y don nesaf o systemau ynni lleol mewn cyd-destun systemau cyfan (£1m cyfanswm gwerth) Wu J UKRI £145,888 01/12/2018-31/03/2022
Prosiect PI Caerdydd o NIA "Gweithrediad rhwydwaith dosbarthu wedi'i alluogi gan Technoleg Leger Ddosbarthu (DeDSO)" Cam 1 Wu J, Thomas L, Ming W Scottish Power Energy Networks, SSE a UK Power Networks £131,052 01/06/2018-31/12/2019
Prosiect PI Caerdydd o NIA "Gweithrediad rhwydwaith dosbarthu wedi'i alluogi gan Dechnoleg Leger Ddosbarthu (DeDSO)" Cam 2 Wu J, Zhou Y, Ming W Scottish Power Energy Networks, SSE a UK Power Networks £66,936 01/08/2019-31/07/2020
Prif Ymchwilydd y prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru "Datblygu Rhwydwaith Preifat Rhithwir Lleol Sir y Fflint" Wu J, Zhou Y Llywodraeth Cymru £40,000 01/09/18-31/12/20
Partneriaeth Addysg ac Ymchwil y DU-Jordan i Adeiladu Capasiti Grid Pŵer i Integreiddio Systemau PV Solar Wu J, Ming W, Long C, Zhou Y Academi Frenhinol Peirianneg £40,555 01/04/2018-31/03/2020
Cardiff PI o brosiect a ariennir gan Innovate UK "Development of a Distributed Ledger Technology (DLT) Micro-grid Management Platform" Wu J, Abeysekera M InnovateUK £48,991 01/12/2018-31/05/2019
Cronfa Flex CESI o Ganolfan Genedlaethol Systemau Ynni EPSRC, "Offeryn Cymorth Penderfyniad ar gyfer Gweithredu Systemau Aml-ynni Sector Cyhoeddus" Abeysekera M, Wu J, a  Jenkins N EPSRC £39,508 01/01/2019-31/12/2019
Microgridiau oddi ar y grid ar gyfer y Gweithdy Trydaneiddio Cymunedau o Bell Wu J, Ming W British Council £23,100 2017-2018
Prosiect PI o H2020 Caerdydd "Dod â hyblygrwydd a ddarperir gan integreiddio aml-gludwyr ynni i MAINT newydd" (gwerth cyfanswm o € 4m) Wu J, Qadrdan M, Ugalde-loo C, Jenkins N Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 € 248,575 01/10/2017-31/03/2021
Prosiect Cydweithredol Diwydiant-Academia i Fynd i'r afael ag Effeithiau System Eang Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy mewn Rhaglen Peirianneg Wu J, Ming W, Long C Academi Frenhinol Peirianneg £95,792 17/04/2017-16/04/2019
Consortiwm y DU ar gyfer cydweithio â Grŵp Prifysgolion Cynghrair Rhagoriaeth Tsieineaidd (E9) Wu J British Council £500,000 (Cyfanswm gwerth y prosiect) 15/02/2017 - 14/02/2021
MISTRAL: Multi-scale Infrastructure Systems Analytics Jenkins N, Wu J EPSRC £329,736 11/02/2016 - 10/08/2020
Prosiect NIC Angle DC dan arweiniad Scottish Power Energy Networks Liang J, Wu J, Ugalde-loo C OFGEM £220,000 01/2016 - 04/2020
Cyd-Brif Ymchwilydd "Systemau Ynni Integredig Hyblyg" Jenkins N, Wu J, Ugalde-loo C, Cipcigan L,  Ming W WEFO £2,500,000 2016-2021
Cardiff PI o Joint UK-India Clean Energy Centre (JUICE) Wu J, Jenkins N EPSRC £117,812 2016 - 2020
Blockchain yn seiliedig ar gontractau smart ar gyfer masnachu ynni cymheiriaid i gyfoed gan ddefnyddio system mesuryddion smart GB Wu J, Thomas L EPSRC drwy HubNet £50,091 2016 - 2017
