Ewch i’r prif gynnwys
Mansur Ali PhD, FHEA

Dr Mansur Ali

PhD, FHEA

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
AliMM1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76297
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell 5.08, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Research interests

I have two main research interests, one textual and the other practical. I am interested in Hadith studies both Muslim and Orientalist as well as classical and modern. I am also interested in British Muslims and practical theology. How can Muslims have a meaningful religious experience in a predominant secular society? What psychological impact has modernity and the technocratic society has had on the lives of Muslims in the West? An offshoot of this is to look at religious leadership in the British Muslim community. This includes Muslim chaplaincy and its impact on the wider community as well as the influence of Muftis and imams in enhancing the religious experience of British Muslims.

Research projects

Muslim Chaplaincy Project (AHRC/ESRC)

Conference papers

April 2013: Is the British Weather unIslamic? Prayer times, religious representation and technology', Shariah Project conference, Exeter University.

March 2013: Plenary paper on 'Reflections on Islamic Education in Traditional Muslim Seminaries and British Higher Education Institutes', Knowledge Exchange Seminar on Islam and Higher Education, Cardiff University.

September 2012: Friday prayer in prison chaplaincy, Religion and Society conference, Cambridge University, with Sophie Gilliat-Ray and Stephen Pattison.

June 2012: Comparison between UK and USA Higher education chaplains Religion and belief in higher education conference, Derby University.

February 2012: Islamic soteriology Lecture for the Cambridge Theological Federation, Cambridge.

February 2012: Theological paradigms for Muslim chaplaincy in the UK context. Faculty of Divinity research seminar, Cambridge University

January 2012: Understanding Muslim Chaplaincy. Cambridge Muslim College research seminar. CMC, Cambridge.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Ymchwil

Current Research:

 • Medical fatwas
 • Organ transplantation and Islam
 • Islamic Bioethics

Addysgu

Rwy'n addysgu'n bennaf ym maes Islam a moeseg, ac Astudiaethau Mwslimaidd Prydain. Rwy'n addysgu ym mhob blwyddyn israddedig yn ogystal ag ar yr MA Islam ym Mhrydain Gyfoes.

Myfyrwyr PhD cyfredol

 1. Laiqah Osman (Menywod Mwslimaidd ym Mhrydain ac awdurdod cynnwys Islamaidd ar-lein). Ariannwyd ysgoloriaeth Jameel.
 2. Moammer Khalayleh (Ash'ari responses to new atheism)
 3. Arwa Abahussain (diwygiad Hermenutical o Khaled Abou El-Fadl
 4. Afsan Redwan (Dehongli'r Qur'an yn Saesneg: dulliau hermeneutical yn Muhammad asad, yusuf ali a abdul majid gwaith darybadi)
 5. Fatima Khan (Mwslimiaid ym Mhrydain ac Anableddau: archwiliad o brofiadau, agweddau a dylanwadau diwylliannol nam ar y golwg ymhlith Mwslimiaid De Asiaidd Prydain). Ariannwyd ysgoloriaeth Jameel.
 6. Andreas Tzortzis (A yw'r Qur'an Scientific: asesiad o 'ijāz al-'ilmī a dull lluosrwydd darlleniadau).
 7. Feyza Goren (Hadith yn al-Mabsut) al-Sarakhsi.

Myfyrwyr PhD blaenorol

 1. Dr Riyaz Timol: 2012-2016 
 2. Dr Haroon Sidat: 2015-2018
 3. Dr Ayesha Khan: 2016-2020

Bywgraffiad

Astudiodd Dr Mansur Ali astudiaethau Islamaidd clasurol ac Arabeg yn Darul Uloom Bury, y DU a Phrifysgol Al-Azhar Cairo, yr Aifft. Yna cwblhaodd ei astudiaethau ôl-raddedig mewn Astudiaethau Dwyrain Canol (astudiaethau Hadith) ym Mhrifysgol Manceinion gan ymchwilio am draethawd hir PhD ar 'Bwysigrwydd yr Isnad yn  Sunan Al-Tirmidhi'. Mae ganddo ddiddordeb mewn astudiaethau Hadith yn ogystal â diwinyddiaeth a moeseg Islamaidd gymhwysol. Mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau cyfnodolion academaidd ar bwnc Hadith, caplaniaeth, dibyniaeth ar gyffuriau a diwinyddiaeth Islamaidd, a diwinyddiaeth ymarferol. Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Khatib ym Mosg Darul Isra, Caerdydd, y DU. Mae hefyd wedi derbyn gwobrau BISCA 2015.

