Ewch i’r prif gynnwys
Ying Liu  BEng & MEng (Chongqing Univ, China), MSc (SMA, NTU), PhD (SMA, NUS)

Yr Athro Ying Liu

BEng & MEng (Chongqing Univ, China), MSc (SMA, NTU), PhD (SMA, NUS)

Athro mewn Gweithgynhyrchu Deallus

Yr Ysgol Peirianneg

Email
LiuY81@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74696
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S1.04, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ar hyn o bryd mae Dr Ying Liu yn Athro ac yn Gadeirydd mewn Gweithgynhyrchu Deallus (o 1 Awst 2021) ac Arweinydd Grŵp Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel gyda'r Adran Peirianneg Fecanyddol yn yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd, y DU.

Cyn hynny, bu'n gweithio fel Athro Cynorthwyol gyda'r Adran Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Genedlaethol Singapore (2010-2013) a chyda'r Adran Systemau Diwydiannol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Polytechnig Hong Kong (2006-2010). Enillodd ei radd Baglor (1998) a graddau Meistr (2001) mewn Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Chongqing, Tsieina, a'i Ph.D. (2006) o'r rhaglen Arloesi mewn Systemau a Thechnoleg Gweithgynhyrchu (IMST) o dan Gynghrair MIT Singapore (SMA) ym Mhrifysgol Genedlaethol Singapore.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar wybodeg peirianneg, gweithgynhyrchu digidol a deallus (craff), AI a dysgu peirianyddol ar gyfer peirianneg, methodoleg a phroses ddylunio, a TGCh uwch mewn dylunio a gweithgynhyrchu peirianneg, lle mae wedi cyhoeddi dros 160 o erthyglau ysgolheigaidd, un llyfr wedi'i olygu a mwy na 12 rhifyn arbennig cyfnodolyn. O ystyried ei lwybr gyrfa, cefnogir ymchwil Dr Liu gan GRF Hong Kong, MOE Singapore, A * STAR Singapore, EPSRC UK, NSF CHINA, A'R DIWYDIANT.

Mae'n gwasanaethu fel Golygyddion Cyswllt gydag ASME JCISE®, IEEE T-ASE®, y Journal of Industrial and Production Engineering (Taylor & Francis), CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction (Springer) a Systemau Deallus Ymreolaethol (Springer), ac mae ar Fwrdd Golygyddol Gwybodeg Peirianneg Uwch (Elsevier) ac Adroddiadau Gwyddonol (Springer Nature).

Newyddion

1. ** Mae ein hastudiaeth ddiweddaraf sy'n archwilio rôl a swyddogaeth hanfodol Dysgu Peiriant cyn Digital Twin for Predictive Maintenance newydd gael ei chyhoeddi gan y Journal of Manufacturing Systems (JMS).

2. ** * Llongyfarchiadau i Dr. Zheyuan Chen a Yuwei ar gyhoeddiad "A Knowledge Graph-supported Information Fusion Approach for Multi-faceted Conceptual Modeling" gan Information Fusion, un o'r Cylchgronau Cyfrifiadureg uchaf.  

3. Mae ein hymdrech adolygu ar Ymchwil a Chymhwyso Dysgu Peiriant ar gyfer Gweithgynhyrchu Ychwanegion, a gyhoeddwyd gan Additive Manufacturing, wedi derbyn Papur Dyfynedig Uchel ESI gyntaf, ac yn ddiweddarach Papur Poeth.   

4. Yn ddiweddar cefais fy mhenodi'n Uwch Olygydd y Journal of Engineering Design (JED) (Taylor & Francis). 

5. Rhoddwyd Gwobr Papur Gorau 2022 i'n papur ymchwil o'r enw "Industrial Internet of Learning (IIoL): Rhwydwaith Gwybodaeth Treiddiol ar sail IIoT ar gyfer LPWAN - cysyniad, fframwaith ac astudiaethau achos" Gwobr Papur Gorau 2022 gan y CCF Trafodion ar Gyfrifiadura a Rhyngweithio Treiddiol, TPCI (Springer Nature). Cyhoeddwyd hyn gan EIC y CCF TPCI yn ystod y Gynhadledd Ryngwladol ar Amgylchedd Peiriant Dynol Cytûn (CCF HHME 2022). 

