Ewch i’r prif gynnwys
Abid Mehmood

Dr Abid Mehmood

Uwch Ddarlithydd mewn Cynllunio Rhyngwladol a Chynaliadwyedd

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
MehmoodA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76232
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.76, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy arbenigedd ehangach yw arloesi cymdeithasol ar gyfer datblygu cynaliadwy a llywodraethu amgylcheddol. Mae gen i brofiad ymchwil mewn newid yn yr hinsawdd, trawsnewidiadau ynni adnewyddadwy, gwytnwch trychinebau a chydlyniant cymdeithasol ar gyfer cynllunio, polisi ac ymarfer datblygu lleol a rhanbarthol. 

Siarad am ymrwymiadau

2023

 • Gwahoddiad i siarad: 'Sut i Wneud ein Dinasoedd yn Wydn?', Rhaglen Ryngwladol Llywodraethu Trefol, Prifysgol Genedlaethol Taipei, Taiwan (9 Tachwedd 2023)
 • Sgwrs wahoddedig: 'Cynllunio a'i Berthynas â Datblygu Cynaliadwy', Sefydliad Graddedigion Cynllunio Trefol, Prifysgol Genedlaethol Taipei, Taiwan (8 Tachwedd 2023
 • Prif sgwrs: 'Dysgu drwy Brofiad mewn Addysg Uwch: Myfyrdodau ar Addysg Gynaliadwyedd' Darlith Yuan Shan, Prifysgol Genedlaethol Taipei, Taiwan (7 Tachwedd 2023)
 • Gwahoddiad i siarad: 'Arloesi Cymdeithasol ar gyfer Trawsnewid Cymdeithasol', Symposiwm IUR Cymhwyso Arloesi Cymdeithasol a Theori Newid ar gyfer Trawsnewid Cymdeithasol, Sefydliad Ymchwil Trefol, Prifysgol Malmö (25 Medi 2023)
 • Gwahoddiad i siarad: 'Arloesi Cymdeithasol fel Ymdrech Trawsnewidiol', Rhaglen Ôl-raddedig mewn Economeg a Datblygu, Prifysgol Ffederal Santa Maria, Brasil (8 Awst 2023)
 • Gwahoddiad i siarad: 'Arloesi Cymdeithasol ar gyfer Creu Lleoedd Cynaliadwy', Ysgol Peirianneg Sifil, Pensaernïaeth a Chynllunio Trefol, Prifysgol Campinas, Brasil (15 Mehefin 2023)
 • Sgwrs wahoddedig: 'Cynllunio ar gyfer Newid Hinsawdd', Cyfres Darlithoedd Cydweithredol Caerdydd-NTPU, Prifysgol Genedlaethol Taipei, Taiwan (31 Mawrth 2023)

Newyddion a Blogiau

 • Sut mae rhoddion Cymreig yn helpu i ailadeiladu bywydau ar ôl dinistr llifogydd, Western Mail, 29 Mehefin 2023 
 • Heriau hinsawdd yn rhanbarthau'r mynydd, gweminar, 15 Ebrill 2021
 • Ymateb i newid yn yr hinsawdd, Y Newyddion, 22 Chwefror 2021
 • Mae argae yn tynnu sylw at yr angen am ymwybyddiaeth o newid hinsawdd , Blog Arloesi Caerdydd (8 Chwefror 2021). a'r Western Mail (12 Chwefror 2021)
 • Gyda S. Ahmed 'A ddylem ni weithredu ar newid hinsawdd? Safbwyntiau o'r de byd-eang', Blog Lleoedd Cynaliadwy (26 Ionawr 2021)
 • Dathlu Diwrnod y Mynyddoedd Rhyngwladol, Sustainable Places News (12 Ionawr 2021)
 • Gweminar i godi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd, Daily Dawn, Y Newyddion, Daily Pacistan (17 Rhagfyr 2020)
 • Goresgyn heriau i ailddefnyddio dŵr, Penang Monthly, 13 Tachwedd 2020
 • Sut i frwydro yn erbyn moch gyda'n gilydd? Newyddion Dydd Sul (15 Rhagfyr 2019)
 • Mae Caerdydd wedi colli bron i hanner ei choed ers 1990. InterCardiff (4 Mawrth 2019)
 • Hothouse Earth: Saith peth y gallwch eu gwneud i'w atal. Y Sgwrs (10 Awst 2018) a'r Metro (21 Awst 2018)
 • Yr her trafnidiaeth gyhoeddus, Blog Mannau Cynaliadwy (30 Mehefin 2015)
 • 'Dychweliad arloesedd cymdeithasol fel cysyniad gwyddonol', Elgar Blog (8 Hydref 2013)
 • 'Ymyriadau trefol', The Express Tribune (15 Ebrill 2013)

