Ewch i’r prif gynnwys
Joseph Newton  BSc MSc

Mr Joseph Newton

BSc MSc

Tiwtor Graddedig

Yr Ysgol Seicoleg

Email
NewtonJM@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad y Tŵr, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Trosolwyg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar yr effaith y mae allgáu cymdeithasol yn ei chael ar ymennydd y glasoed. Er mwyn ceisio ateb y cwestiwn ymchwil hwn, rydym yn canolbwyntio'n benodol ar dri phrif faes: (cymdeithasol) cymryd risg, prosesu gwobrau a dylanwad cymdeithasol. Mae'r ymchwil hon yn addo cyfrannu'n sylweddol at ein dealltwriaeth o sut mae allgáu cymdeithasol yn siapio prosesau gwneud penderfyniadau pobl ifanc, yn enwedig ym maes asesu risg ariannol, iechyd a chymdeithasol.

I ateb ein cwestiwn ymchwil, rydym yn defnyddio cyfuniad o dechnegau arbrofol sy'n cynnwys mesurau ymddygiadol a modelu cyfrifiadurol, yn ogystal â chydweithio ag ymchwilwyr eraill y tu allan i'n hadran. Rydym bob amser yn cael meta-ddadansoddiad sylweddol ar hyn o bryd ar y cysylltiad rhwng allgáu cymdeithasol a chymryd risg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau/awgrymiadau/sylwadau, mae croeso i chi e-bostio.

 

 

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn archwilio effeithiau gwybyddol trefn uwch allgáu cymdeithasol. Rydym yn ymchwilio i effeithiau ostracism ar wybyddiaeth, mewn meysydd fel cof gweithio, adeiladu modelau meddyliol a gwneud penderfyniadau peryglus. 

Rwy'n aelod o sawl grŵp labordy:

 • Seicoleg Gymdeithasol
 • Economeg Ymddygiad
 • Deall Grŵp Risg

Addysgu

Rwy'n Gynorthwyydd Addysgu i Raddedigion (GTA) ar gyfer israddedigion blwyddyn un, ac rwy'n diwtor ôl-raddedig blaenorol. Rwyf wedi cynghori prosiectau ymchwil ail flwyddyn, yn ogystal â dysgu a marcio gwaith ar gyfer sawl dosbarth ar bynciau megis ysgrifennu traethodau, ystadegau, perswadio, seicoleg fiolegol a gwahaniaethau unigol.

Bywgraffiad

Bywgraffiad

 • Prifysgol Aberystwyth: BSc 
 • Prifysgol Caerdydd: MSc 
 • Prifysgol Purdue: Ysgolhaig Ymweld i labordy nodedig yr Athro Kipling D. Williams
 • Prifysgol Cardif: Myfyriwr PhD, Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedig

Safleoedd academaidd blaenorol

2020 - 2021: Tiwtor Ôl-raddedig, Prifysgol Caerdydd

2021 - Yn bresennol: Cynorthwy-ydd Addysgu Graddedigion, Prifysgol Caerdydd

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Gwybyddiaeth
 • Economeg ymddygiadol
 • Niwrowyddoniaeth ymddygiadol