6. Dyma ein hymdrech ddiweddaraf: y Casgliad Topical ar "Dylunio Cynnyrch Cyfrifiannol gyda Deallusrwydd Artiffisial" gyda MDPI journal of Machines. Mae croeso i chi gyflwyno eich astudiaeth ymchwil berthnasol i'w chyhoeddi. 

7. AMSec 2022 : Gweithdy Rhyngwladol ar Weithgynhyrchu Ychwanegion (Argraffu 3D) Diogelwch, ar y cyd â Chynhadledd ACM ar Ddiogelwch Cyfrifiadurol a Chyfathrebu (CCS) 2022, Tachwedd 7-11, 2022, Los Angeles, yr Unol Daleithiau.

8. *** Mae ein hymdrech ymchwil ddiweddaraf ar Ymchwil a Chymhwyso Dysgu Peiriant ar gyfer Gweithgynhyrchu Ychwanegion wedi'i chyhoeddi gydag Additive Manufacturing. Mae hon yn ymdrech gydweithredol ryngwladol gydag academyddion ac ymchwilwyr o NIST UDA, yr Univ Manceinion, Georgia Tech, Penn State, a Phrifysgol Chongqing, Tsieina. Darperir Cyswllt Cyfranddaliadau gan Elsevier am 50 diwrnod o fynediad am ddim i'r erthygl tan 12 Ebrill 2022. Yn ddiweddar, mae Elsevier wedi cynnig OA Aur i ni (4 Mai 2022). 

9. CFP: SI ar Bersonoli Màs Deallusrwydd Gwybyddol wedi'i alluogi gan Graff Gwybodaeth Ddiwydiannol gyda Gwybodeg Peirianneg Uwch. Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2022.

10. CFP: SI ar ddatblygiadau diweddar AI ar gyfer gwasanaeth peirianneg a chynnal a chadw gyda systemau deallus ymreolaethol, Springer Nature.  Dyddiad cau: 1af Ebrill 2022.

11. Cefais wahoddiad yn ddiweddar i ymuno ag Adroddiadau Gwyddonol fel yr Aelod Bwrdd Golygyddol cyntaf o'i hadran Peirianneg Fecanyddol.

12. Cefais wahoddiad yn ddiweddar i siarad yn Manufacturing Analytics – Gweminar 2: Gwyddor Data, Dysgu Peiriant, ac AI. Gellir gweld recordiad fideo yma ar YouTube.

13. Llongyfarchiadau i'm cyn-fyfyriwr PhD Dr Chong Chen a dderbyniodd "Adolygydd y Flwyddyn 2020" gan yr ASME Journal of Computing and Information Science in Engineering (JCISE®) mewn gwybyddiaeth o'i gyfraniad rhagorol i'r cyfnodolyn o ran maint, ansawdd, ac amser troi adolygiadau a gwblhawyd ym mlwyddyn 2020!

14. AMSec 2021 : Gweithdy Rhyngwladol ar Weithgynhyrchu Ychwanegion (Argraffu 3D) Diogelwch, ar y cyd â Chynhadledd ACM ar Ddiogelwch Cyfrifiadurol a Chyfathrebu (CCS) 2021, Tachwedd 14-19, 2021, Seoul, De Korea

15. CFP: SI ar Bartneriaeth Dynol-AI Symbiotig ar gyfer Ffatrïoedd y Genhedlaeth Nesaf gyda ASME JCISE (ISSN 1530-9827)

16. CFP: Gweithdy Systemau Gweithgynhyrchu Deallus IFAC 14th IFAC (IMS 2022), Mawrth 28-30, 2022, Tel-Aviv, Israel

17. Fy araith gyweirnod nesaf: Y Gynhadledd Fyd-eang ar Weithgynhyrchu a Pheirianneg Ddiwydiannol, Medi 2021 Brwsel, Gwlad Belg