HDPS SUPERGEN - Craidd - gyda Strathclyde - HIDEF Jenkins N, Ekanayake J, Wu J EPSRC £421,811 01/07/2009 - 30/06/2013
System rheoli rhwydwaith gweithredol rhanbarthol ymreolaethol Jenkins N, Wu J Coleg Imperial Llundain £49,380 17/03/2008 - 30/06/2010
Trawsnewid top a chynffon rhwydweithiau ynni Jenkins N, Haddad M, Pidgeon N (Psych), Wu J EPSRC drwy Imperial £538,087 01/10/2011 - 30/09/2015
Deinameg tymor hir systemau seilwaith rhyngddibynnol - pontio seilwaith (ITRC) Jenkins N, Wu J EPSRC £285,730 01/01/2011 - 31/12/2015
Rôl storio ynni wrth wella gweithrediad a sefydlogrwydd perfformiad systemau pŵer cynaliadwyedd (RESTORES) Jenkins N, Wu J EPSRC drwy Brifysgol Manceinion £101,610 01/07/2014 - 30/06/2017
HubNet: gweler y cyfeirnod dyfarnu 1746 Jenkins N, Wu J EPSRC trwy Imperial College 0 01/06/2011 - 31/05/2016
Gweithredu a chynllunio integredig ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu pŵer trydan smart (OPEN) Jenkins N, Wu J EPSRC £1,002,351 21/04/2013 - 20/04/2016
Economeg a chynllunio grid ar gyfer electrosymudedd smart Jenkins N, Wu J, Cipcigan L EPSRC trwy Goleg Imperial Llundain £325,170 31/12/2013 - 30/12/2016
Cynyddu arsylwi systemau distrubtion trydanol gan ddefnyddio mesuryddion smart Wu J, EPSRC £99,733 01/04/2012 - 30/09/2013
Rhwydweithiau dosbarthu ynni craff gan gymheiriaid i gyfoedion Wu J, Ekanyake J, Jenkins N Comisiwn Ewropeaidd - Horizon 2020 £304,592 01/01/2015 - 31/12/2017
PI o brosiect NIC "Datblygu modelau galw deinamig yn ffatri pŵer DigSILENT " Wu J, Jenkins N Grid Cenedlaethol £212,519 01/05/2014 - 30/04/2016
Dwysedd egni a phŵer uchel (HEAPD): Atebion i ddiffygion ynni mawr Wu J, Jenkins N EPSRC drwy Brifysgol Caerfaddon £276,544 01/05/2014 - 30/04/2017
Ardaloedd y Dyfodol (DoF) Wu J, Jenkins N Comisiwn Ewropeaidd £50,645 11/01/2015 - 31/10/2016
Rhwydweithiau Dosbarthu Ynni Peer i Gyfoed Smart Wu J, Ugalde-loo C Toshiba Research Europe Ltd £58,056 01/04/2014 - 31/03/2017
Heriau pensaernïaeth system: Supergen + ar gyfer Hubnet Ugalde-Loo C, Wu J EPSRC trwy Goleg Imperial Llundain £104,907 01/01/2015 - 31/05/2016
Cefnogi effeithlonrwydd ynni mewn gridiau cenedlaethau smart trwy ICT - SEESGEN-ICT Ekanayake J, Wu Y Comisiwn y Cymunedau Ewropeaidd £11,520 01/06/2009 - 31/05/2011
Adnoddau Ynni Symudol mewn Gridiau Trydan (UNGE) Ekanayake J, Jenkins N, Cipcigan L, Wu J Y Comisiwn Ewropeaidd (FP7) £238,558 01/01/2010 - 31/12/2011
Rheoli galw drwy fesuryddion smart Ekanayake J, Wu J TOSHIBA RESEARCH EUROPE LTD £1,500 01/10/2013 - 31/12/2013
Rheoli galw drwy fesuryddion smart Ekanayake J, Wu J Toshiba Research Europe Ltd £20,188 01/01/2010 - 30/09/2011
Cymrodoriaeth Broffesiynol y Gymanwlad 2015 - Mr Samarakoon Ekanayake J, Wu J Comisiwn Ysgoloriaethau'r Gymanwlad £1539 26/01/2015 - 24/04/2015