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Articles

Book sections

Books

Conferences

Monographs

Websites

Ymchwil

Rwyf wedi cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil ac ymgynghori ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys yr Academi Frenhinol Peirianneg, DEFRA, ESRC, EPSRC, CCAUC a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Prosiectau a grantiau

 • gyda Le Jeune a Moghayedi et al. 'Catalysing Sustainable Futures in Africa: Transforming Engineering and Built Environment Higher Education to Bridge Knowledge and Technological Innovation Gaps', Royal Academy of Engineering UK, Higher Education Partnerships in Sub-Saharan Africa Grant (2024)
 • gyda Spinney et al. 'Daearyddiaethau Llywodraethu ar gyfer Trawsnewidiad Cymdeithasol-Technegol Cynaliadwy a Chynhwysol', Grant ESRC-NSTC (2023-24)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Dylunio Tai Gwydn mewn Lleoliadau Bregus', Academi Frenhinol Peirianneg y DU, Gwobr Pencampwyr Frontiers (2023-24)
 • gyda Hillbur et al. 'Defnyddio Theori Newid mewn ymchwil ar gyfer trawsnewid cymdeithasol, Sefydliad ar gyfer Grant Hadau Ymchwil Trefol, Prifysgol Malmö Sweden (2023)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Arloesi cymdeithasol ar gyfer creu lleoedd cynaliadwy: safbwyntiau newydd mewn cynllunio gofodol, yr amgylchedd a llywodraethu ym Mrasil, Cronfa Sbarduno Cydweithio Prifysgol Caerdydd (2022-23)
 • gyda Moghayedi et al. 'Innovative Urban Farm 4 Everyone: Improving the sustainability of society in the post-pandemic era', Royal Academy of Engineering UK (2022-23)
 • gyda Jamal et al. 'Grymuso Ariannol Menywod trwy Entrepreneuriaeth yn Ghana, Cymru a Saudi Arabia', Arloesi i Bawb (2022)
 • gyda Ahmed et al., 'Archwilio Amrywiaeth Anweledig yn Ninas y Goleuadau', y British Council, Pakistan-UK Higher Education Links (2022) 
 • (Prif Ymchwilydd) 'Llwybrau Cynaliadwy ar gyfer Trawsnewid Ynni Adnewyddadwy', Academi Frenhinol Peirianneg y DU, Gwobr Pencampwyr Frontiers (2021-22)
 • gyda Marchesi et al., 'CircuPLAY – llwyfan PLAYful CommUnity CIRcular', Arloesi i Bawb – Cronfa Prawf Ymgysylltu â'r Cyhoedd (2021-22)
 • gyda Jamal A 'Grymuso menywod yn ariannol drwy fentro ym Mhacistan', Gwobr Rhwydwaith CCAUC-GCRF (2021)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Rhyngweithio rhwng dwysedd, dylunio a lles tuag at ddatblygu dinasoedd gwydn', yr Academi Beirianneg Frenhinol (2020-21)
 • gyda Moghayedi A 'Sustainable Innovative Affordable Housing Initiatives (SIAH-I)', Academi Frenhinol Peirianneg (2020-21)
 • gyda Rajendran L 'Re-visioning Peripheral Geographies: Strategies for resilient urban development in the Global South', Royal Academy of Engineering (2020-21)
 • gyda Behzadian K et al 'Strategic planning of urban water reuse interventions for community resilience', Royal Academy of Engineering (2020-21)
 • Matsika et al 'System drafnidiaeth gyhoeddus gynhwysol a hygyrch i fenywod a PRMs', yr Academi Beirianneg Frenhinol (2020-21)
