Ewch i’r prif gynnwys
Ezgi Kaya

Dr Ezgi Kaya

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
KayaE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70757
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell E01a, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Ezgi Kaya yn Uwch Ddarlithydd (Athro Cysylltiol) mewn Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, yn gymrawd yn y Sefydliad Llafur Byd-eang (GLO) ac yn Gymrawd Ymchwil a ariennir gan ADR UK (Administrative Data Research UK), buddsoddiad gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) (rhan o Ymchwil ac Arloesi'r DU). 

Gydag arbenigedd mewn economeg lafur, microeconometreg gymhwysol a demograffeg economaidd, mae Dr Kaya yn gweithio gyda data arolwg a gweinyddol ar raddfa fawr a methodolegau cymhwysol. Mae ei phrosiectau ymchwil diweddar yn archwilio rôl paru amrywiol a rhyngweithiadau aelwydydd ar ymddygiad cyflenwi llafur menywod a dynion priod, gyrwyr a nodweddion bylchau rhwng y rhywiau yng nghanlyniadau'r farchnad lafur, effaith polisïau mudo a'r berthynas rhwng sefydliadau'r farchnad lafur a ffrwythlondeb. Mae hi hefyd wedi cynnal ymchwil ar nodi effeithiau cyfoedion yng nghyd-destun perfformiad academaidd a phenderfyniad cydbreswylio oedolion ifanc gyda'u rhieni, penderfyniad sy'n aml yn gysylltiedig â ffrwythlondeb, symudedd a chanlyniadau'r farchnad lafur yn y dyfodol.

Mae ei gwaith wedi cael sylw eang ar draws y cyfryngau a'i gyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd o ansawdd uchel, gan gynnwys Canadian Journal of Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Economica, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, International Labour Review, Oxford Economic Papers, Industrial Relations, a IZA Journal of Development and Migration. 

Derbyniodd Dr Kaya ei PhD mewn Economeg o Raglen Graddedigion IDEA yn Universitat Autònoma de Barcelona.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2010

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

Economeg Llafur, Microeconometreg Gymhwysol, Demograffeg Economaidd

Prosiectau ymchwil

Am brosiectau ymchwil cyfredol, gweler Gwefan Bersonol.

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

  • BS3558 Economeg Llafur (israddedig)
  • BST281 Ymarfer Microeconometrig (graddedig)

Bywgraffiad

Bywgraffiad

Am CV cyfoes, gweler Gwefan Bersonol.

Meysydd goruchwyliaeth

Ardaloedd dan oruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd economeg llafur a demograffeg economaidd, yn enwedig pynciau sy'n ymwneud â rhyw, ffrwythlondeb, ymfudo, effeithiau cyfoedion, ac effeithiolrwydd polisi a rhaglenni.

Goruchwyliaeth gyfredol

Aohan Gao

Aohan Gao

Tiwtor Graddedig

Suzanna Nesom

Suzanna Nesom

Tiwtor Graddedig

Muhammad Khan

Muhammad Khan

Tiwtor Graddedig

Julia Diniz

Julia Diniz

Tiwtor Graddedig

Prosiectau'r gorffennol

  • Jiarui Nan, Camgyfatebiaeth Addysg ac Addysg yn Tsieina, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, PhD mewn Economeg, a Ddyfarnwyd, 2023
  • John Poole, Archwilio effaith anabledd sy'n cychwyn ar les unigol yn y DU (ESRC Cymru DTP efrydiaeth gydweithredol - gyda Disability Rights UK), Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, PhD mewn Economeg, a ddyfarnwyd, 2023
  • Widdi Mugijayani, Dychwelyd i Addysg ac Addysg Camgyfatebiad yn Indonesia (cyllid Gweriniaeth Indonesia), Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, PhD mewn Economeg, a Ddyfarnwyd, 2020
  • Gwobrwywyd Jiayi Huang, Traethodau mewn Newid Banc Cwmni Tsieineaidd, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, PhD mewn Economeg, 2019