Ewch i’r prif gynnwys
Sophie Gilliat-Ray OBE FLSW

Yr Athro Sophie Gilliat-Ray

OBE FLSW

Athro mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol, Pennaeth Canolfan Islam y DU

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
Gilliat-RayS@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10830
Campuses
Adeilad John Percival , Llawr 5ed, Ystafell 5.04, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Diddordebau ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar yr astudiaeth wyddonol gymdeithasol o grefydd mewn bywyd cyhoeddus ym Mhrydain, ac yn enwedig mewn sefydliadau cyhoeddus. Rwyf wedi cynnal ymchwil helaeth ar gaplaniaeth, yn enwedig mewn carchardai ac ysbytai, ers 1994. Fi yw Cyfarwyddwr Sefydlu'r Ganolfan Islam-DU, a sefydlwyd yn 2005, ac rwy'n ymrwymedig i ymchwil sy'n hyrwyddo dealltwriaeth o Islam a bywyd cymunedau Mwslimaidd ym Mhrydain. Yn 2013, cyflwynodd Canolfan Islam-DU 'MOOC' cyntaf Prifysgol Caerdydd (Cwrs Ar-lein Agored Enfawr) Prifysgol Caerdydd a oedd: Mwslimiaid ym Mhrydain: newidiadau a heriau. Arweiniodd hyn wedyn at ddatblygu cwrs DPP ar gyfer athrawon addysg grefyddol, Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain: ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 - Ymchwil - Prifysgol Caerdydd. Ers 2009, mae'r Ganolfan Islam-DU wedi bod yn derbyn rhodd hael sydd wedi galluogi sefydlu a thwf Rhaglen Ysgoloriaeth Jameel

Ar hyn o bryd rwy'n gweithredu fel Prif Ymchwilydd, neu Gyd-ymchwilydd, ar gyfer nifer o brosiectau a ariennir gan Sefydliad Addysgol Jameel. 

 1. Deall Imamiaid Prydain - Ymchwil - Prifysgol Caerdydd
 2. Etifeddiaeth Dysgu: o Turath i Drawsnewid - Ymchwil - Prifysgol Caerdydd
 3. Trawsnewidiol: Trosi ym mywyd Mwslimaidd Prydain - Ymchwil - Prifysgol Caerdydd

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2018

2017

 • Scourfield, J., Gilliat-Ray, S., Khan, A. and Otri, S. 2017. Learning to be a Muslim. In: Strhan, A., Parker, S. G. and Ridgely, S. B. eds. The Bloomsbury Reader in Religion and Childhood. London: Bloomsbury Academic, pp. 123-130.

2015

 • Gilliat-Ray, S. and Arshad, M. 2015. Multifaith working. In: Swift, C., Cobb, M. and Todd, A. eds. A Handbook of Chaplaincy Studies: Understanding Spiritual Care in Public Places. Routledge Contemporary Ecclesiology Abingdon and New York: Routledge, pp. 109-122., (10.4324/9781315564784)
 • Gilliat-Ray, S. and Clines, J. 2015. Religious literacy and chaplaincy. In: Dinham, A. and Francis, M. eds. Religious Literacy in policy and practice. Policy Press, pp. 237-256.
 • Gilliat-Ray, S. 2015. The United Kingdom. In: Cesari, J. ed. The Oxford Handbook of European Islam. Oxford University Press, pp. 64-103.