 • gyda Pala A 'Ymgyfreitha er Budd y Gymuned fel offeryn ar gyfer datblygu cynaliadwy yn Lesotho'. Grant Hwyluso GCRF (2020-21)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Cyd-gynhyrchu cynlluniau a strategaethau ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd yn y gymuned'. Gwobr Cyflymu Effaith ESRC/GCRF (2020)
 • gyda Pala A 'Datblygu Effaith Ymgyfreitha er Lles Cymunedol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy', Gwobr Cyflymu Effaith ESRC/GCRF (2020)
 • gyda Swensen G 'Addasiad Cynaliadwy - Gwydnwch mewn Adfywio Trefol'. Cyngor Ymchwil Norwy (2019-21)
 • gyda Brown A a Mackie P 'adferiad economaidd mewn dinasoedd ar ôl gwrthdaro: rôl yr economi anffurfiol drefol'. ESRC-DFID. ES/M008789/1 (2016-19)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Newid sefydliadol ar gyfer creu lleoedd cynaliadwy'. Cronfa Seedcorn Cydweithio Rhyngwladol (2017-18)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Tuag at agenda ar gyfer llywodraethu bwyd cynaliadwy'. Prifysgol Caerdydd – Cronfa Gydweithredu ar y Cyd KU Leuven (2017)
 • gyda Rana O 'Modelau Gwybodaeth ar gyfer yr "Economi Rhannu"'. Grant CUROP Prifysgol Caerdydd (2016)
 • gyda Roep D et al 'Sustainable Place-Shaping' SUSPLACE. Marie Skłodowska Curie ITN  (2015-19) y Comisiwn Ewropeaidd
 • gyda Golubchikov, O., 'Cynllunio Carbon Isel, Arloesi a Rheoli'. Gwobr DTC y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), a gydariennir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (2015-18)
 • gyda Jamal, A., 'Gwneud synnwyr o ddefnydd ariannol i leiafrifoedd ethnig yng Nghymru'. Gwobr DTC y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) (2014-18) mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Bancio a Chyllid Islamaidd (IBFC) UK
 • 'Adfywio Trefol Cynaliadwy', Rhaglen Ddwys Erasmus y Comisiwn Ewropeaidd (2013-14)
 • gyda Cullun-Unsworth et al., 'Bioamrywiaeth a Diogelwch Bwyd: Datblygu Polisi Cydweithredol ar gyfer Cadwraeth Morwellt yn Ynysoedd Turks a Caicos'. Menter Darwin DEFRA ar gyfer Cronfa Her Tiriogaethau Tramor y DU, Rownd 18 (2012-13)
 • (Prif Ymchwilydd) Cyfres seminarau rhyngwladol ar Lywodraethu Amgylcheddol. Coleg Graddedigion Prifysgol Caerdydd (2011-12)
 • (Prif Ymchwilydd) 'Ymatebion cynllunio i newid yn yr hinsawdd yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr'. Cronfa Ymchwil y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Newcastle (2009-10)
 • gyda Hall et al. 'Addasu a Gwydnwch mewn Dinasoedd: Dadansoddi a Gwneud Penderfyniadau gan ddefnyddio Asesiad Integredig' ARCADIA. Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) (2009-10)
 • gyda Moulaert et al., 'Social Platform on Cities and Social Cohesion' SOCIALPOLIS. Y Comisiwn Ewropeaidd FP7 (2008-10)
 • Moulaert et al., 'Growing Inequality and Social Innovation: Gwybodaeth ac Ymarfer Amgen wrth oresgyn Gwaharddiad Cymdeithasol yn Ewrop' KATARSIS. Y Comisiwn Ewropeaidd FP6 (2006-09)
 • gyda Moulaert et al., 'Datblygu Modelau a Rhesymeg Sefydliad Economaidd-gymdeithasol yn y Gofod' – DEMOLOGOS. Y Comisiwn Ewropeaidd FP6 (2004-07)