 

Addysgu

Ers ymuno â Chaerdydd, mae Jianzhong Wu wedi addysgu ar bob lefel o fyfyrwyr israddedig Blwyddyn 1 i fyfyrwyr MSc, o'r modiwl lefel ysgol (EN1042 gyda thua 360 o fyfyrwyr) mewn theatrau addysgu mawr, hyd at 1 i 1 goruchwyliaeth. Ef / oedd arweinydd modiwl Peirianneg Bŵer EN1065, EN3708 Technolegau Ynni Adnewyddadwy, EN3701 Dadansoddi System Pŵer, Dadansoddi System Bŵer ENT778, Astudiaeth Ymchwil ENT774, EN4705 / ENT739 Systemau Ynni Amgen a Thraethawd Hir ENT759. Mae'r modiwlau a addysgodd hefyd yn cynnwys Dadansoddiad Rhwydwaith EN1064, EN1042 Cyfrifiadura I, EN1040 Technoleg Drydanol, Labordy EN1072, EN2073 Lab. a Dylunio, Dadansoddiad System Bŵer ENT778 a Diogelu System Power ENT777 / EN4708.

Bywgraffiad

GYRFA

Dyddiad Awst 2020

 

Pennaeth yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Ionawr 2018-Awst 2020   

 

Pennaeth yr Adran Peirianneg Drydanol ac Electronig, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad 2015

 

Athro Systemau Ynni Aml-Fector, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

2014-2015

 

Darllenydd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

2013-2014

 

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

2008-2013

 

Darlithydd, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd

2006-2008

 

Postdoc Cymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Joule, Prifysgol Manceinion

2006-2008

 

Athro Cyswllt, Ysgol Peirianneg Drydanol ac Awtomeiddio, Prifysgol Tianjin, Tsieina

2004-2006

 

Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, Ysgol Peirianneg Drydanol ac Awtomeiddio, Prifysgol Tianjin, Tsieina

 

ADDYSG

 2004

 

PhD, Peirianneg Drydanol, Prifysgol Tianjin, Tsieina

2002

 

MSc, Peirianneg Drydanol, Prifysgol Tianjin, Tsieina

 1999

 

BSc, Peirianneg Drydanol, Prifysgol Tianjin, Tsieina

ARWEINYDDIAETH ACADEMAIDD

2023-2028

 

Cyd-gyfarwyddwr y Integreiddio Hydrogen ar gyfer Cyflymu Trawsnewid Ynni (Hi-ACT) Hub

2023-2028

 

Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Effaith Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC

2019-2024

 

Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Ynni y DU

2018-2023

 

Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Rhwydweithiau Ynni Supergen EPSRC

2018-2021

 

Cyd-gadeirydd Grŵp Buddiannau Systemau Ynni y DU, a gyd-arweinir gan Energy Systems Catapult (gan gynnwys mwy na 100 o aelodau o'r llywodraethau, diwydiant a'r byd academaidd)

Dyddiad 2016

 

Cyfarwyddwr Sefydlu UNiLAB Rhyngwladol ar Synergeddau rhwng Rhwydweithiau Ynni (http://applied-energy.org/unilab/sen/home), sy'n cynnwys sefydliadau ymchwil blaenllaw a chwmnïau yn fyd-eang (DTU, KTH, GVGW, Coleg Imperial, Prifysgol Tianjin, Prifysgol Tsinghua, TNO, KUL, Prifysgol Malardalen, Prifysgol Pisa, Toshiba a Phrifysgol Caerdydd)