Addysg a chymwysterau

2014: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol (PCUTL), Prifysgol Caerdydd.

2005-2009 PhD Astudiaethau Dwyrain Canol (Islamaidd), "Al-Tirmidhi a Rôl yr Isnad yn Ei Sunan", Prifysgol Manceinion, dan oruchwyliaeth Dr Ronald P. Buckley. Ariannwyd gan 'Wobr Cymrodoriaeth Addysgu Graddedigion' Prifysgol Manceinion.

2004-2005 MA Astudiaethau Dwyrain Canol (Islamaidd), "Methodoleg Ysgolheigion Gorllewinol yn Astudiaeth Llenyddiaeth Hadith", Prifysgol Manceinion, dan oruchwyliaeth Dr Andreas Christmann.

2002-2004 BA Diwinyddiaeth Islamaidd, Prifysgol Al-Azhar, Cairo Yr Aifft.

1990-2000 Tystysgrif Uwch mewn Astudiaethau Islamaidd ac Arabeg Clasurol. Darul Uloom Al-Arabiyyya Al-Islamiyyya Bury, UK.

Trosolwg gyrfa

2021 - Yn bresennol: Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd

2015- 2021: Darlithydd mewn Astudiaethau Islamaidd, Prifysgol Caerdydd

2012-2015: Cymrawd Jameel ôl-ddoethurol mewn Astudiaethau Islamaidd, Prifysgol Caerdydd

2011-2012: Cymrawd ôl-ddoethurol, Coleg Mwslimaidd Caergrawnt

2010 – 2011: Cydymaith ymchwil, Prifysgol Caerdydd

2007-2010: Caplan Mwslimaidd, Ysbyty Diogelwch Uchel Ashworth, Lerpwl

2005-2008: Cymrawd addysgu graddedigion, Prifysgol Manceinion.

Gweithgareddau academaidd eraill

Adolygydd ar gyfer nifer o gyfnodolion academaidd

Anrhydeddau a dyfarniadau

BISCA 2015 (British Imams and Scholars Contribution Award) for best contribution in teaching and research. 2015 (http://www.biscaawards.org/bisca-2015-awardees-2/)

Aelodaethau proffesiynol

 • Muslims in Britain Research Network (MBRN)
 • Islamic Studies Network (HEFCE)
 • Society of Contemporary Thought and the Islamicate World (SCTIW)
 • Muslim Institute

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2020- Present: Director of Postgraduate Taught Studies - SHARE.
 • 2015- 2017: Religious and Theological Studies, years 2 and 3 Senior tutor
 • 2012- 2017: School of History, Archaeology and Religion Equality and Diversity Committee

External Committees

 • 2015: Leeds University External examiner for Arabic and Islamic Studies (Life Long Learning Centre)

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

1. Islam and organ transplantation

2. Islam and bioethics

3. Muslim chaplaincy

4. Hadith studies

5. Usul al-Fiqh and ilm al-kalam

7. Qur'an and tafsir studies

8. Contemporary fatwas

Goruchwyliaeth gyfredol

Arwa Abahussain

Arwa Abahussain

Myfyriwr ymchwil

Moamer Khalayleh

Moamer Khalayleh

Myfyriwr ymchwil

Laiqah Osman

Laiqah Osman

Myfyriwr ymchwil

Afsan Redwan

Afsan Redwan

Myfyriwr ymchwil

Fatima Khan

Fatima Khan

Myfyriwr ymchwil

Feyza Goren

Feyza Goren

Myfyriwr ymchwil

Andreas Tzortzis

Andreas Tzortzis

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 1. Dr Riyaz Timol: 2012-2016 
 2. Dr Haroon Sidat: 2015-2018 
 3. Dr Ayesha Khan: 2016-2020