Addysgu

Rwyf wedi dysgu ar gyfer cyrsiau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd ac mewn nifer o brifysgolion eraill yn yr Amerig, Asia ac Ewrop. Rwyf wedi darparu cyrsiau byr mewn Prifysgolion yn Ewrop (ee KU Leuven) a Tsieina (ee Prifysgol Normal Beijing), wedi cyflwyno cyrsiau haf yn Ewrop, ac wedi datblygu rhaglenni a gweithdai meithrin gallu fel rhan o brosiectau ymchwil rhyngwladol (ee SUSPLACE, SPRET ac Res-House). Rwyf hefyd wedi cyfrannu at werthusiadau rhaglenni rhyngwladol.

Addysgu cyfredol

Ym Mhrifysgol Caerdydd

 • Ymarfer ac Ymchwil Cynllunio Critigol, MSc (Arweinydd Modiwl)
 • Materion Allweddol mewn Cynllunio Trefol, Blwyddyn 1 (Arweinydd Modiwl)
 • Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd, MSc (Arweinydd Modiwl)
 • Cynllunio a Datblygu Ynni Adnewyddadwy, MSc (Arweinydd Modiwl)
 • Lle a Lle: Ymarfer Cynllunio Rhyngwladol, MSc (Cyfrannwr)

Dysgu blaenorol

Ym Mhrifysgol Caerdydd

 • Lle a Lle: Ymarfer Cynllunio Rhyngwladol, MSc (Arweinydd Modiwl), Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
 • Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd, MSc (Cyfrannwr), Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
 • Datblygu a Chynllunio Ynni Adnewyddadwy, MSc (Cyfrannwr), Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
 • Polisi Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd, MSc (Cyfrannwr), Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
 • Datblygu Cynaliadwy: Cysyniadau, Arferion a Heriau, Blwyddyn 2 (Cyfrannwr)
 • Safbwyntiau Beirniadol yn y Gwyddorau Cymdeithasol, MSc (Cyfrannwr), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Cymuned, Iechyd a Lles Cynaliadwy, Doethuriaeth Broffesiynol (Cyfrannwr), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Pŵer, Gwleidyddiaeth a Pholisi, Blwyddyn 2 (Cyfrannwr), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
 • Web and Social Computing, MSc (Cyfrannwr), Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Prifysgol Newcastle (UK)

 • Cynllunio Trefol a Rhanbarthol, MSc (Arweinydd Modiwl)
 • Datblygu Rhanbarthol a Chynllunio yn Ewrop, MSc (Cyfrannwr)
 • Theori ac Ymarfer Cynllunio Gofodol, MSc (Cyfrannwr)
 • Prosiect Ymchwil Cysylltiedig, Blwyddyn 3 (Cyfrannwr)
 • Cynllunio Gofodol Ewropeaidd, Blwyddyn 3 (Cyfrannwr)
 • Fframweithiau Cynllunio, Blwyddyn 2 (Cyfrannwr)

KU Leuven (Gwlad Belg)

 • Cynllunio gofodol: Theori ac Ymarfer, MSc (Cyfrannwr)
 • Datblygiad economaidd-gymdeithasol yn y gofod, MSc (cyfrannwr)

Gwerthusiad rhaglen

 • Cyngor Prifysgolion a Cholegau Prifysgol Ffleminaidd (VLUHR), Gwlad Belg

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • PhD, Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd, Prifysgol Newcastle, UK
 • Meistr Ymchwil (DEA) mewn Datblygu Rhanbarthol, Prifysgol Lille, Ffrainc.
 • MBA mewn Systemau Gwybodaeth Rheoli, Prifysgol Hamdard, Pacistan
 • BSc mewn Daeareg, Prifysgol Karachi, Pacistan

Ymweld a swyddi anrhydeddus

 • Cymrawd Gwadd , Prifysgol Curtin, Perth, Awstralia (2019)
 • Ysgolhaig Ymweliad, Prifysgol Renmin, Beijing, Tsieina (2017)
 • Ymweld Ysgolhaig, Prifysgol Normal Beijing, Tsieina (2016)
 • Ymweld academaidd, Prifysgol Dechnegol y Dwyrain Canol Ankara, Twrci (2013-14)
 • Ymweld Academaidd, KTH Stockholm, Sweden (2010-11)
 • Cymrawd Gwadd Prifysgol Newcastle, y DU (2010-11)
 • Ysgolhaig Ymweliad, Prifysgol Napoli Federico II, Yr Eidal (2009)
 • Ymweld Academaidd, Prifysgol Milan-Bicocca, Yr Eidal (2007-08)
 • Academydd Ymweliadol, Prifysgol Harokopio Athen, Gwlad Groeg (2004-05)
 • Cymrawd Ymchwil, Canolfan genedlaethol de la recherche scientifique (CNRS) Lille, Ffrainc (2001-02)

Rolau arbenigol a Chynghorol

 • Arbenigwr, Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol, De Affrica (ers 2022)
 • Cynghorydd Allanol, Cyngor Prifysgolion a Cholegau Prifysgol Fflandrysaidd - VLUHR (ers 2018)
 • Arholwr Allanol, KU Leuven Gwlad Belg, Sefydliad Gwyddoniaeth Gran Sasso Yr Eidal, a Phrifysgol Peirianneg a Thechnoleg NED Karachi Pacistan (ers 2017)
 • Cynghorydd Arbenigol, Y Comisiwn Cynllunio, Y Weinyddiaeth Gynllunio, Datblygu a Diwygio, Pacistan (ers 2015)
 • Cynghorydd Arbenigol Allanol, Senedd Cymru | Senedd Cymru (ers 2014)