Dyddiad 2017

 

Llywydd Cangen y DU o Gymdeithas Electrodechnegol Tsieina (Cadeirydd Dros Dro ac Ysgrifennydd Cyffredinol rhwng 2013-2017; Mae gan CES fwy na 50k o aelodau)

Dyddiad 2008

 

Is-lywydd Cangen y DU o Gymdeithas Peirianneg Drydanol Tsieineaidd (mae gan CSEE fwy na 143k o aelodau)

GWEITHGAREDDAU PROFFESIYNOL

Dyddiad 2022

 

Aelod o Gyngor Cynghori Annibynnol Sero Net Rhwydweithiau Ynni Scottish Power

Dyddiad 2022

 

Aelod o Banel Cynghori Gwyddoniaeth a Thechnoleg Northern Powergrid

2022-2023

 

Athro ymweliadol, Prifysgol Technoleg Cracow, Gwlad Pwyl

Dyddiad 2021

 

Aelod o Lywodraeth y DU "Gweithgor Ynni Tacsonomeg y DU (EWG)" dan gadeiryddiaeth Prif Gynghorydd Gwyddonol DESNZ, yr Athro Paul Monks, i gefnogi datblygiad Tacsonomeg Werdd uchelgeisiol yn y DU.

Dyddiad 2021

 

Aelod ar y cyfan o'r Pwyllgor Technegol IEEE ar Niwtraliaeth Carbon (http://www.ieee-cn.org/)

Hydref 2021 - Rhagfyr 2025

 

Arholwr Allanol ar gyfer Prifysgol Manceinion: MSc; Diploma PG; Tystysgrif PG / Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Glân ac Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Glân gydag Ymchwil Estynedig ac unedau cysylltiedig

2020-2022

 

Aelod o Banel Technegol Grid Pwer y Gogledd o gynllun busnes ED2 gwerth £3.2 biliwn

2019-2020

 

Aelod o Gomisiwn Polisi Ynni CBI (Cydffederasiwn Diwydiant Prydain) ar Ynni Thermol (Gwres)

Dyddiad 2018

 

Aelod o Grŵp System Ynni Clyfar Cymru

Dyddiad 2016

 

Aelod o Banel Rhanddeiliaid Strategol Rhwydweithiau Ynni Pŵer yr Alban, Cymru a Lloegr

Dyddiad 2016

 

Aelod o Bwyllgor Arbennig y Rhyngrwyd Ynni, Cymdeithas Electrodechnegol Tsieina

Dyddiad 2016

 

Aelod o Gymdeithas Electrodechnegol Cyngor Tsieina

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 

2021 "Gwobr Hyrwyddo CSEE JPES" gan CSEE JPES Journal i gydnabod y cyfraniadau sylweddol mewn hyrwyddo ar gyfer CSEE Journal of Power and Energy Systems
2021 Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru
2020 Cymrawd y Sefydliad Ynni
2019 "Gwobr Dosbarthu Eithriadol Aelod o'r Bwrdd Golygyddol" gan CSEE JPES Journal 
2018 "Gwobr Cyfraniad Eithriadol" gan Elsevier Applied Energy Journal
2018 "Gwobr Cyfraniad Eithriadol Aelod o'r Bwrdd Golygyddol" o CSEE JPES Journal

 

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd y Sefydliad Ynni

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Cymrawd IEEE

 

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Yn siarad Cymraeg yn ystod y tair blynedd diwethaf.

1.   Prif Araith o'r enw "Technolegau Newydd mewn Rhwydweithiau Dosbarthu Smart", Cynhadledd Ryngwladol ar Awtomeiddio a Diogelu Systemau Pŵer Uwch, Xuchang, 9 Hydref, 2023.

