Ewch i’r prif gynnwys
Elaine Wing Tung Chung

Dr Elaine Wing Tung Chung

(hi/ei)

Darlithydd mewn Astudiaethau Tsieinëeg

Ysgol Ieithoedd Modern

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd mewn Astudiaethau Tsieinëeg yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, lle rwy'n addysgu modiwlau ar hanes, diwylliannau a chymdeithasau Sinophone ar bob lefel israddedig. Rwyf hefyd yn cynnal ymchwil ac yn goruchwylio prosiectau ôl-raddedig ar ddiwylliannau poblogaidd Dwyrain Asia.

Cyhoeddiad

2024

 • Chung, E. 2024. Chinese remakes of South Korean films. In: Wang, Z., Wilcox, E. and Yu, H. eds. Teaching Film from the People's Republic of China. Modern Language Association of America

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Articles

Book sections

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil ar wleidyddiaeth diwylliannau poblogaidd yn Nwyrain Asia, gyda ffocws ar gynrychiolaeth hunaniaeth mewn testunau cyfryngau (o ffilmiau, cyfresi teledu i gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar-lein).

 

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n cynnull ac yn cyflwyno'r modiwlau dwbl-semester canlynol

 • ML1192 Tsieina yn Cyd-destun
 • ML1259 Diwylliannau mewn Cyd-destun (Tsieineaidd)
 • ML1372 Diwylliannau Sinophone: Hong Kong, Taiwan, a Diasporas Tsieineaidd

ac yn goruchwylio traethodau hir BA Modern Tsieinëeg, BA Tsieinëeg, ac MA Diwylliannau Byd-eang

Rwyf wedi cyfrannu'n helaeth at addysgu'r modiwlau canlynol:

 • ML1130 Cyflwyniad i Ieithyddiaeth  Tsieineaidd
 • ML1194 Sinema Tsieineaidd
 • ML1257 Cymdeithas a Diwylliant Tsieineaidd
 • ML8100 Cyflwyniad i Ddulliau Cyfieithu
 • ML2201 Cyflwyniad i Gyfieithu Arbenigol

 

Bywgraffiad

Mae gennyf PhD o Brifysgol SOAS Llundain, MA o Brifysgol Corea, a BA o Brifysgol Hong Kong.

Yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, rwy'n cydlynu'r Rhaglen Ysgolheigion Ymweld ac yn arwain y thema ymchwil Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol.

Fel Swyddog Blwyddyn Dramor, rwy'n gyfrifol am sefydlu partneriaethau rhyngwladol ar gyfer y rhaglen Tsieineaidd a chydlynu astudiaethau cyfnewid myfyrwyr BA Tsieinëeg ar dir mawr Tsieina a Taiwan. 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Grant Academi Astudiaethau Corea 2024, ar gyfer trefnu'r symposiwm Merched Tramgwyddol yn y Cyfryngau Sgrin Dwyrain Asia
 • Mwyaf Codi Tâl Aelod Staff (Enwebwyd), Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2023 

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Astudiaethau Tsieineaidd Prydain
 • Cymdeithas Ewropeaidd Astudiaethau Taiwan
 • Cymdeithas Astudiaethau Hong Kong
 • Cymrodyr, Academi Addysg Uwch (FHEA)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Pwyllgor Moeseg Ymchwil, Ysgol Ieithoedd Modern, 2022-bresennol 

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ceisiadau PhD yn y meysydd pwnc hyn: 

 • Diwylliant Poblogaidd yn Nwyrain Asia
 • Stardom, ffandom, diwylliant enwog
 • Gwleidyddiaeth ddiwylliannol a grym meddal
 • (cymdeithasol) cyfryngau a hunaniaeth

Prosiectau PhD rwy'n eu goruchwylio ar hyn o bryd: 

 • Dramâu teledu ôl-ffeministiaeth a dramâu teledu 'arwres fawr' Tsieineaidd (wedi'u hariannu gan Gyngor Ysgolheictod Tsieineaidd) 
 • Hongkongers Cenedlaethol Prydain (Dramor), eu gwrthdaro â chymunedau Tsieineaidd presennol a'r goblygiadau ar gyfer gwleidyddiaeth hunaniaeth yn y DU (a ariennir gan ESRC Cymru Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol) 
 • Cronotopau, arwyddion a newidiadau: Astudiaeth tirlun ieithyddol ethnograffig o Tsieina peri-drefol (a ariennir gan Gyngor Ysgoloriaethau Tsieineaidd) 
 • Rhagamcanu syniad Tsieina o China: Dadansoddiad o raglenni dogfen cyd-gynhyrchu rhyngwladol fel cyfrwng diplomyddiaeth ddiwylliannol, 1980-presennol

Goruchwyliaeth gyfredol

Chen Yang

Chen Yang

Tiwtor Graddedig

Shanshan Xie

Shanshan Xie

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Diwylliant, cynrychiolaeth a hunaniaeth
 • Diwylliant y sgrin a'r cyfryngau
 • Astudiaethau Enwogion
 • Diwylliant poblogaidd Tsieineaidd
 • Diwylliant poblogaidd Corea

External profiles