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Ceisiadau a phrosiectau grant ymchwil llwyddiannus

2017-2020 - £659,070 fel CI – ESRC (gyda PI - Yr Athro Helen Sampson, SIRC): 'Crefydd mewn Cyd-destunau Amlethnig: achos morwriaeth fyd-eang'

2016-2017 - £31,384 - fel CI – GW4 'Cronfa Cyflymydd' (gyda'r Athro Rob Gleave, Prifysgol Exeter): Deall Crefydd a'r Gyfraith: Mwslemiaid, Fatwas a Muftis yn y DU'

2009-2011 - £77,76 fel CI – AHRC/ESRC (gyda'r Athro G. Douglas): 'Cydlyniant Cymdeithasol a Chyfraith Sifil: Y Llysoedd Teulu a Chrefyddol'

2009-2010 - £16,000 - fel PI – Peint Cadwraeth Gerddi Botaneg: 'Gerddi Islamaidd ym Mhrydain'

2007-2012 - £270, 381 - FEL PI -  AHRC/ESRC (gyda'r Athro S. Pattison): 'Adeiladu Arweinyddiaeth a Chapasiti yng Nghymunedau Mwslimaidd Prydain: achos caplaniaid Mwslimaidd'

2007-2010 - £379, 658 - fel CI- AHRC/ESRC (gyda Dr. J. Scourfield): 'Meithrin Crefyddol mewn Teuluoedd Mwslimaidd'

2006-2007 - £13,136 - fel PI -  Y Swyddfa Gartref (DCLG): 'Grant Rhwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain'

2002-2005 - £133,250 - fel PI – ESRC: 'Geneteg, Crefydd a Hunaniaeth: Mwslimiaid Bangladeshaidd ym Mhrydain'

2002-2003 - £14,934 - fel PI - Ymddiriedolaeth Leverhulme: 'Hyfforddiant Imams ym Mhrydain'

2002-2003 - £1,470 - FEL PI - PRS-LTSN: 'Datblygu Sgiliau Cyflogadwyedd mewn Cymdeithaseg Crefydd'

2002-2003 - £1,250 - FEL PI - PRS-LTSN: 'Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Cymru'

2000 - £2,687 - fel PI - Sefydliad Nuffield: 'Caplaniaeth yn y Millennium Dome'

2000 - £3,000 - fel PI - Ymddiriedolaeth Syr Halley Stewart: 'Y Parth Ffydd yn y Dôm Mileniwm'

1997 - £1,500 - fel PI - Pwyllgor Ymchwil Prifysgol Caerwysg: 'Crefydd mewn Addysg Uwch'

1997 - £38,692 - fel CI - Ymddiriedolaeth Leverhulme: 'Hyfforddiant clerigwyr Anglicanaidd ar gyfer Gweinidogaeth mewn Cymdeithas Aml-ffydd  

1995 - £1,574 - fel PI - Nuffield Foundation: 'Caplaniaeth yn yr Unol Daleithiau'

Addysgu

Myfyrwyr doethurol ôl-raddedig (wedi'u cwblhau)

 • Carl Morris (2009-2012): 'Sounds Islamic: Muslim Music in Britain'
 • Abdul-Azim Ahmed (2012 – 2016): 'Rhythmau Cysegredig: ethnograffeg mosg Prydeinig'
 • Riyaz Timol (2012 – 2017): 'Wayfarers ysbrydol mewn oes seciwlar: y Tablighi Jama'at ym Mhrydain Fodern'
 • Asma Khan (2013-2018): 'Credoau, Dewisiadau a Chyfyngiadau: deall ac egluro anweithgarwch economaidd menywod Mwslimaidd Prydain'
 • Jo Bryant (2014-2018): 'Integreiddio grwpiau ffydd lleiafrifol mewn caplaniaeth gofal iechyd acíwt'
 • Haroon Sidat (2015-2019): 'Ffurfio a Hyfforddi Ysgolheigion Mwslimaidd Prydain'
 • Matthew Vince (2015-2018): 'Hunaniaethau Mwslimaidd ym Mhrydain Gyfoes: achos Athrawon Addysg Grefyddol Fwslimaidd'
 • Ayesha Khan (2017 – 2020): 'Sufisticated: Archwilio Sufism Cyfoes ymhlith Mwslimiaid Prydeinig Ifanc'
 • Laura Jones (2018 – 2022): Ramadan yn y DU: mis o amwysedd'