2.     Prif Araith o'r enw "Technolegau Newydd mewn Dosbarthu a Defnyddio Trydan Clyfar", Fforwm Zijin Systemau Pŵer, Tianjin, 29 Gorffennaf 2023.

3.     Prif Araith o'r enw "Peer to Peer to Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", 15th International Green Energy Conference, Glasgow, 13 Gorffennaf 2023.

4.     Gwahoddiad Araith o'r enw "Gweithio tuag at Gyhoeddiadau o Ansawdd Uchel", Gweithdy ar Cwrdd â'r Golygyddion, 15fed Cynhadledd Ynni Gwyrdd Rhyngwladol, Glasgow, 11 Gorffennaf 2023.

5.     Prif Araith o'r enw "Integreiddio System Hydrogen ar gyfer Trawsnewid Ynni Carlam", Cynhadledd Flynyddol ABCP, Manceinion, 7 Gorffennaf 2023.

6.     Cadeirydd y Gweithdy ar "Gyflymu datgarboneiddio gwres yn y DU", gweithdy ar-lein, 29 Mehefin 2023

7.     Prif Araith o'r enw "Seilwaith Ynni Integredig Gyrru'r Trawsnewid Sero Net", Cynhadledd Ryngwladol ar Systemau ac Unedau Pŵer, Cracow, Gwlad Pwyl, 24 Mai 2023.

8.     Prif araith o'r enw "Integreiddio System Hydrogen ar gyfer Trawsnewid Ynni Carlam", Symposiwm Ynni Cymhwysol ar Ynni Glân tuag at Niwtraliaeth Carbon, Ningbo, Tsieina, 23 Ebrill 2023.

9.     Prif Araith o'r enw "Pweru'r Dyfodol Sero Net",3ydd Cynhadledd Dechnegol Xiawu, Xaimen, 22 Ebrill 2023.

10.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Smart Electrical Distribution Networks", Prifysgol Amaethyddol Tsieina, 2 Ebrill 2023

11.   Prif Araith o'r enw "Rôl Hyblygrwydd mewn Rhwydweithiau Ynni Trefol Carbon Niwtral", Fforwm Canolfan Peirianneg Sero Net 2022, Birmingham a Nanjing, 16 Rhagfyr 2022.

12.   Cadeirydd y gweithdy ar "UK Workshop on Emerging Net-Zero Technologies", Fforwm Canolfan Peirianneg Sero Net 2022, Birmingham a Nanjing, 16 Rhagfyr 2022.

13.   Cadeirydd sesiwn y gweithdy ar "Gyflymu Trawsnewid Systemau Ynni", Fforwm Canolfan Peirianneg Sero Net 2022, Birmingham a Nanjing, 16 Rhagfyr 2022.

14.   Cadeirydd, Fforwm Technoleg Offer Trydanol ac Ynni Tsieina-DU, Birmingham a Nanjing, 17 Rhagfyr 2022.

15.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Cyflwyniad i HI-ACT", Cynulliad Terfynol Hyb Supergen H2FC, Llundain, 9 Rhagfyr 2022.

16.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Seilweithiau Ynni Trefol Aml-Fector Integredig", Prifysgol Technoleg Xi'an, 3 Rhag 2022

17.   Araith a wahoddir o'r enw "Peer to Peer i Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", Prifysgol Zhejiang, 8 Hyd 2022

18.   Prif Araith o'r enw "Rôl Trydaneiddio i Gyflawni Niwtraliaeth Carbon", Fforwm Technoleg a Datblygu Peirianneg Drydanol y Byd 2022, Wuhan, 23-25 Medi 2022.

19.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Rôl Hyblygrwydd mewn Rhwydweithiau Dosbarthu Trefol Carbon Niwtral", Ford Gron - Cynllunio a Gweithredu Rhwydwaith Dosbarthu Trefol Carbon Niwtral, Gweithdy Shanghai CIRED 2022, Shanghai, 21-22 Medi 2022.