18. Fy araith gyweirnod nesaf: AI ar gyfer Gweithgynhyrchu Uwch, Hydref 2021 Washington DC

19. Mae Mr Zhouyang Ding, myfyriwr Meistr a ymwelodd â'n grŵp ymchwil am chwe mis yn 2019, wedi derbyn Papur Dyfynnwyd Uchel ESI am ei gyhoeddiad Dull gwneud penderfyniadau integredig ar gyfer dewis canllaw offer peiriant sy'n ystyried remanufacturability, (10.1080/09511192X.2018.1550680).

20. CFP: SS ar Ddatblygiadau Dysgu Peiriant ar gyfer Gweithgynhyrchu Smart gyda IEEE ACHOS 2021

21. CFP: SS ar Ddatblygiadau Digital Twin ar gyfer Gweithgynhyrchu Deallus gydag IEEE ACHOS 2021

22. CFP: ASME IDETC/CIE 2021 a'r 41ain Pynciau Cynhadledd Cyfrifiaduron a Gwybodaeth mewn Peirianneg (CIE )

23. CFP: SI ar Weithgynhyrchu Dosbarthedig a Chynaliadwy gyda Chynaliadwyedd (MDPI, ISSN 2071-1050)

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

  • Liu, Y., Lu, W. F. and Loh, H. T. 2006. A framework of information and knowledge management for product design and development - A text mini. Presented at: 12th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, 2006, Saint Etienne, France, 17-19 May 2006 Presented at Morel, G., Dolgui, A. and Pereira, C. eds.12th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, 2006. Information Control Problems in Manufacturing Vol. 12. International Federation of Automatic Control pp. 667-672., (10.3182/20060517-3-FR-2903.00339)
  • Yap, I., Loh, H. T., Shen, L. and Liu, Y. 2006. Topic detection using MFSs. Presented at: 19th International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2006), Annecy, France, 27-30 June 2006 Presented at Ali, M. and Dapoigny, R. eds.Advances in Applied Artificial Intelligence: 19th International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems, IEA/AIE 2006, Annecy, France, June 27-30, 2006. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science Vol. 4031. Berlin Heidelberg: Springer pp. 342-352., (10.1007/11779568_38)

2005

  • Liu, Y., Loh, H. T. and Tor, S. B. 2005. Comparison of extreme learning machine with support vector machine for text classification. Presented at: 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems (IEA/AIE 2005), Bari, Italy, 22-24 June 2005Innovations in Applied Artificial Intelligence: 18th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, IEA/AIE 2005, Bari, Italy, June 22-24, 2005. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science Vol. 3533. Berlin: Springer pp. 390-399., (10.1007/11504894_55)

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil


Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration
Supervised Students

TitleStudentStatusDegree
Artificial CuriosityABDULL SUKOR Abdul SyafiqCurrentPhD
COMPUTER-AIDED ETHNOGRAPHY ANALYSIS IN SUPPORTING COMPLEX INTERDISCIPLINARY PRODUCT DESIGN AND INNOVATION.DIXON AdamCurrentPhD
RESEARCH ON THE METHODOLOGY OF DESIGN FOR REMANUFACTURINGALGHAMDI Awn HarbiCurrentPhD
Innovative design for smart products in the cyber-physical eraQIN JianCurrentPhD

Addysgu

EN2909

Dylunio Cynnyrch ac Integreiddio Systemau (Peirianneg Integredig)

EN3906

Dylunio Cynnyrch (MMM a Pheirianneg Integredig, carfan lawn BEng 3edd flwyddyn)

ENT608

Gwybodeg Gweithgynhyrchu (MSc)

Mae Dr Liu wedi derbyn Gwobr Addysgu'r Flwyddyn (AY2017/18) o'r Ysgol Peirianneg ac fe'i henwebwyd am Wobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr deirgwaith gan fyfyrwyr.