Bywgraffiad

Education and qualifications

1994 Ph.D. in Religious Studies, University of Wales, Lampeter

1992 M.A. in Interfaith Studies, University of Wales, Lampeter (with Distinction)

1991 B.A. (Joint Hons) Theology & Religious Studies, University of Wales, Lampeter, (First Class)

Career overview

2013-present, Cardiff University, Professor of Religious & Theological Studies

2010 – 2013, Cardiff University, Reader in Religious & Theological Studies

2007 – 2010, Cardiff University, Senior Lecturer in Religious & Theological Studies

2005 – present,  Cardiff University, Director, Centre for the Study of Islam in the UK

2004 – 2007, Cardiff University, Lecturer in Religious & Theological Studies

1999 – 2004, Cardiff University, School of Religious and Theological Studies, Cardiff Research Fellow

1998 – University of Exeter, Research Fellow in Sociology

1994 – 1997, University of Warwick, Research Fellow, Department of Sociology and part-time tutor, Institute of Education

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Dyfarnwyd OBE i mi yn 2020 am fy ngwaith ym maes Astudiaethau Mwslimaidd Prydain.
 • Etholwyd yn aelod o Gymdeithas Ddysgedig Cymru, 2019
 • Ym mis Mawrth 2006, cefais 'Wobr am Ragoriaeth' gan The Muslim News (y papur newydd cenedlaethol cylchrediad mwyaf i Fwslimiaid Prydain) am fy ngwaith ym maes 'Addysg'.
 • Enwebai 'Cyngor Mwslimaidd Prydain', i fynychu Parti Gardd y Frenhines, Palas Buckingham, 2009 i gydnabod fy ymchwil ar Islam a Mwslimiaid ym Mhrydain