20.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Seilweithiau Ynni Trefol Aml-Fector Integredig", Prifysgol Normal Nanjing, 15 Medi 2022

21.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Peer to Peer to Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", Prifysgol Technoleg Dalian, 25 Awst 2022

22.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Peer to Peer to Peer Energy Trading to Facilitate the Net zero Transition", Cyfres Darlithwyr Nodedig, Prifysgol Macau, 24 Awst 2022

23.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Women in Applied Energy", Pan on Women in Applied Energy, Cynhadledd Ryngwladol ar Ynni Cymhwysol (ICAE 2022), 9 Awst 2022

24.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Seilweithiau Ynni Trefol Aml-Fector Integredig", Prifysgol Technoleg Beijing, 8 Awst 2022

25.   Prif Araith o'r enw "Sut mae Dysgu Peiriant yn Cyd-fynd â Dyfodol Rhwydweithiau Ynni Clyfar", Gweithdy ECC ar Ddysgu Peiriant mewn systemau ynni clyfar, Llundain, 12 Gorffennaf 2022.

26.   Araith wedi'i gwahodd o'r enw "Peer to Peer i Peer Energy Trading", Prifysgol Hohai, 17 Mehefin 2022.

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd ar gyfer cyfnodolion: Mwy nag 20 o gyfnodolion gorau gan gynnwys Nature Reviews Peirianneg Drydanol, IEEE Trans. ar Systemau Pŵer; IEEE Trans. ar Smart Grid, IEEE Trans. ar Systemau Trafnidiaeth Deallus; ynni, egni cymhwysol; Polisi Ynni; IETGeneration, Trosglwyddo a Dosbarthu; ayyb
 • Adolygydd Cynnig Prosiect Ymchwil ar gyfer: UKRI; ANR (Agence nationale de la recherche); Sefydliad Cenedlaethol Gwyddoniaeth Naturiol Tsieina; Partneriaethau Diwydiannol Maryland; Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol Singapore; y Sefydliad Gwybodaeth Sweden, ANR Ffrainc, Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon, Cronfa NationalResearch Lwcsembwrg, ac ati. Adolygydd ar gyfer Briff Polisi RAEng, Cymrodoriaethau, a Chadeiryddion mewn Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg
 • Aelod Panel o Ganolfan Galw Ynni UKRI (CREDS II), 2022
 • Aelod Panel Rhaglen Seilwaith Ymchwil SFI, Science Foundation Ireland, 2021 a 2023
 • Aelod o'r panel o'r cynigion o Brifysgol Polytechnig Hongkong a China Southern Power Grid (CSG) "Sefydliad ar y Cyd ar gyfer Grid Pŵer Gwyrdd a Diogel", 2022-
 • Gwerthuswr Perfformiad Ysgol Electronig, Gwybodaeth a Pheirianneg Drydanol ac aelodau ei gyfadran, Prifysgol Jiaotong Shanghai, Tsieina, 2017.
 • Gwerthuswr perfformiad yr Ysgol Peirianneg Drydanol a'i aelodau cyfadran, Prifysgol Zhejiang, Tsieina, 2017.
 • Adolygydd Cynnig Llyfr ar gyfer: John Wiley & Sons, Inc; CRC Press/Taylor a Francis Group, ac ati

Meysydd goruchwyliaeth

Gridiau Smart, masnachu Ynni Cyfoed-i-Gymar, systemau ynni aml-fector, integreiddio system ynni, integreiddio system hydrogen.