Mae rhai yn dylunio fideos terfynol gan ein cyn-fyfyrwyr, cael hwyl a mwynhau!

https://youtu.be/R69qTzRfDAc

https://youtu.be/vEaTgEMDQVU

Bywgraffiad

Yn benderfynol o brofi gwahanol ddiwylliannau ymchwil a dilyn ei yrfa, ymunodd Dr Liu â Phrifysgol Caerdydd fel Uwch-ddarlithydd gyda'r Sefydliad Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu yn yr Ysgol Peirianneg ym mis Gorffennaf 2013. Enillodd ei Baglor a'i Feistr mewn Peirianneg Fecanyddol o Brifysgol Chongqing, Tsieina ym 1998 a 2001, ac yna M.Sc. a PhD o'r rhaglen Arloesi mewn Systemau Gweithgynhyrchu a Thechnoleg (IMST) o dan Gynghrair MIT Singapore (SMA) ym Mhrifysgol Dechnolegol Nanyang a Phrifysgol Genedlaethol Singapore yn 2002 a 2006 yn y drefn honno. Ym mis Rhagfyr 2006, aeth i ddysgu gyda Phrifysgol Polytechnig Hong Kong, yn gyntaf fel Darlithydd ac yna'n Athro Cynorthwyol. O fis Awst 2010, ymunodd Dr Liu â Pheirianneg Fecanyddol gyda Phrifysgol Genedlaethol Singapore fel Athro Cynorthwyol nes i'w gyfnod ddod i ben ym mis Mehefin 2013.

Mae diddordebau ymchwil Dr Liu yn canolbwyntio'n bennaf ar wybodeg dylunio, gwybodeg gweithgynhyrchu, gweithgynhyrchu deallus, methodoleg a phroses ddylunio, dylunio cynnyrch, TGCh mewn dylunio a gweithgynhyrchu, dadansoddi data deallus, prosesu a rheoli gwybodaeth mewn dylunio cysyniadol, dylunio peirianneg a gweithgynhyrchu gan ddefnyddio technegau megis cloddio data / testun, dysgu peiriannau, adfer gwybodaeth, deallusrwydd cyfrifiadurol, AI ac yn y blaen ar gyfer darganfod a rheoli gwybodaeth diben.

Ym mis Awst 2009, mewn partneriaeth ag academyddion o Brifysgol Caerfaddon UK, Prifysgol Purdue a Sefydliad Technoleg Georgia yn yr Unol Daleithiau, roedd Dr Liu wedi cychwyn y sesiwn arbennig gyntaf ar Wybodeg Dylunio (DI) gyda Chynadleddau Technegol Peirianneg Dylunio Rhyngwladol ASME (IDETC) a Chynhadledd Cyfrifiaduron a Gwybodaeth mewn Peirianneg (CIE) yn San Diego. Mae DI yn astudio cynrychiolaeth, canfyddiad, prosesu, cyfrifiant, cyfathrebu, storio, adfer ac ailddefnyddio gwybodaeth yng nghyd-destun cyffredinol dylunio. Yn bennaf oherwydd y gwasanaethau sy'n tyfu'n gyflym a gynigir gan WWW, Gwe Semantig a Web 2.0, a chymhlethdod cynhenid prosesu gwybodaeth mewn dylunio - gwybodaeth a gweithgaredd dwys o wybodaeth, mae DI wedi dod i'r amlwg fel arena ymchwil amlddisgyblaethol sy'n cysylltu meysydd amrywiol fel technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, gwyddor gwybyddol a gwyddorau cymdeithasol, cyfrifiadureg a deallusrwydd artiffisial, astudiaeth ddylunio ac ati. Yn 2011, pleidleisiwyd DI i fod yn un o'r pedwar pwnc parhaol o dan Bwyllgor Technegol Peirianneg Systemau, Gwybodaeth a Rheoli Gwybodaeth (SEIKM) gydag IDETC/CIE yn dechrau yn IDETC / CIE 2012, Chicago. Yn y cyfamser, etholwyd Dr Liu yn Gadeirydd Pwyllgor Technegol ASME CIE / SEIKM AR GYFER 2012-2013 A GWASANAETHODD IDETC 2013 Portland, UDA. Ar ben hynny, fe'i enwebwyd fel Cadeirydd Thema Cysylltiol thema Gwybodaeth a Gwybodaeth Dylunio gyda'r 19eg Gynhadledd Ryngwladol ar Ddylunio Peirianneg, ICED'13 Seoul Korea, prif gynhadledd academaidd arall ar ddylunio peirianneg a drefnwyd gan y Gymdeithas Ddylunio.