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Gwyddonwyr Cymdeithasol Mwslimaidd (aelod o'r Bwrdd Cynghori 1998-2002; aelod o'r Pwyllgor Gwaith 2002-3)
 • Aelod o fwrdd golygyddol y cyfnodolion rhyngwladol Fieldwork in Religion (2005 – presennol), Contemporary Islam (2009 – presennol); Journal of Muslims in Europe (2023-)
 • Cadeirydd y Bwrdd Cynghori, 'Canolfan Ymchwil mewn Cysylltiadau Ethnig' (CRER), Prifysgol Warwick, 2005 – 2011)
 • Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain 'Grŵp Astudio Cymdeithaseg Crefydd', Cynullydd (1997-2000).
 • Rhwydwaith Ymchwil Mwslimiaid ym Mhrydain, Cydlynydd (gyda'r Athro Jorgen Nielsen, Prifysgol Birmingham, a Dr Sean McLoughlin, Prifysgol Leeds), 2003-2007. Etholwyd yn Gadeirydd yn 2014 am gyfnod o 3 blynedd.
 • Ymddiriedolwr 'Coleg Mwslimaidd Caergrawnt' (cyfarwyddwyd gan Abdul Hakim Murad/Tim Winter, Prifysgol Caergrawnt), o 2009-2015
 • Rhwydwaith Astudiaethau Islamaidd yr Academi Addysg Uwch, aelod o'r Bwrdd Cynghori (2009 i 2012)
 • Aelod o Fwrdd Ymgynghorol y Sefydliad Islamaidd, Caerlŷr (o 2011-2013)
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer Cyfres Bloomsbury 'Islam yn y Gorllewin Byd-eang' (2015-)
 • Golygydd Sefydlu, gyda Yahya Birt a Shamim Miah, o gyfres 'Oxford British Muslim Studies' (2022-)
 • Ymgynghorydd ar gyfer dogfen Pwyllgor Caplaniaid a Gofal Bugeiliol y GIG (E) Gogledd a Swydd Efrog 'Fframwaith ar gyfer Gofal Bugeiliol Ysbrydol, Ffydd a Gofal Bugeiliol Cysylltiedig', Rhagfyr 1995.
 • Ymgynghorydd ar gyfer dogfen Cymdeithas Genedlaethol Awdurdodau Iechyd ac Ymddiriedolaethau Gofal Ysbrydol yn y GIG, Rhagfyr 1996
 • Ymgynghorydd ar gyfer Esgobaeth Birmingham (goruchwylio prosiect hyfforddi ôl-ordeinio)
 • Ymgynghorydd ar gyfer Crefyddau yn y DU - Cyfeirlyfr Aml-Ffydd, (Rhwydwaith Rhyng-ffydd Prifysgol Derby / Inter-Faith ar gyfer y DU)
 • Ymgynghorydd i Sefydliad Diwinyddol Lincoln ar gyfer Astudio Crefydd a Chymdeithas, Prifysgol Sheffield ar gyfer prosiect blwyddyn: 'Ymateb i Newid: Caplaniaeth Gofal Iechyd yn y GIG (1999-2000)
 • Ymgynghorydd i brosiect a ariannwyd gan Joseph Rowntree, 2004-5
 • Ymgynghorydd i brosiect AHRB, Prifysgol Leeds, 2005
 • Aelod o Dasglu'r Swyddfa Gartref ar 'Atal Eithafiaeth' (gweithgor 'Addysg') (2005)
 • Yn 2005, cefais fy enwebu fel un o 14 o ymchwilwyr 'seren' ym Mhrifysgol Caerdydd http://www.cardiff.ac.uk/research/brightprospects/profilegilliatray.html
 • Ym mis Mawrth 2006, cefais 'Wobr am Ragoriaeth' gan The Muslim News (y papur newydd cenedlaethol cylchrediad mwyaf i Fwslimiaid Prydain) am fy ngwaith ym maes 'Addysg'.
 • Aelod o'r Grŵp Llywio ar gyfer prosiect HEFCE ar 'Islam mewn Prifysgolion yn Lloegr' (Adroddiad Siddiqui) 2007
 • Aelod o'r Grŵp Cynghori Cenedlaethol ar gyfer Adolygiad Arweinwyr Ffydd Mwslimaidd (Cymunedau a Llywodraeth Leol) 2008-9
 • Gwahoddiadau rheolaidd i gynigion llyfrau canolwyr ar gyfer cyhoeddwyr academaidd: SAGE (Llundain), Ashgate (Aldershot), Palgrave-Macmillan (Basingstoke), Gwasg Prifysgol Caeredin (Caeredin), Routledge (Llundain)
 • Gwahoddiadau rheolaidd i ddyfarnu ar gyfer erthyglau cyfnodolion adolygu cymheiriaid (Journal of Contemporary Religion, British Journal of Religious Education, Review of Religious Research, Sociology, Islam and Christian-Muslim Relations, American Journal of Islamic Social Sciences)
 • Gwahoddiadau rheolaidd i gynigion grant dyfarnu ar gyfer ESRC, AHRC, King's Fund, Nuffield Foundation
 • Ymgynghorydd i'r 'Prosiect Pedair Cenhedlaeth', Cymdeithas Integreiddio Somali, Caerdydd (o 2009)
 • Enwebai 'Cyngor Mwslimaidd Prydain', i fynychu Parti Gardd y Frenhines, Palas Buckingham, 2009 i gydnabod fy ymchwil ar Islam a Mwslimiaid ym Mhrydain
 • Cyfraniadau i Raglen 'Crefydd a Chymdeithas' yr AHRC/ESRC yn ehangach (e.e. cyhoeddiadau sy'n deillio o'r Rhaglen), cymryd rhan mewn cynhadledd hyfforddi doethurol, cynghori a chyfrannu at ddigwyddiadau a phrosiectau eraill sy'n gysylltiedig â Rhaglen (e.e. gweithdai yn Lancaster, ymchwil Prifysgol Caergrawnt ar ymgysylltu rhwng y Brifysgol-Cymuned).
 • Adolygydd cyhoeddiadau ar gyfer REF 2014 (Prifysgol Caeredin)
 • Adolygiad cymheiriaid o gais grant mawr ar gyfer Cyngor Ymchwil Annibynnol Denmarc (2015)
 • Aelod Panel 31 (Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol) ar gyfer REF21
 • Comisiwn ar Islam, Cyfranogiad a Bywyd Cyhoeddus (Cadeirydd: Rt Hon Dominic Grieve QC) 2015-17, a Chadeirydd is-grŵp 'Arweinyddiaeth Fwslimaidd'