Goruchwyliaeth gyfredol

Vikalp Jha

Vikalp Jha

Myfyriwr ymchwil

Miriam Prazmowska-Toporowska

Miriam Prazmowska-Toporowska

Myfyriwr ymchwil

Christopher Jones

Christopher Jones

Myfyriwr ymchwil

Chen Li

Chen Li

Myfyriwr ymchwil

Kaiqing Qiu

Kaiqing Qiu

Myfyriwr ymchwil

Dushani Herath Mudiyanselage

Dushani Herath Mudiyanselage

Arddangoswr Graddedig

Elliott O'Malley

Elliott O'Malley

Myfyriwr ymchwil

Margi Shah

Margi Shah

Arddangoswr Graddedig

Shengshi Wang

Shengshi Wang

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Enw'r myfyriwr Teitl traethawd ymchwil PhD

ABDELRAHMAN Mohamed

Pwyntiau Agored Meddal wedi'u graddio'n rhannol ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu trydan (2022)

CANET Alexandre

Asesu opsiynau cyflenwi gwres ar gyfer datgarboneiddio anheddau: astudiaethau achos o Gaerdydd, Abertawe a Chasnewydd (2021)

JAYASURYA Lahiru

Modelu aml-raddfa o systemau cyflenwi ynni integredig (2021)

NAN Xiaodan

Dadansoddiad effaith y galw am ynni adeiladau domestig a cherbydau trydan sy'n codi tâl ar rwydweithiau dosbarthu foltedd isel (2021)

BURCHILL Alasdair

mesuryddion clyfar a'i ddefnydd ar gyfer rheoli rhwydwaith dosbarthu (2020)

JIN Xiaolong

Modelu aml-raddfa a rheoli ynni ar gyfer systemau ynni cymunedol integredig adeiladau (2019, goruchwyliaeth ar y cyd)

PAN Zhaoguang

Asesu a rheoli systemau trydan a gwresogi integredig (2019, goruchwyliaeth ar y cyd)

QI Qi

Dadansoddiad budd o ddefnyddio cysylltiadau DC meddal mewn rhwydweithiau dosbarthu foltedd canolig (2018)

ABEYSINGHE Sathsara

Offeryn asesu ystadegol ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu trydan (2018)

AITHAL Avinash

Gweithredu Pwynt Agored Meddal mewn rhwydwaith dosbarthu o dan amodau rhwydwaith diffygiol (2018)

Zhang Chenghua

Masnachu ynni cyfoedion-i-gyfoed mewn rhwydweithiau dosbarthu trydanol (2017)

SAMI Saif

Storio ynni rhithwir ar gyfer rheoli amlder a foltedd (2017)

OLANREWAJU

Oluwabamise

Effaith y rhwydwaith nwy Ewropeaidd ar weithrediad rhwydweithiau nwy a thrydan Prydain Fawr (2017)

ALWAKEEL Ali

Llwyth integredig ac amcangyfrif y wladwriaeth gan ddefnyddio mesuriadau mesurydd smart domestig (2016)

ABEYSEKERA Muditha

Dadansoddiad cyfunol o rwydweithiau ynni cypledig (2016)

NISTOR Silviu

Ymateb galw preswyl yn y system bŵer (2015)

CAO Wanyu

Pwyntiau Agored Meddal ar gyfer gweithredu Rhwydweithiau dosbarthu foltedd canolig (2015)

THOMAS Lee

Anghydbwysedd Cysylltiad mewn rhwydweithiau dosbarthu foltedd isel (2015)

CHENG Meng

Galw deinamig am wasanaethau ymateb amledd yn system bŵer Prydain Fawr (2014)

LIU Xuezhi

Dadansoddiad cyfunol o rwydweithiau trydan a gwres (2013)

PIROUTI Marouf

Modelu a dadansoddi rhwydwaith gwresogi ardal (2013)

REES Marc

Dylunio integredig cynlluniau cyflenwi ynni aml-fector newydd (2012)

QADRDAN Meysam

Modelu rhwydwaith nwy a thrydan integredig gyda gallu gwynt sylweddol (2012)

Arbenigeddau

 • Systemau Ynni Aml-Fector
 • Gridiau Smart
 • Ynni Cyfoed-i-Gyfoed
 • Rhwydweithiau Ynni
 • Integreiddio System Hydrogen