Adolygu ar gyfer Cynghorau Ymchwil

 • Comisiwn Ewropeaidd
 • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, UK
 • Economic and Social Research Council, UK
 • Medical Research Council, UK
 • Natural Environment Research Council, UK
 • Cronfa Wyddoniaeth Awstria (FWF)
 • Canolfan Wyddoniaeth Genedlaethol Gwlad Pwyl (NCN)
 • Sefydliad Ymchwil Gwyddonol yr Iseldiroedd (NWO)
 • Cyngor Ymchwil Norwy
 • Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol y Swistir (SNF)
 • Y Weinyddiaeth Addysg Tsiec Ieuenctid a Chwaraeon

Adolygu cyfnodolion

ArcPlan; disP-The Planning Review; Cynllunio a'r Amgylchedd A; Gwleidyddiaeth Amgylcheddol; Cynllunio a Rheoli Amgylcheddol; Polisi a Chynllunio Amgylcheddol; European Journal of Innovation Management; Astudiaethau Cynllunio Ewropeaidd; Journal of Research in Architecture and Planning; International Journal of Urban Sustainable Development; Island Studies Journal; Amgylchedd lleol; Theori Cynllunio; Theori ac Ymarfer Cynllunio; Polisi a Chymdeithas; SAGE ar agor; Lluoedd cymdeithasol; Astudiaethau mewn Cyfiawnder Cymdeithasol; Adolygiad Cynllunio Tref; Journal of Urban Design; Astudiaethau trefol.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol
 • Cymrawd Cyswllt, Academi Addysg Uwch, y DU (ers 2007)
 • Rhwydwaith Arloesi
 • Menter Rhwydwaith Prifysgol UN-HABITAT
 • Rhwydwaith Datblygu a Chynllunio Gofodol Ewropeaidd
 • Rhwydwaith Cydnerthedd Hinsawdd Cymdeithas Prifysgolion y Gymanwlad
 • Rhwydwaith Rhyngwladol ar Arloesi Cymdeithasol, Datblygu Cynaliadwy a Thiriogaeth (INSIST)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Uwch Ddarlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd (ers 2023)
 • Darlithydd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd (2021-23)
 • Uwch Gymrawd Ymchwil, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd (2020-21)
 • Cymrawd Ymchwil, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, Prifysgol Caerdydd (2010-20)
 • Cydymaith Ymchwil, Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd, Prifysgol Newcastle (2004-10)

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 'Arloesi Cymdeithasol ar gyfer Trawsnewid Cymdeithasol', Symposiwm Defnyddio Arloesi Cymdeithasol a Theori Newid ar gyfer Trawsnewid Cymdeithasol, Sefydliad Ymchwil Trefol, Prifysgol Malmö (25 Medi 2023)
 • 'Arloesi Cymdeithasol fel Ymdrech Drawsnewidiol', Rhaglen Ôl-raddedig mewn Economeg a Datblygu, Prifysgol Ffederal Santa Maria, Brasil (8 Awst 2023)
 • 'Arloesi Cymdeithasol ar gyfer Creu Lleoedd Cynaliadwy', Ysgol Peirianneg Sifil, Pensaernïaeth a Chynllunio Trefol, Prifysgol Campinas, Brasil (15 Mehefin 2023)
 • 'Cynllunio ar gyfer Newid Hinsawdd', Cyfres Darlithoedd Cydweithredol Caerdydd-NTPU, Prifysgol Genedlaethol Taipei, Taiwan (31 Mawrth 2023)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Pwyllgor Llywio, Porth Cymunedol, Prifysgol Caerdydd (2015-16)

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

 • Arloesi cymdeithasol
 • Heriau sy'n gysylltiedig â datblygiad byd-eang
 • Pontio ynni
 • Datblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd
 • Polisi a llywodraethu cymdeithasol a chyhoeddus
 • Meddwl gwydnwch

Goruchwyliaeth gyfredol

Catia Rebelo Rebelo

Catia Rebelo Rebelo

Myfyriwr ymchwil

Xinyi Yu

Xinyi Yu

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

 • Muhammad Alamgir (2014–2021) 'Gwneud Synnwyr Defnydd Ariannol: Achos o Fwslimiaid yng Nghymru', ESRC Ariennir DTC, Prifysgol Caerdydd (2il Oruchwyliwr)
 • Lorena Axinte (2016–2020) 'Dinas-ranbarthau adfywiol? Astudiaeth achos o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a'i chenedlaethau'r dyfodol, a ariennir gan Marie Curie, Prifysgol Caerdydd (2il Oruchwyliwr)
 • Kate O'Sullivan (2015–2020) 'Y Effeithiau Pontio Ynni ar Gymunedau Ymylol Agored i Niwed mewn Parciau Cenedlaethol', a ariennir gan ESRC DTC, Prifysgol Caerdydd (2il Oruchwyliwr)