Safleoedd academaidd blaenorol

Research Fellow in Sociology, University of Exeter, 1998

Research Fellow in Sociology, University of Warwick, 1994-1997

Pwyllgorau ac adolygu

2015-2016, Supporting Excellence Framework Steering Committee (Chair: Prof Elizabeth Treasure, Deputy Vice-Chancellor)

2012-2016, Postgraduate Tutor, Department of Religious & Theological Studies

2011-2014, member of School Senior Management Team, with brief for ‘Innovation and Engagement’.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym maes eang Astudiaethau Mwslimaidd Prydain, gan ganolbwyntio'n benodol ar gwestiynau ynghylch arweinyddiaeth, mosgiau, caplaniaeth, imamiaid, a 'gweithwyr crefyddol proffesiynol crefyddol' Mwslimaidd eraill. Rwyf hefyd yn croesawu ymholiadau am ymchwil ynghylch caplaniaeth yn ehangach.

Goruchwyliaeth gyfredol

Ifthahar Ahmed

Ifthahar Ahmed

Myfyriwr ymchwil

Fatou Sambe

Fatou Sambe

Myfyriwr ymchwil

Laiqah Osman

Laiqah Osman

Myfyriwr ymchwil

Fatima Khan

Fatima Khan

Myfyriwr ymchwil

Subhan Dalvi

Subhan Dalvi

Myfyriwr ymchwil

Nancy Kamal

Nancy Kamal

Myfyriwr ymchwil

Hanan Basher

Hanan Basher

Myfyriwr ymchwil

Hannah Buckley

Hannah Buckley

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

  • Carl Morris (2009-2012): 'Sounds Islamic: Muslim Music in Britain'
  • Abdul-Azim Ahmed (2012 – 2016): 'Rhythmau Cysegredig: ethnograffeg o fosg Prydeinig'
  • Riyaz Timol (2012 – 2017): 'Wayfarers ysbrydol mewn oes seciwlar: y Tablighi Jama'at ym Mhrydain Fodern'
  • Asma Khan (2013-2018): 'Credoau, Dewisiadau a Chyfyngiadau: deall ac egluro anweithgarwch economaidd menywod Mwslimaidd Prydain'
  • Jo Bryant (2014-2018): 'Integreiddio Grwpiau Ffydd Lleiafrifol mewn Caplaniaeth Gofal Iechyd Acíwt'
  • Haroon Sidat (2015-2019): 'Ffurfio a Hyfforddi Ysgolheigion Mwslimaidd Prydain'
  • Matthew Vince (2015-2018): 'Hunaniaethau Mwslimaidd ym Mhrydain Gyfoes: achos Athrawon Addysg Grefyddol Fwslimaidd'
  • Ayesha Khan (2017 – 2020): 'Sufisticated: Archwilio Sufism Cyfoes ymhlith Mwslimiaid Prydeinig Ifanc'
  • Laura Jones (2018 – 2022): Ramadan yn y DU: mis o amwysedd'

Mae fy holl fyfyrwyr PhD wedi pasio eu viva tro cyntaf gyda dim ond 'mân gywiriadau'. 

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Islam
 • Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig
 • Astudiaethau Caplaniaeth

External profiles