O ystyried ei arbenigedd, cyllidir ymchwil blaenorol Dr Liu gan Gyngor Grantiau Ymchwil Hong Kong (RGC), y Weinyddiaeth Addysg Singapore, Singapôr A*STAR a llywodraeth China, sy'n rhychwantu sectorau diwydiant o weithgynhyrchu modurol, awyrofod, ynni ac ar y môr, i drafnidiaeth gyhoeddus, gofal iechyd ac awdurdod ysbyty. Mae ymdrechion o'r fath wedi gwneud i'w waith ymchwil ymddangos mewn cyfnodolion academaidd a chynadleddau o ddylunio a gweithgynhyrchu, system arbenigol a chymorth penderfyniadau, i wybodeg peirianneg a chyfrifiadureg. Dr Liu yw golygydd arweiniol y llyfr "Advances of Computational Intelligence in Industrial Systems" Springer 2008 ac mae wedi gwasanaethu fel golygyddion gwadd ar gyfer nifer o faterion arbennig gyda'r Journal of Intelligent Manufacturing, Information Systems Frontiers a Advanced Engineering Informatics. Mae'n Olygydd Cyswllt ASME JCISE a'r Journal of Industrial and Production Engineering (Taylor & Francis) ac mae ar Fwrdd Golygyddol Gwybodeg Peirianneg Uwch (ADVEI), y Journal of Integrated Design and Process Science (JIDPS) a'r International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL). Mae hefyd yn adolygydd dros 30 o gyfnodolion rhyngwladol ac mae wedi gweithredu fel aelod Pwyllgor Rhaglen ar gyfer dros 40 o gynadleddau rhyngwladol ers 2012.

Aelodaethau proffesiynol

Mae'n aelod proffesiynol gydag ASME, ACM, IEEE a'r Gymdeithas Ddylunio.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae fy myfyrwyr PhD yn gefndir peirianneg fecanyddol/gweithgynhyrchu / diwydiannol, cyfrifiadureg, awtomeiddio a rheolaeth, dylunio diwydiannol, EEE, ac yn ddiweddar, gwyddor deunyddiau a pheirianneg a rheoli menter.

Mae bron i 50% o fy myfyrwyr PhD yn cael eu noddi gan y diwydiant. Mae gan bron pob un astudiaeth ymchwil PhD o dan fy noruchwyliaeth uniongyrchol gydweithredwr diwydiannol pwrpasol felly mae'n helpu'r myfyriwr i ddilysu ei waith gwreiddiol a dangos ei effeithiolrwydd a'i werth.

Diolch!

Goruchwyliaeth gyfredol

Arsalan Lambay

Arsalan Lambay

Myfyriwr ymchwil

Fu Hu

Fu Hu

Myfyriwr ymchwil

Kai Zhao

Kai Zhao

Myfyriwr ymchwil

Yixin Li

Yixin Li

Arddangoswr Graddedig

Yingchao You

Yingchao You

Myfyriwr ymchwil

Yuwei Wan

Yuwei Wan

Myfyriwr ymchwil

Jialu Yang

Jialu Yang

Arddangoswr Graddedig

Zhongtian Jin

Zhongtian Jin

Myfyriwr ymchwil

Shaobo Zhang

Shaobo Zhang

Myfyriwr ymchwil

Tianyu Zhou

Tianyu Zhou

Myfyriwr ymchwil

Chen Li

Chen Li

Myfyriwr ymchwil

Shahd Hejazi

Shahd Hejazi

Myfyriwr ymchwil